Compensatie variabele rente berekenen

De berekening van de compensatie staat voor je klaar. Bekijk je berekening nu in de online omgeving.

Mijn compensatie aanvragen

Hoe berekenen we je compensatie?

Een rekenvoorbeeld

Voor de berekening kijken we naar alle maanden vanaf de start van het krediet (maar niet eerder dan december 2001) tot nu. We kijken naar het verschil tussen de met jou afgesproken rente en de gemiddelde marktrente van dat moment.
Stel, je hebt in 2014 een Doorlopend Krediet afgesloten. Je limiet is €20.000 en de rente 8,58%. De marktrente is op dat moment 7,58%. Dat is een verschil van 1,00%. Dus als het verschil in een maand groter is dan de oorspronkelijke 1,00%, dan heb je voor die maand te veel rente betaald. Is het verschil kleiner dan de oorspronkelijke 1,00% dan heb je te weinig rente betaald.

We compenseren ook rente op rente. Om dat effect te berekenen, trek je het voor- of nadeel af van het openstaande saldo van deze maand. Gebruik dit getal voor de volgende maand als saldo om te berekenen wat de rente had moeten zijn.
We tellen alle maanden met te veel betaalde rente bij elkaar op. Dat doen we ook met de maanden met te weinig betaalde rente. Daarna trekken we het bedrag aan te weinig betaalde rente af van het bedrag aan te veel betaalde rente. Komt daar een bedrag uit dat hoger is dan €50? Dan verrekenen we het met je krediet of maken we het over op je tegenrekening. Blijkt dat je te weinig betaald hebt, dan hoef je dat niet alsnog te betalen.
Hieronder zie je een voorbeeld van acht maanden. Zo krijg je inzicht in hoe we het bedrag berekenen. Aan deze tabel kun je geen rechten ontlenen.

Uitleg van de kolommen in de tabel

Openstaand saldo: Dit is het saldo dat die maand open stond. *Als er geen saldo bekend was, hebben we de
kredietlimiet of 0 als berekeningsbedrag genomen. We hebben bekeken of er over de berekeningsperiode te veel of te weinig is betaald. Als er te veel betaald is, hebben we de limiet als berekeningsbedrag genomen. Is er te weinig betaald, dan zijn we uitgegaan van 0.
| Betaalde rente % : Dit is het betaalde rentepercentage van die maand. Deze rente kan anders zijn dan die op je contract staat. Dat komt omdat we voor de berekening de nominale rente gebruiken. Dat rentepercentage is anders dan de effectieve rente die op je contract staat. Effectieve rente is namelijk op jaarbasis berekend en voor de compensatieberekening wordt er op maandbasis gerekend. Hiervoor gebruiken we de nominale rente. Betaalde rente (€) Dit is de rente die je die maand hebt betaald. | Marktrente (Kifid %): We vergelijken de gebruikte rente met de marktrente van diezelfde maand. | Verschil (gehanteerde rente % - marktrente %) Dit is het verschil in rente tussen de betaalde rente en de marktrente. Als dit afwijkt van het verschil tussen de marktrente en de contractrente bij aanvang (zie gegevens van de berekening'), heb je te veel of weinig betaald. Dit noemen we ook wel de delta. | Wat saldo had moeten zijn (€) Dit is het saldo dat je die maand had gehad als je wel de juiste rente had betaald. | Wat rente had moeten zijn (%):Dit is het juiste rentepercentage dat je die maand had moeten betalen. Wat rente had moeten zijn (€) Dit is het bedrag aan rente dat je had moeten betalen als je de juiste rente had betaald over het gecorrigeerde saldo.Voor- of nadeel (€) Dit is het bedrag aan rente dat je die maand te veel of te weinig hebt betaald.

Meer informatie over de regeling


Veelgestelde vragen

Compensatieregeling

Wanneer krijg ik bericht over m’n compensatie?

Heb je een doorlopend krediet bij Nationale-Nederlanden, OHRA of Delta Lloyd (gehad)? Dan kom je misschien in aanmerking voor compensatie.

Heb je een doorlopend krediet met onderpand? Dan krijg je vanaf april 2024 een brief met meer informatie over je compensatie. Je kunt dan op deze pagina inloggen om te kijken of je in aanmerking komt voor compensatie. Ben je al langer dan 3 jaar geen klant meer? Dan ontvang je geen brief.

Heb je een doorlopend consumptief krediet? Dan is het al mogelijk om je compensatie aan te vragen. Als je daar geen bericht over hebt gehad, kun je nu alsnog inloggen in de online omgeving en je compensatie aanbod bekijken.

Van sommige oud-klanten hebben we geen recente gegevens meer. We kunnen dan niet vaststellen of je een doorlopend krediet hebt gehad. Daardoor weten we ook niet of je in aanmerking komt voor compensatie. Je kunt op deze website inloggen om je gegevens in te dienen. We bekijken dan of je in aanmerking komt voor compensatie.

Krijgt iedereen met een doorlopend krediet compensatie?

De compensatieregeling is bedoeld voor klanten met een doorlopend krediet bij wie de variabele rente niet genoeg heeft meebewogen met de gemiddelde marktrente. Dit geldt voor een deel van de huidige klanten en voor een deel van de klanten van wie het contract al is beëindigd.

