Ga direct naar inhoud

Compensatie variabele rente

De berekening van de compensatie staat voor je klaar. Bekijk je berekening nu in de online omgeving.

Mijn compensatie aanvragen

Waarom compenseren we bepaalde klanten?

Het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) heeft de afgelopen periode uitspraken gedaan over leningen met variabele rente die andere financiële instellingen aanbieden. Een variabele rente betekent dat de rente niet vast staat en tijdens de looptijd van de lening kan veranderen. Het Kifid vindt dat als in de voorwaarden niet duidelijk staat wanneer een bank de rente mag wijzigen, de klant mag verwachten dat de variabele rente de gemiddelde marktrente volgt.

Uit ons onderzoek blijkt dat de variabele rente van ons doorlopend consumptief krediet niet altijd genoeg heeft meebewogen met de gemiddelde marktrente. Daarom compenseren we klanten die hierdoor te veel rente hebben betaald. De uitspraken van het Kifid zijn daarbij de basis van onze compensatieregeling.

De compensatieregeling is bedoeld voor klanten met een doorlopend consumptief krediet bij wie de variabele rente niet genoeg heeft meebewogen met de gemiddelde marktrente. Dit geldt voor huidige klanten en voor klanten van wie het contract al is beëindigd.

De volgende doorlopende kredieten met onderpand vallen onder de regeling:

 • Doorlopend Krediet met onderpand
 • FlexPlusHypotheek
 • Koophuur Doorlopend Krediet
 • Recreatiewoning Hypotheek
 • RekeningCourant Hypotheek
 • Ruimtehypotheek
 • Spaar/Leen Rekening
 • Tweede Hypotheek Variabel
 • Vaarruimtehypotheek
 • Flexibel Huis Krediet (OHRA)

De volgende doorlopende consumptieve kredieten vallen onder de regeling:

 • Nationale-Nederlanden Doorlopend Krediet
 • Delta Lloyd Doorlopend Krediet
 • OHRA Doorlopend Krediet

In deze video krijg je een korte uitleg over de compensatie. Je ziet waarom we compenseren, hoe de berekening is en of we het bedrag verrekenen of overmaken.

De meeste klanten hebben al bericht ontvangen over de compensatie. Heb je een doorlopend krediet met onderpand dan krijg je vanaf april 2024 een brief met meer informatie over de compensatie. Wanneer je langer dan drie jaar geen klant meer bent, ontvang je geen brief.

Hoe berekenen we je compensatie?

We berekenen per contract of er recht is op compensatie. Dat doen we op de volgende manier:

Voor de berekening kijken we naar alle maanden vanaf de start van het krediet (maar niet eerder dan december 2001) tot nu. We kijken naar het verschil tussen de met jou afgesproken rente en de gemiddelde marktrente van dat moment. Ook volgen we de uitspraak van het Kifid over het toepassen van rente op rente. Is het berekende bedrag positief? Dan krijg je geld terug. Als het negatief is, heb je te weinig betaald. Je hoeft dat bedrag niet alsnog te betalen

Meer over de berekening en een rekenvoorbeeld

Berekening bekijken in online omgeving

De berekening van de compensatie staat voor je klaar in de online omgeving. Je kunt je aanvraag voor compensatie nog een beperkte tijd via de online omgeving indienen. Na deze periode is het niet meer mogelijk om via de online omgeving je compensatie aan te vragen, maar kan dit alleen per post. Vraag je compensatie daarom op tijd aan, want de verwerkingstijd voor een aanvraag via de online omgeving is veel korter. Je ontvangt dan sneller je compensatie.

Mijn compensatie aanvragen

Uitbetalen van de compensatie

Nadat je via een digitale handtekening je akkoord hebt gegeven, keren we het geld uit of verrekenen we het. Als je een doorlopend krediet hebt gehad, maken we het bedrag over naar de betaalrekening die je in de online omgeving hebt doorgegeven. Heb je nu een doorlopend krediet, dan verrekenen we de compensatie met je openstaande saldo. Heb je een betalingsregeling of heb je die gehad? Als een schikking, rentekorting of kwijtschelding onderdeel van die regeling is geweest, nemen we dat bedrag mee bij de berekening van je compensatie.
Let op: een deel van deze berekening kunnen we pas doen nadat je de compensatie hebt geaccepteerd.

Veelgestelde vragen

Compensatieregeling

Wanneer krijg ik bericht over m’n compensatie?

Heb je een doorlopend krediet bij Nationale-Nederlanden, OHRA of Delta Lloyd (gehad)? Dan kom je misschien in aanmerking voor compensatie.

Heb je een doorlopend krediet met onderpand? Dan krijg je vanaf april 2024 een brief met meer informatie over je compensatie. Je kunt dan op deze pagina inloggen om te kijken of je in aanmerking komt voor compensatie. Ben je al langer dan drie jaar geen klant meer? Dan ontvang je geen brief.

Heb je een doorlopend consumptief krediet? Dan is het al mogelijk om je compensatie aan te vragen. Als je daar geen bericht over hebt gehad, kun je nu alsnog inloggen in de online omgeving en je compensatie aanbod bekijken.

