Ga direct naar inhoud

Compensatie variabele rente

Vanaf begin november staat voor de eerste klanten de berekening van de compensatie klaar. Heb je daar een brief over gekregen? Bekijk dan nu je berekening in de online omgeving.

Mijn compensatie aanvragen

Waarom compenseren we bepaalde klanten?

Het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) heeft de afgelopen periode uitspraken gedaan over leningen met variabele rente die andere financiële instellingen aanbieden. Een variabele rente betekent dat de rente niet vast staat en tijdens de looptijd van de lening kan veranderen. Het Kifid vindt dat als in de voorwaarden niet duidelijk staat wanneer een bank de rente mag wijzigen, de klant mag verwachten dat de variabele rente de gemiddelde marktrente volgt.

Uit ons onderzoek blijkt dat de variabele rente van ons doorlopend consumptief krediet niet altijd genoeg heeft meebewogen met de gemiddelde marktrente. Daarom compenseren we klanten die hierdoor te veel rente hebben betaald. De uitspraken van het Kifid zijn daarbij de basis van onze compensatieregeling.

De compensatieregeling is bedoeld voor klanten met een doorlopend consumptief krediet bij wie de variabele rente niet genoeg heeft meebewogen met de gemiddelde marktrente. Dit geldt voor huidige klanten en voor klanten van wie het contract al is beëindigd.


De volgende doorlopende kredieten vallen onder de regeling:

 • Nationale-Nederlanden Doorlopend Krediet
 • Delta Lloyd Doorlopend Krediet
 • OHRA Doorlopend Krediet

In deze video krijg je een korte uitleg over de compensatie. Je ziet waarom we compenseren, hoe de berekening is en of we het bedrag verrekenen of overmaken.

Hoe berekenen we je compensatie?

We berekenen per contract of er recht is op compensatie. Dat doen we op de volgende manier:

Voor de berekening kijken we naar alle maanden vanaf de start van het krediet (maar niet eerder dan december 2001) tot nu. We kijken naar het verschil tussen de met jou afgesproken rente en de gemiddelde marktrente van dat moment. Ook volgen we de uitspraak van het Kifid over het toepassen van rente op rente. Is het berekende bedrag positief? Dan krijg je geld terug. Als het negatief is, heb je te weinig betaald. Je hoeft dat bedrag niet alsnog te betalen

Meer over de berekening en een rekenvoorbeeld

Berekening bekijken in online omgeving

Vanaf november staat voor de eerste klanten de berekening klaar in de online omgeving. Heb je een brief gekregen dat je je berekening kunt bekijken? Log dan nu in op de online omgeving.

Vanaf februari nodigen we klanten uit van wie we geen gegevens meer hebben. Dat doen we bijvoorbeeld via advertenties op internet en in diverse kranten.

We breiden de functionaliteiten van de online omgeving gefaseerd uit. Het kan dus zijn dat als je aan de aanvraag begint je deze niet kunt afronden. Wil je op de hoogte gehouden worden? Log dan in op de online omgeving en meld je aan voor een e-mailupdate. Je krijgt dan een melding zodra je verder kunt met je aanvraag.

Mijn compensatie aanvragen

Uitbetalen van de compensatie

Nadat je via een digitale handtekening je akkoord hebt gegeven, keren we het geld uit of verrekenen we het. Als je een doorlopend krediet hebt gehad, maken we het bedrag over naar de betaalrekening die je in de online omgeving hebt doorgegeven. Heb je nu een doorlopend krediet, dan verrekenen we de compensatie met je openstaande saldo. Heb je een betalingsregeling of heb je die gehad? Als een schikking, rentekorting of kwijtschelding onderdeel van die regeling is geweest, nemen we dat bedrag mee bij de berekening van je compensatie.
Let op: een deel van deze berekening kunnen we pas doen nadat je de compensatie hebt geaccepteerd.

Veelgestelde vragen

Compensatieregeling

Wanneer krijg ik bericht over m’n compensatie?

Op dit moment zijn we druk bezig met het maken van alle berekeningen. Dat heeft gevolgen voor het moment waarop de berekening af is en je deze kunt bekijken. Het bepaalt ook het moment waarop je een brief krijgt.

 • Voor klanten die een doorlopend krediet hebben gehad, streven we ernaar om in het vierde kwartaal van dit jaar klaar te zijn met de berekening.
 • Voor klanten die nu een doorlopend krediet hebben, duurt het maken van de berekening langer. We hopen deze in het eerste kwartaal 2023 klaar te hebben.