De volgende doorlopende kredieten vallen onder de regeling:

 • Doorlopend Krediet met onderpand
 • FlexPlusHypotheek
 • Koophuur Doorlopend Krediet
 • Recreatiewoning Hypotheek
 • RekeningCourant Hypotheek
 • Ruimtehypotheek
 • Spaar/Leen Rekening
 • Tweede Hypotheek Variabel
 • Vaarruimtehypotheek
 • Flexibel Huis Krediet (OHRA)
 • Nationale-Nederlanden Doorlopend Krediet
 • Delta Lloyd Doorlopend Krediet
 • OHRA Doorlopend Krediet

Heb je één of meer van de genoemde doorlopende consumptieve kredieten? Dan berekenen we per contract of de rente niet genoeg heeft meebewogen met de marktrente. Als dat zo is, kun je compensatie aanvragen.

Waarom betalen jullie compensatie vanaf 1 december 2001?

We houden de wettelijke verjaringstermijn van 20 jaar aan. Omdat we in december 2021 hebben aangekondigd dat we een compensatieregeling gaan aanbieden, hebben we 1 december 2001 als startpunt genomen. Dat betekent dat we eventueel te veel betaalde rente terugbetalen vanaf de start van je krediet of vanaf 1 december 2001.

Wat is mijn compensatiebedrag?

Je kunt compensatie aanvragen als de rente van je doorlopend krediet niet genoeg heeft meebewogen met de marktrente. Het bedrag aan rente dat je te veel hebt betaald, moet hoger dan € 50,- zijn. Heb je bijvoorbeeld € 60,- te veel betaald, dan bieden we je € 60,- compensatie. Is het bedrag lager dan € 50,-, dan kom je niet in aanmerking voor compensatie. Het minimumbedrag van € 50,- geldt per contract.

Wanneer krijg ik de compensatie?

Krijg je compensatie voor een doorlopend krediet dat je hebt gehad? Dan ontvang je het geld binnen tien werkdagen na je akkoord op je rekening.

Krijg je compensatie voor een nog lopend krediet? Dan verrekenen we de compensatie met de openstaande schuld. Je ontvangt daar een bevestiging van.

Waarom krijg ik geen compensatie terwijl ik wel te veel heb betaald?

Je komt niet in aanmerking voor compensatie als het bedrag aan rente lager is dan €50. Dit is de grens die we vooraf hebben bepaald.

Waarom verrekenen jullie de compensatie?

We vinden het belangrijk dat je niet langer aan je doorlopend krediet vast zit dan nodig is. Door de compensatie van je openstaande schuld af te trekken, wordt die schuld kleiner. Daardoor heb je je krediet sneller afgelost.

Ik heb een betalingsregeling en hoef een deel van mijn schuld niet terug te betalen. Heeft dit invloed op de compensatie?

Door de betalingsregeling kan het zijn dat je geen of een lagere compensatie krijgt aangeboden. De berekende compensatie die je in de online omgeving aangeboden ziet, is de bruto compensatie. Na je akkoord bekijken we of de betalingsregeling invloed heeft op je netto compensatie. Je krijgt hierover bericht binnen twintig werkdagen na je akkoord op de compensatie.

Blijft er een bedrag over? Dan maken we dit over op de betaalrekening die bij ons bekend is.

Finale kwijting

Wat is finale kwijting?

Finale kwijting betekent dat je na je akkoord niet opnieuw een klacht of claim kunt indienen over de in rekening gebrachte variabele rente. Dat geldt niet alleen voor een klacht die je bij ons indient, maar ook voor een klacht bij het Kifid of de rechter. Als je het aanbod tot compensatie aanvaardt, staat de compensatie vast. Je kunt de regeling over de afgesproken compensatie niet meer veranderen. Deze regels gelden voor jou en voor ons. Dat betekent dat wij ook niet naar de rechter kunnen om een zaak te beginnen over de variabele rente. Ook kunnen we ons aanbod niet intrekken of het compensatiebedrag verlagen. Zo hebben we dus allebei de zekerheid dat onze afspraken definitief zijn.

Waarom moet ik finale kwijting verlenen?

Als je akkoord gaat met het compensatiebedrag en finale kwijting verleent, hebben we allebei de zekerheid dat onze afspraken definitief zijn.

Andere vragen

Ik heb m’n krediet aangepast. Wat betekent dat voor de compensatie?

Onze berekening gaat per contract. Als je bijvoorbeeld je limiet verhoogt of als je je krediet stopt en een nieuw krediet aanvraagt, krijg je een nieuw contract. Je hebt dan twee contracten. We bekijken per contract of je in aanmerking komt voor compensatie.

Ik had een doorlopend consumptief krediet en heb het omgezet naar een persoonlijke lening. Wat gebeurt er met mijn compensatie?

We berekenen voor je oude doorlopend krediet of je in aanmerking komt voor compensatie. Als dat zo is, maken we het te veel betaalde bedrag over naar de tegenrekening. Voor een Persoonlijke Lening geldt de compensatieregeling niet.

Ik ben erfgenaam van iemand die een doorlopend krediet heeft gehad. Kom ik in aanmerking voor compensatie?

Als de overledene een contract heeft gehad, hebben we daar eerst de gegevens van nodig. Daarna moeten we vaststellen dat jij als erfgenaam compensatie kunt aanvragen. We hebben daarvoor aanvullende informatie nodig. Je kunt op deze pagina inloggen en vervolgens aangeven dat je een aanvraag doet als erfgenaam. Daarna kun je de aanvullende informatie indienen.

Heeft de compensatie gevolgen voor mijn belastingaangifte?

Heb je de door jou betaalde rente afgetrokken in je aangifte inkomstenbelasting? Dan heeft de compensatie gevolgen voor je aangifte. Je moet het compensatiebedrag dan aangeven in de aangifte inkomstenbelasting. Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst.

Wat zijn de uitspraken van het Kifid over de compensatie?

Alle uitspraken van het Kifid vind je op kifid.nl.