Ga direct naar inhoud

Wijzigingen modelportefeuilles december 2022

Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank heeft de samenstelling van de modelportefeuilles aangepast. Zo zorgen we ervoor dat de modelportefeuilles in lijn zijn met onze visie voor de komende periode. De wijzigingen worden automatisch in je beleggingsportefeuille doorgevoerd. Hieronder lees je wat er verandert.

Obligatiebeleggingen weer iets aantrekkelijker geworden

De huidige inflatie staat op een historisch hoog niveau. In reactie daarop hebben centrale banken dit jaar al een aantal forse renteverhogingen doorgevoerd. Deze renteverhogingen zijn erop gericht om investeringen van bedrijven en bestedingen van consumenten af te remmen. Een hoge rente zal uiteindelijk leiden tot minder vraag naar producten en diensten en daarmee tot een lagere inflatie. Maar daardoor wordt ook de economische groei geremd. Daarmee neemt de kans op een recessie toe. Kapitaalmarktrentes dalen vaak in een recessie.

De financiële markten houden er inmiddels rekening mee dat de komende tijd veel economieën in een recessie zullen belanden. Wij gaan uit van een lichte recessie in de belangrijkste westerse landen. Ook denken we dat de kapitaalmarktrente de komende maanden kan dalen. Daarom vinden we obligatiebeleggingen weer aantrekkelijker geworden.

Aanpassingen modelportefeuille

We hebben besloten om obligaties bij te kopen. De onderweging van de obligatiebeleggingen wordt in de meeste modelportefeuilles weer naar neutraal gebracht. De wijzigingen per beleggingsprofiel hangen af van hoe defensief, neutraal of offensief het profiel is. Ook voeren we een fondswijziging door om de gemiddelde looptijd van de obligaties te verlengen. Daarmee neemt de rentegevoeligheid van de modelportefeuille toe. Met deze wijzigingen profiteren we van de verwachte rentedalingen. Tot slot brengen we bij de aandelenbeleggingen een kleine regionale verandering aan. We verlagen de weging opkomende landen en verhogen de weging Europa.

Beheerd Beleggen Wereld

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Binnen het gedeelte aandelen brengen we alleen een regionale wijziging aan. De weging opkomende landen wordt iets verlaagd ten gunste van Europa.

Weging verlaagd Weging verhoogd
JPM Emerging Markets Equity -1% JPM Europe Sustainable Equity +1%

Wijzigingen obligatiebeleggingen

De weging van de gehele categorie obligaties wordt verhoogd. De wegingspercentages van alle obligatiefondsen neemt daardoor toe. Ook voeren we een fondswijziging door. Dankzij deze wijziging wordt de gemiddelde gewogen looptijd (de ‘duratie’ in beleggingstermen) verlengd. Een hogere duratie geeft een hogere rentegevoeligheid. Doordat obligatiekoersen stijgen als de rente daalt (en omgekeerd) kan geprofiteerd worden van de daling van de kapitaalmarktrente die we verwachten.

Fonds verwijderd Fonds toegevoegd
JPM Global Short Duration Bond -12% JPM Aggregate Bond +12%

We brengen je hele portefeuille weer in lijn met de modelportefeuille. Daarom vinden er in alle fondsen transacties plaats.

Op de pagina fondsinformatie vind je de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) voor de beleggingsfondsen waarin wij voor je beleggen.

Beheerd Beleggen Trends

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Bij de aandelenbeleggingen wordt een beleggingsthema gewijzigd. De belegging in het thema ‘demografie’ vinden we minder aantrekkelijk geworden. Daarvoor in de plaats hebben wij het thema ‘digitale en innovatieve gezondheidzorg’ geselecteerd. Dit thema speelt in op de verschillende technologische ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Ook stroomlijnen we de regionale verdeling binnen de portefeuille en worden er twee wegingspercentage aangepast.

