Ga direct naar inhoud

Doorlopend Krediet

  • Bereken online uw lening
  • Extra aflossen kost u niets
  • Vanaf 4,8% rente

Bereken uw lening

> 10.000 mensen gingen u voor Als NN >170 jaar ervaring

Opnemen en aflossen wanneer u dat wilt

Wilt u flexibel geld lenen? Bij een Doorlopend Krediet leent u geld tot een bepaalde kredietlimiet. Na 3 jaar daalt die limiet met een vast bedrag per maand. De looptijd van een Doorlopend Krediet is maximaal 15 jaar. Iedere maand betaalt u rente en lost u af op uw krediet. Geld opnemen of boetevrij extra aflossen kan altijd. U vraagt online een offerte aan.

Bereken uw lening

Kies voor een Doorlopend Krediet van Nationale-Nederlanden. Bereken online uw lening.

Bereken uw lening


Aantrekkelijke rente

U betaalt een aantrekkelijke rente en alleen over het opgenomen bedrag. De rente is variabel en gebaseerd op uw situatie én de hoogte van het bedrag dat u wilt lenen. Neemt u geen geld op? Dan betaalt u geen rente.

Bekijk actuele rente

Flexibel lenen

De eerste 3 jaar kunt u geld opnemen tot de kredietlimiet. Daarna daalt uw limiet iedere maand met een vast bedrag. Dat betekent dat uw maximale opnameruimte iedere maand kleiner wordt. Neemt u een bedrag op van uw krediet? Dan staat het geld binnen 5 werkdagen op uw rekening.

Extra aflossen mag

U kunt extra aflossen wanneer u wilt. Dit kost u niets. Heeft u meer geld nodig? Dan kunt u het geld tot de kredietlimiet ook weer opnemen. Uw maandbedrag verandert hierdoor niet. De looptijd van uw lening verandert wel.

Online aanvragen

U berekent online uw lening. Daarna vraagt u in enkele stappen een vrijblijvende offerte aan voor een Doorlopend Krediet. U kunt een Doorlopend Krediet aanvragen tussen € 2.500,- en € 50.000,-.


Veelgestelde vragen over een Doorlopend Krediet

Wat is een Doorlopend Krediet?

Een Doorlopend Krediet is een lening waarbij u geld leent tot een bepaalde kredietlimiet. Vanaf maand 37 daalt uw kredietlimiet iedere maand met een vast bedrag. Dat betekent dat uw maximale opnameruimte iedere maand kleiner wordt. Een Doorlopend Krediet heeft een looptijd van maximaal 180 maanden (15 jaar).

Als u geld heeft opgenomen, betaalt u elke maand een vast percentage van de kredietlimiet. Dat bedrag bestaat uit rente en aflossing. De rente is variabel en kan dus stijgen of dalen. Als de rente stijgt, betaalt u per maand meer aan rente en lost u minder af. Daardoor kan het zijn dat u het Doorlopend Krediet niet meer binnen de afgesproken looptijd aflost. We verhogen dan het maandbedrag, zodat u wel op tijd aflost. U krijgt hierover bericht van ons. U moet uw krediet afgelost hebben als de oudste kredietnemer 65 jaar is.

Hoe meer geld u opneemt, hoe groter het bedrag is dat u aan rente betaalt. Uw maandbedrag blijft wel gewoon gelijk, maar u lost dan minder af. Daardoor duurt het langer voordat u uw Doorlopend Krediet heeft terugbetaald. Neemt u helemaal geen geld op en heeft u daardoor geen openstaand saldo meer? Dan betaalt u geen rente.

Als u geld wilt opnemen, kunnen we u altijd vragen om persoonlijke en financiële gegevens aan leveren. Aan de hand daarvan beoordelen we of het verantwoord en financieel haalbaar voor u is om het bedrag op te nemen. Heeft u een jaar geen geld opgenomen en wilt u weer geld opnemen? Dan vragen we u opnieuw een aantal documenten op te sturen. Aan de hand van uw inkomensgegevens bekijken we dan of het nog steeds verantwoord voor u is om een krediet te hebben.

Wat is de actuele rente van een Doorlopend Krediet?

Welke rente u betaalt voor een Doorlopend Krediet, hangt af van het bedrag dat u wilt lenen. Hoeveel u kunt lenen wordt bepaald door uw persoonlijke en financiële situatie.

Bekijk de actuele rente voor een Doorlopend Krediet

Wat kost een Doorlopend Krediet?

Geld lenen kost geld. U betaalt rente als vergoeding voor het geleende bedrag. Elke maand betaalt u een vast bedrag dat bestaat uit rente en aflossing. Hoe hoog dit bedrag is hangt af van hoeveel u wilt lenen en welke rente u gaat betalen. Goed om te weten: de rente is variabel en kan dus stijgen of dalen. Door een rentewijziging kan het langer of korter duren voordat de lening volledig is terugbetaald. Als u meer geld opneemt, betaalt u meer rente. Het maandbedrag blijft gelijk. Dit betekent dat u in verhouding minder aflost. En het langer duurt voordat uw lening is terugbetaald. Leent u niets? Dan betaalt u geen rente. In de offerte leest u wat uw lening in totaal kost.