Soms kunnen we een berekening maken met de gegevens die we hebben. Het kan ook zijn dat we gegevens missen die we nodig hebben om de berekening te maken. Klanten bij wie dat zo is, moeten eerst bepaalde documenten aanleveren. De berekening maken duurt daardoor ook langer.

Krijgt iedereen met een doorlopend krediet compensatie?

De compensatieregeling is bedoeld voor klanten met een doorlopend krediet van wie de variabele rente niet genoeg heeft meebewogen met de gemiddelde marktrente. Dit geldt voor klanten met een lopend krediet en voor klanten van wie het krediet is beëindigd.

De volgende doorlopende kredieten vallen onder de regeling:

 • Nationale-Nederlanden Doorlopend Krediet
 • Delta Lloyd doorlopend krediet
 • OHRA doorlopend krediet
Ik heb in het verleden een krediet via OHRA afgesloten bij Santander. Kom ik in aanmerking voor compensatie?

Je komt niet in aanmerking voor compensatie bij Nationale-Nederlanden. Bij deze kredieten is OHRA alleen als tussenpersoon betrokken en is het krediet afgesloten bij Santander. We raden je aan bij Santander na te vragen of je in aanmerking komt voor compensatie.

Waarom betalen jullie compensatie vanaf 1 december 2001?

We houden de wettelijke verjaringstermijn van 20 jaar aan. Die periode hebben we uitgebreid tot 1 december 2001. Dat betekent dat we eventueel teveel betaalde rente terugbetalen vanaf de start van je krediet of vanaf 1 december 2001.

Compensatiebedrag

Wat is mijn compensatiebedrag?

Je hebt recht op compensatie als de rente van je doorlopend consumptief krediet niet genoeg heeft meebewogen met de marktrente. Het bedrag dat je te veel hebt betaald, moet hoger dan €50 zijn. We hebben dit in overleg met de Consumentenbond afgesproken. Heb je bijvoorbeeld €60 te veel betaald, dan krijg je die €60 weer terug. Is het bedrag lager dan €50, dan heb je dus geen recht op compensatie.

Op dit moment zijn we nog aan het berekenen wat de compensatiebedragen zijn. Dat doen we per contract, dus dat kost veel tijd. Het minimumbedrag van €50 geldt ook per contract.

Wanneer krijg ik de compensatie?

Op dit moment zijn we druk bezig met het maken van alle berekeningen. Dat heeft gevolgen voor het moment waarop de berekening af is en je deze kunt bekijken. Het bepaalt ook het moment waarop je een brief krijgt.

 • Voor klanten die een doorlopend krediet hebben gehad, streven we ernaar om in het vierde kwartaal van dit jaar klaar te zijn met de berekening.
 • Voor klanten die nu een doorlopend krediet hebben, duurt het maken van de berekening langer. We hopen deze in het eerste kwartaal 2023 klaar te hebben.

Soms kunnen we een berekening maken met de gegevens die we hebben. Het kan ook zijn dat we gegevens missen die we nodig hebben om de berekening te maken. Klanten bij wie dat zo is, moeten eerst bepaalde documenten aanleveren. De berekening maken duurt daardoor ook langer.

Waarom verrekenen jullie de compensatie?

We vinden het belangrijk dat je niet langer aan je doorlopend krediet vast zit dan nodig is. Door de compensatie van je openstaande schuld af te trekken, wordt die schuld kleiner. Daardoor heb je je krediet sneller afgelost.

Vanwege betalingsproblemen heb ik tijdelijk mijn maandbedrag niet betaald. Heeft dit invloed op de compensatie?

Heb je een betalingsregeling met ons afgesproken? Bijvoorbeeld een betaalpauze waardoor je tijdelijk per maand minder of niets hoefde te betalen? Dan kan deze periode invloed hebben op onze berekening.

Ik heb een betalingsafspraak en hoef een deel van mijn schuld niet terug te betalen. Heeft dit invloed op de compensatie?

Als je een deel van je schuld niet hoeft terug te betalen, verrekenen we dit met de compensatie.

Waarom krijg ik wettelijke rente over de compensatie?
Op 23 december 2021 hebben we aangekondigd dat we compensatie aanbieden aan klanten die te veel rente hebben betaald voor hun consumptief krediet met variabele rente. Het duurt langere tijd om voor alle contracten een berekening te maken. Dat betekent dat klanten moeten wachten voordat ze compensatie kunnen aanvragen. Daarom vergoeden we wettelijke rente over deze periode.
Hoeveel procent is de wettelijke rente?
De wettelijke rente is een percentage dat wordt vastgesteld door de Nederlandse overheid. Tot 1 januari 2023 was de wettelijke rente 2%. Vanaf 1 januari is de rente 4%.
Ik zie dat de wettelijke rente 2% en 4% is, hoe zit dat?