Fonds verwijderd Fonds toegevoegd
Fidelity Sustainable Demographics Fund -6% L&G Healthcare Breakthrough ETF +5%
Weging verlaagd Weging verhoogd
NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets -1% Amundi IS MSCI Europe SRI ETF +2%

Wijzigingen obligatiebeleggingen

De weging van de gehele categorie obligaties wordt verhoogd. De wegingspercentages van alle obligatiefondsen neemt daardoor toe. Ook voeren we een fondswijziging door. Dankzij deze wijziging wordt de gemiddelde gewogen looptijd (de ‘duratie’ in beleggingstermen) verlengd. Een hogere duratie geeft een hogere rentegevoeligheid. Doordat obligatiekoersen stijgen als de rente daalt (en omgekeerd) kan geprofiteerd worden van de daling van de kapitaalmarktrente die we verwachten.

Fonds verwijderd Fonds toegevoegd
JPM Global Short Duration Bond -12% JPM Aggregate Bond +12%

We brengen je hele portefeuille weer in lijn met de modelportefeuille. Daarom vinden er in alle fondsen transacties plaats.

Op de pagina fondsinformatie vind je de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) voor de beleggingsfondsen waarin wij voor je beleggen.

Basis Beheerd Beleggen

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Bij de aandelenbeleggingen wijzigen twee wegingspercentages. De weging van Europa wordt iets verhoogd en van opkomende markten iets verlaagd.

Weging verlaagd Weging verhoogd
NN Enhanced Index Sust Emerging Markets Equity -1% NN (L) European Sustainable Equity +1%

Wijzigingen obligatiebeleggingen

Bij de obligatiebeleggingen wordt de weging van NN Green Bond Short Duration verlaagd. Met deze wijziging wordt de ‘gemiddelde gewogen looptijd’ (de duratie in beleggingstermen) verlengd. Een hogere duratie geeft een hogere rentegevoeligheid. Doordat obligatiekoersen stijgen als de rente daalt (en omgekeerd) kan geprofiteerd worden van de daling van de kapitaalmarktrente die we verwachten.

De wegingspercentages van drie andere fondsen worden verhoogd om de portefeuille weer in lijn te brengen met de gewenste positionering.

Weging verlaagd Weging verhoogd
NN Green Bond Short Duration -5% NN Euro Obligatie Fonds +2%
NN First Class Obligatie Fonds +2%
NN (L) US Credit +1%

We brengen je hele portefeuille weer in lijn met de modelportefeuille. Daarom vinden er in bijna alle fondsen transacties plaats.

Op de pagina fondsinformatie vind je de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) voor de beleggingsfondsen waarin wij voor je beleggen.

Begeleid Beleggen

Beleggingsadvies

Voor Begeleid Beleggen zijn onderstaande wijzigingen ons beleggingsadvies aan jou. Om het advies op te volgen:

  • Log je in op mijn.nn.
  • Ga je naar je rekening en kies onder ‘Zelf regelen’ voor ‘Formulieren’.
  • Vul je het formulier 'advies opvolgen' in.
  • Dit formulier stuur je ondertekend op per post. Ons postadres vind je op het formulier.

Kies je ervoor om ons beleggingsadvies niet op te volgen en zelf specifieke beleggingsfondsen te aan- of verkopen? Dan past je beleggingsportefeuille misschien niet bij je beleggingsprofiel. We adviseren je om te beleggen volgens de modelportefeuille die bij je beleggingsprofiel past.

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Binnen het gedeelte aandelen wordt een regionale wijziging aangebracht. De weging opkomende landen wordt iets verlaagd ten gunste van Europa.

Weging verlaagd Weging verhoogd
JPM Emerging Markets Equity -1% JPM Europe Sustainable Equity +1%

Wijzigingen obligatiebeleggingen

De weging van de gehele categorie obligaties wordt verhoogd. De wegingspercentages van alle obligatiefondsen neemt daardoor toe. Ook voeren we een fondswijziging door. Dankzij deze wijziging wordt de gemiddelde gewogen looptijd (de ‘duratie’ in beleggingstermen) verlengd. Een hogere duratie geeft een hogere rentegevoeligheid. Doordat obligatiekoersen stijgen als de rente daalt (en omgekeerd) kan geprofiteerd worden van de daling van de kapitaalmarktrente die we verwachten.

Fonds verwijderd Fonds toegevoegd
JPM Global Short Duration Bond -12% JPM Aggregate Bond +12%

Op de pagina fondsinformatie vind je de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) voor de beleggingsfondsen waarin wij voor je beleggen.