Van sommige oud-klanten hebben we geen recente gegevens meer. We kunnen dan niet vaststellen of je een doorlopend krediet hebt gehad. Daardoor weten we ook niet of je in aanmerking komt voor compensatie. Je kunt op deze website inloggen om je gegevens in te dienen. We bekijken dan of je in aanmerking komt voor compensatie.

Krijgt iedereen met een doorlopend krediet compensatie?

De compensatieregeling is bedoeld voor klanten met een doorlopend krediet bij wie de variabele rente niet genoeg heeft meebewogen met de gemiddelde marktrente. Dit geldt voor een deel van de huidige klanten en voor een deel van de klanten van wie het contract al is beëindigd.

De volgende doorlopende kredieten vallen onder de regeling:

 • Doorlopend Krediet met onderpand
 • FlexPlusHypotheek
 • Koophuur Doorlopend Krediet
 • Recreatiewoning Hypotheek
 • RekeningCourant Hypotheek
 • Ruimtehypotheek
 • Spaar/Leen Rekening
 • Tweede Hypotheek Variabel
 • Vaarruimtehypotheek
 • Flexibel Huis Krediet (OHRA)
 • Nationale-Nederlanden Doorlopend Krediet
 • Delta Lloyd Doorlopend Krediet
 • OHRA Doorlopend Krediet

Heb je een of meer van de genoemde doorlopende kredieten? Dan berekenen we per contract of de rente niet genoeg heeft meebewogen met de marktrente. Als dat zo is, kun je compensatie aanvragen.

Ik heb in het verleden een krediet via OHRA afgesloten bij Santander. Kom ik in aanmerking voor compensatie?

Je komt niet in aanmerking voor compensatie bij Nationale-Nederlanden. Bij deze kredieten is OHRA alleen als tussenpersoon betrokken en is het krediet afgesloten bij Santander. We raden je aan bij Santander na te vragen of je in aanmerking komt voor compensatie.

Waarom betalen jullie compensatie vanaf 1 december 2001?

We houden de wettelijke verjaringstermijn van 20 jaar aan. Die periode hebben we uitgebreid tot 1 december 2001. Dat betekent dat we eventueel te veel betaalde rente terugbetalen vanaf de start van je krediet of vanaf 1 december 2001.

Compensatiebedrag

Wat is mijn compensatiebedrag?

Je kunt compensatie aanvragen als de rente van je doorlopend krediet niet genoeg heeft meebewogen met de marktrente. Het bedrag aan rente dat je te veel hebt betaald, moet hoger dan € 50,- zijn. Heb je bijvoorbeeld € 60,- te veel betaald, dan bieden we je € 60,- compensatie. Is het bedrag lager dan € 50,-, dan kom je niet in aanmerking voor compensatie. Het minimumbedrag van € 50,- geldt per contract.

Wanneer krijg ik de compensatie?

Krijg je compensatie voor een doorlopend krediet dat je hebt gehad? Dan ontvang je het geld binnen tien werkdagen na je akkoord op je rekening.

Krijg je compensatie voor een nog lopend krediet? Dan verrekenen we de compensatie met de openstaande schuld. Je ontvangt daar een bevestiging van.

Waarom verrekenen jullie de compensatie met een eventuele schuld?

We vinden het belangrijk dat je niet langer aan je doorlopend krediet vast zit dan nodig is. Door de compensatie van je openstaande schuld af te trekken, wordt die schuld kleiner. Daardoor heb je je krediet sneller afgelost.

Vanwege betalingsproblemen heb ik tijdelijk mijn maandbedrag niet betaald. Heeft dit invloed op de compensatie?

Heb je een betalingsregeling met ons afgesproken? Bijvoorbeeld een betaalpauze waardoor je tijdelijk per maand minder of niets hoefde te betalen? Dan kan deze periode invloed hebben op onze berekening. Het bedrag dat je minder of niet hoefde te betalen kan bijvoorbeeld worden afgetrokken van je compensatie.

Na de berekening van je compensatie bekijken we wat de gevolgen van je betalingsregeling zijn op de compensatie. Je krijgt hierover bericht.

Ik heb een betalingsregeling en hoef een deel van mijn schuld niet terug te betalen. Heeft dit invloed op de compensatie?

Door de betalingsregeling kan het zijn dat je geen of een lagere compensatie krijgt aangeboden. De berekende compensatie die je in de online omgeving aangeboden ziet, is de bruto compensatie. Na je akkoord bekijken we of de betalingsregeling invloed heeft op je netto compensatie. Je krijgt hierover bericht binnen twintig werkdagen na je akkoord op de compensatie.

Blijft er een bedrag over? Dan maken we dit over op de betaalrekening die bij ons bekend is.

Waarom krijg ik wettelijke rente uitbetaald?

We hebben niet alle klanten tegelijk de mogelijkheid kunnen bieden om een compensatie aan te vragen. Daarom vergoeden we wettelijke rente over een bepaalde periode. Die periode is afhankelijk van het product dat je hebt (gehad) én het moment waarop je contract is beëindigd.

