Ga direct naar inhoud

Wijzigingen modelportefeuilles mei 2022

Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank heeft de samenstelling van de modelportefeuilles aangepast. Zo zorgen we ervoor dat de modelportefeuilles in lijn zijn met onze visie voor de komende periode. Voor Beheerd Beleggen en Basis Beheerd Beleggen worden de wijzigingen automatisch in je beleggingsportefeuille doorgevoerd. Bij Begeleid Beleggen bepaal je zelf of je het advies opvolgt. Dit kun je doorgeven via het ‘Adviesformulier Begeleid Beleggen’. Hieronder lees je wat er wijzigt.

Regionale verdeling aangepast

De economische groeiverwachtingen zijn kortgeleden naar beneden bijgesteld. Zo verlaagde het IMF het groeipercentage voor de wereldeconomie voor dit jaar van 4,5% naar 3,6%. Verstoorde aanvoerketens, hogere inflatie en de oorlog in Oekraïne zijn daarvoor de belangrijkste redenen. Deze situatie zien we op de korte termijn niet verbeteren. De oorlog heeft tot hogere energie- en voedselprijzen geleid. De opgelopen energieprijzen en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zullen volgens ons de meeste impact hebben op Europese landen. De Verenigde Staten lijken hiervoor minder kwetsbaar. Daarom hebben we de weging van de regio Europa iets verlaagd en die van Noord-Amerika iets verhoogd. Daarmee brengen we de regiowegingen weer terug naar de neutrale verdeling.

Beheerd Beleggen Wereld

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Bij de aandelenbelegging wijzigen enkele wegingspercentages. De weging van twee Europafondsen wordt verlaagd en de weging van twee Noord-Amerikafondsen wordt verhoogd.

Weging verlaagd Weging verhoogd
Amundi Index MSCI Europe SRI ETF -2% Amundi Pioneer US Research Value +2%
DWS Invest European Top Dividend -2% SPDR S&P 500 ESG Screened ETF +2%

Obligatiebeleggingen niet gewijzigd

In het obligatiegedeelte van de portefeuille wijzigt niets. We houden vast aan de huidige samenstelling waarbij de focus ligt op obligatiebeleggingen met een lagere rentegevoeligheid (duratie). Hierdoor is de kwetsbaarheid voor het renterisico wat verlaagd. Naast een brede spreiding over verschillende obligatiecategorieën handhaven we de onderweging in de hele categorie obligaties.

We brengen je hele portefeuille weer in lijn met de modelportefeuille. Daarom vinden er in bijna alle fondsen transacties plaats.

Op de pagina fondsinformatie vind je de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) voor de beleggingsfondsen waarin wij voor je beleggen.

Beheerd Beleggen Trends

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Bij de aandelenbelegging wijzigen twee wegingspercentages. De weging van één Europafonds wordt verlaagd en de weging van één Noord-Amerikafonds wordt verhoogd.

Weging verlaagd Weging verhoogd
Amundi Index MSCI Europe SRI ETF -4% Xtrackers MSCI USA ESG ETF +4%

Obligatiebeleggingen niet gewijzigd

In het obligatiegedeelte van de portefeuille wijzigt niets. We houden vast aan de huidige samenstelling waarbij de focus ligt op obligatiebeleggingen met een lagere rentegevoeligheid (duratie). Hierdoor is de kwetsbaarheid voor het renterisico wat verlaagd. Naast een brede spreiding over verschillende obligatiecategorieën handhaven we de onderweging in de hele categorie obligaties.

We brengen je hele portefeuille weer in lijn met de modelportefeuille. Daarom vinden er in bijna alle fondsen transacties plaats.

Op de pagina fondsinformatie vind je de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) voor de beleggingsfondsen waarin wij voor je beleggen.

Basis Beheerd Beleggen

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Bij de aandelenbelegging wijzigen drie wegingspercentages. De weging van twee Europafondsen wordt verlaagd en de weging van het Noord-Amerikafonds wordt verhoogd.

Weging verlaagd Weging verhoogd
NN (L) European High Dividend -2% NN Enhanced Index Sustainable North-America Fund +4%
NN (L) European Sustainable Equity -2%

Obligatiebeleggingen niet gewijzigd

In het obligatiegedeelte van de portefeuille wijzigt niets. We houden vast aan de huidige samenstelling waarbij de focus ligt op obligatiebeleggingen met een lagere rentegevoeligheid (duratie) en een brede spreiding over verschillende obligatiecategorieën. Hierdoor is de kwetsbaarheid voor renterisico wat verlaagd.

We brengen je hele portefeuille weer in lijn met de modelportefeuille. Daarom vinden er in bijna alle fondsen transacties plaats.

Op de pagina fondsinformatie vind je de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) voor de beleggingsfondsen waarin wij voor je beleggen.

Begeleid Beleggen

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Bij de aandelenbelegging wijzigen enkele wegingspercentages. De weging van twee Europafondsen wordt verlaagd en de weging van twee Noord-Amerikafondsen wordt verhoogd.

Weging verlaagd Weging verhoogd
Amundi Index MSCI Europe SRI ETF -2% Amundi Pioneer US Research Value +2%
DWS Invest European Top Dividend -2% SPDR S&P 500 ESG Screened ETF +2%

Obligatiebeleggingen niet gewijzigd

In het obligatiegedeelte van de portefeuille wijzigt niets. We houden vast aan de huidige samenstelling waarbij de focus ligt op obligatiebeleggingen met een lagere rentegevoeligheid (duratie). Hierdoor is de kwetsbaarheid voor het renterisico wat verlaagd. Naast een brede spreiding over verschillende obligatiecategorieën handhaven we de onderweging in de hele categorie obligaties.

We brengen je hele portefeuille weer in lijn met de modelportefeuille. Daarom vinden er in bijna alle fondsen transacties plaats.

Op de pagina fondsinformatie vind je de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) voor de beleggingsfondsen waarin wij voor je beleggen.