Nationale-Nederlanden vergoedt wettelijke rente vanaf 23 december 2021. Als je toen nog een krediet zag, nemen we de einddatum van je contract. We berekenen de wettelijke rente tot 1 april 2023. De wettelijke rente was 2% tot 1 januari 2023. Over de periode 1 januari 2023 tot 1 april 2023 is de wettelijke rente 4%.

Hoe wordt de wettelijke rente berekend?

Het moment waarop je contract beëindigd is, bepaalt vanaf wanneer je wettelijke rente krijgt.

 • Je contract is beëindigd voor 23 december 2021: je krijgt vanaf 23 december 2021 tot 1 april 2023 wettelijke rente over het compensatiebedrag.
 • Je contract is beëindigd na 23 december 2021: je krijgt vanaf de eerstvolgende maand na het einde van je contract tot 1 april 2023 wettelijke rente over het compensatiebedrag.
Wie bepaalt de wettelijke rente?

De wettelijke rente wordt bepaald door de Nederlandse overheid.

Ik zie in de online omgeving dat het bedrag van mijn berekening is veranderd. Hoe zit dat?

Eind 2022 is bekend geworden dat de wettelijke rente per 1 januari 2023 omhoog gaat van 2% naar 4%. Dat heeft gunstige gevolgen voor de compensatie van onze klanten. Daarom hebben we de verhoging van de wettelijke rente in de berekening doorgevoerd.

Verder hebben we bij een kleine groep klanten ontdekt dat we bij het laatste deel van de berekening gerekend hebben met de verkeerde gegevens. Dit hebben we opgelost zodat die groep klanten het juiste bedrag krijgen.

Finale kwijting

Wat is finale kwijting?

Finale kwijting betekent dat je na je akkoord niet opnieuw een klacht kunt indienen over variabele rente of de hoogte van het compensatiebedrag. Dat geldt niet alleen voor een klacht die je bij ons indient, maar ook voor een klacht bij het Kifid of de rechter.

Waarom moet ik finale kwijting verlenen?

Als je akkoord gaat met het compensatiebedrag en finale kwijting verleent, hebben we allebei de zekerheid dat onze afspraken definitief zijn.

Andere vragen

Ik heb m’n krediet aangepast. Wat betekent dat voor de compensatie?

Onze berekening gaat per contract. Als je bijvoorbeeld je ene krediet stopt en een nieuw krediet aanvraagt, krijg je weer een nieuw contract. Je hebt dan dus 2 contracten. We bekijken per contract of je in aanmerking komt voor compensatie.

Ik had een doorlopend consumptief krediet en heb het omgezet naar een persoonlijke lening. Wat gebeurt er met mijn compensatie?

We berekenen voor je oude doorlopend krediet of je in aanmerking komt voor compensatie. Als dat zo is, maken we het te veel betaalde bedrag over naar de tegenrekening. Voor een Persoonlijke Lening geldt de compensatieregeling niet.

Ik heb de limiet van m’n krediet aangepast. Wat betekent dat voor de compensatie?

Onze berekening gaat per contract. Als je je limiet verhoogt, krijg je weer een nieuw contract. Je hebt dan dus 2 contracten. We bekijken per contract of je in aanmerking komt voor compensatie.

Ik ben erfgenaam van iemand die een doorlopend krediet heeft gehad. Kom ik in aanmerking voor compensatie?

Als de overledene een contract heeft gehad, hebben we daar eerst de gegevens van nodig. Daarna moeten we vaststellen dat jij als erfgenaam recht hebt op een eventuele compensatie. We hebben dan dus aanvullende informatie nodig. Via het contactformulier kun je je naam en e-mailadres achterlaten. We houden je dan op de hoogte van nieuwe informatie over de compensatieregeling. Ook krijg je bericht als we starten met het compensatietraject.

Heeft de compensatie gevolgen voor mijn belastingaangifte?

Heb je de door jou betaalde rente afgetrokken in je aangifte inkomstenbelasting? Dan heeft de compensatie gevolgen voor je aangifte. Je moet het compensatiebedrag dan aangeven in de aangifte inkomstenbelasting. Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst.

Wat zijn de uitspraken van het Kifid over de compensatie?

Alle uitspraken van het Kifid vind je op kifid.nl.