Hoeveel procent is de wettelijke rente?

De wettelijke rente is een percentage dat wordt vastgesteld door de Nederlandse overheid. De rentepercentages zijn als volgt:

 • Tot 1 januari 2023: 2%
 • 1 januari 2023 tot 1 juli 2023: 4%
 • 1 juli 2023 tot 1 januari 2024: 6%
 • Vanaf 1 januari 2024: 7%
Hoe wordt de wettelijke rente berekend?

Het moment waarop je contract beëindigd is, bepaalt vanaf wanneer je wettelijke rente krijgt.

Klanten met een doorlopend krediet met onderpand:

 • Je contract is beëindigd vóór 23 december 2021: je krijgt vanaf 23 december 2021 tot 31 mei 2024 wettelijke rente over het compensatiebedrag.
 • Je contract is beëindigd na 23 december 2021: je krijgt vanaf de eerstvolgende maand na het einde van je contract tot 31 mei 2024 wettelijke rente over het compensatiebedrag.
 • Je contract is niet beëindigd: je krijgt geen wettelijke rente over het compensatiebedrag.

Hieronder vallen de volgende producten:

 • Doorlopend Krediet met onderpand
 • FlexPlusHypotheek
 • Koophuur Doorlopend Krediet
 • Recreatiewoning Hypotheek
 • RekeningCourant Hypotheek
 • Ruimtehypotheek
 • Spaar/Leen Rekening
 • Tweede Hypotheek Variabel
 • Vaarruimtehypotheek
 • Flexibel Huis Krediet (OHRA)

Klanten met een doorlopend consumptief krediet:

 • Je contract is beëindigd vóór 23 december 2021: je krijgt vanaf 23 december 2021 tot 1 april 2023 wettelijke rente over het compensatiebedrag.
 • Je contract is beëindigd na 23 december 2021: je krijgt vanaf de eerstvolgende maand na het einde van je contract tot 1 april 2023 wettelijke rente over het compensatiebedrag.

Hieronder vallen de volgende producten:

 • Nationale-Nederlanden Doorlopend Krediet
 • Delta Lloyd Doorlopend Krediet
 • OHRA Doorlopend Krediet
Wie bepaalt de wettelijke rente?

De wettelijke rente wordt bepaald door de Nederlandse overheid.

Finale kwijting

Wat is finale kwijting?

Finale kwijting betekent dat je na je akkoord niet opnieuw een klacht of claim kunt indienen over de in rekening gebrachte variabele rente. Dat geldt niet alleen voor een klacht die je bij ons indient, maar ook voor een klacht bij het Kifid of de rechter. Als je het aanbod tot compensatie aanvaardt, staat de compensatie vast. Je kunt de regeling over de afgesproken compensatie niet meer veranderen. Deze regels gelden voor jou en voor ons. Dat betekent dat wij ook niet naar de rechter kunnen om een zaak te beginnen over de variabele rente. Ook kunnen we ons aanbod niet intrekken of het compensatiebedrag verlagen. Zo hebben we dus allebei de zekerheid dat onze afspraken definitief zijn.

Waarom moet ik finale kwijting verlenen?

Als je akkoord gaat met het compensatiebedrag en finale kwijting verleent, hebben we allebei de zekerheid dat onze afspraken definitief zijn.

Andere vragen

Ik heb m’n krediet aangepast. Wat betekent dat voor de compensatie?

Onze berekening gaat per contract. Als je bijvoorbeeld je limiet verhoogt of als je je krediet stopt en een nieuw krediet aanvraagt, krijg je een nieuw contract. Je hebt dan twee contracten. We bekijken per contract of je in aanmerking komt voor compensatie.

Ik had een doorlopend consumptief krediet en heb het omgezet naar een persoonlijke lening. Wat gebeurt er met mijn compensatie?

We berekenen voor je oude doorlopend krediet of je in aanmerking komt voor compensatie. Als dat zo is, maken we het te veel betaalde bedrag over naar de tegenrekening. Voor een Persoonlijke Lening geldt de compensatieregeling niet.

Ik ben erfgenaam van iemand die een doorlopend krediet heeft gehad. Kom ik in aanmerking voor compensatie?

Als de overledene een contract heeft gehad, hebben we daar eerst de gegevens van nodig. Daarna moeten we vaststellen dat jij als erfgenaam compensatie kunt aanvragen. We hebben daarvoor aanvullende informatie nodig. Je kunt op deze pagina inloggen en vervolgens aangeven dat je een aanvraag doet als erfgenaam. Daarna kun je de aanvullende informatie indienen.

Heeft de compensatie gevolgen voor mijn belastingaangifte?

Heb je de door jou betaalde rente afgetrokken in je aangifte inkomstenbelasting? Dan heeft de compensatie gevolgen voor je aangifte. Je moet het compensatiebedrag dan aangeven in de aangifte inkomstenbelasting. Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst.

Wat zijn de uitspraken van het Kifid over de compensatie?

Alle uitspraken van het Kifid vind je op kifid.nl.