Hoe vraagt u een Doorlopend Krediet aan?

U vraagt in 5 stappen een Doorlopend Krediet aan.

Als alle documenten zijn goedgekeurd, zorgen wij ervoor dat u binnen 5 werkdagen over uw geld kunt beschikken.

Wanneer staat het geld op uw rekening?

Als wij alle documenten hebben goedgekeurd heeft u binnen 5 werkdagen een Doorlopend Krediet. Doet u een opname van uw Doorlopend Krediet? Dan staat het geld binnen 5 werkdagen op uw rekening.

Kunt u een lening van een andere bank oversluiten naar Nationale-Nederlanden?

Ja, dat kan. Dat regelen wij voor u en kost u niets. U vraagt op onze site een Doorlopend Krediet aan. Bij het online aanvragen van een offerte vult u in welke leningen u heeft. Bij iedere lening kunt u aangeven of u deze wilt oversluiten naar een lening bij Nationale-Nederlanden. De offerte bevat een formulier dat u invult. Aan de hand daarvan nemen wij contact op met de andere geldverstrekker(s) en nemen we de lening over.

Waarom checken we of u een BKR-registratie heeft?

Als u een Doorlopend Krediet aanvraagt, bekijken we of het financieel verantwoord is dat u dat bedrag leent. Dat doen we onder andere met een BKR-check. Uit de check blijkt bijvoorbeeld of u eerder leningen heeft gehad en of u die op tijd heeft terugbetaald. Het is niet zo dat u met een BKR-registratie geen krediet bij ons kunt afsluiten. Is uw aanvraag geaccepteerd? Dan melden we uw krediet aan bij het BKR.

Wat gebeurt er met uw Doorlopend Krediet als u overlijdt?

Als u samen met uw partner een Doorlopend Krediet afsluit, bent u allebei persoonlijk aansprakelijk voor dat krediet. Overlijdt u of uw partner, dan moet de overgebleven partner de schuld terugbetalen. Als u zonder partner een Doorlopend Krediet afsluit, zijn uw nabestaanden na uw overlijden verantwoordelijk voor het terugbetalen van het krediet. Omdat we het krediet blokkeren, kan er geen geld meer worden opgenomen. Een Doorlopend Krediet heeft geen overlijdensrisicodekking. Het kan daarom verstandig zijn een Overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Daarmee regelt u financiële ondersteuning als u of uw partner overlijdt. De verzekering keert namelijk een gegarandeerd bedrag uit waarmee (een deel van) het krediet kan worden afgelost. Zo kunt u, uw partner of uw nabestaanden het krediet (gedeeltelijk) blijven betalen.

Hoe betaalt u uw Doorlopend Krediet?

U betaalt iedere maand een bedrag aan rente en aflossing voor uw krediet via automatische incasso. Als u het krediet afsluit, geeft u het rekeningnummer door waarvan we het maandbedrag mogen afschrijven. Dat moet een (Nederlandse) betaalrekening zijn die op uw naam staat. Ook moet uw salaris of uitkering op die rekening worden gestort.

Zit er een leeftijdsgrens aan het Doorlopend Krediet?

U mag een Doorlopend Krediet afsluiten als u tussen de 25 jaar en 59 jaar bent. Als u 60 jaar bent, gaat u in vijf jaar uw Doorlopend Krediet aflossen. Uw krediet is dan helemaal afgelost als u 65 jaar bent.


Bereken uw lening

Kies voor een Doorlopend Krediet van Nationale-Nederlanden.

Bereken uw lening

Rekenvoorbeeld Doorlopend Krediet

Onderstaand rekenvoorbeeld toont de kosten van het Doorlopend Krediet voor verschillende kredietlimieten. Hierbij is uitgegaan van de laagste tarieven per kredietlimiet, dat de kredietlimiet direct na afsluiten volledig is opgenomen en dat gedurende de looptijd afgeloste bedragen niet worden opgenomen. Lost u extra af tijdens de looptijd of neemt u weer geld op? Dan wordt de looptijd korter of langer.

Kredietlimiet Maandbedrag Variabele debetrente / Jaarlijks kosten­percentage Looptijd in maanden Totale prijs van het krediet
€ 50.000 € 1.000 4,8% 56 € 55.752
€ 25.000 € 500 4,8% 56 € 27.876
€ 15.000 € 300 5,0% 56 € 16.807
€ 10.000 € 200 6,3% 58 € 11.575
€ 5.000 € 100 7,5% 60 € 5.972
€ 2.500 € 50 10,5% 66 € 3.250
  • In het voorbeeld is uitgegaan van een ongewijzigde rente.
  • De maandlasten zijn gebaseerd op een aflospercentage van 2% per maand.