Ga direct naar inhoud

Wijzigingen modelportefeuilles april 2023

Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank heeft de samenstelling van de modelportefeuilles aangepast. Zo zorgen we ervoor dat de modelportefeuilles aansluiten bij onze visie voor de komende periode. De wijzigingen worden automatisch in je beleggingsportefeuille doorgevoerd. Hieronder lees je wat er verandert.

Obligatiebeleggingen iets hersteld

De laatste maanden staan in het teken van inflatie en renteverhogingen door de centrale banken. De inflatie is de laatste maanden wel gedaald maar is nog steeds veel hoger dan het doel van 2% van de centrale banken. Het bestrijden van hoge inflatie is hun belangrijkste prioriteit. Daarom zijn centrale banken nog steeds genoodzaakt om de beleidsrente te verhogen of hoog te houden. De lange rente is recent wel iets gedaald. Dit komt door de onrust bij de banken. Hierdoor is de angst voor een recessie weer toegenomen. De kosten van (her)financieren zijn voor veel bedrijven toegenomen. Dat kan in de toekomst moeilijkheden geven voor financieel minder sterke bedrijven. Daarom is de risico-opslag op bedrijfsobligaties de laatste weken weer opgelopen. Ook onder deze omstandigheden zijn we nog steeds tevreden met onze huidige beleggingskeuzes.

Aandelenkoersen tonen een mooi herstel

De rust op de aandelenbeurzen is wat teruggekeerd. Dit komt omdat er nog geen recessie is. De bedrijfsresultaten kunnen in 2023 onder druk komen te staan. Grondstofprijzen en arbeidskosten zijn gestegen en ook de financieringskosten. We vragen ons af of die oplopende kosten wel in de verkoopprijzen verwerkt kunnen worden. De winsten en daarmee de huidige waarderingen kunnen dus aan de hoge kant ingeschat zijn. Koersen kunnen dan later gaan corrigeren. Daarom investeren we minder in aandelenbeleggingen dan we standaard doen.

Beheerd Beleggen Wereld

Wijzigingen aandelenbeleggingen

We voeren een fondswijziging door en wijzigen twee wegingspercentages. Hiermee sluit de modelportefeuille nog beter aan bij onze visie en regionale verdeling.

We vervangen het thema ‘infrastructuur’ door het thema ‘duurzame energie’. Hiermee spelen we in op de energietransitie en verdere verduurzaming. Dit sluit aan bij het klimaatakkoord van Parijs en is een groeimarkt waarin de investeringen in de toekomst zullen toenemen.

Weging verlaagd Weging verhoogd
DWS Invest European Top Dividend -1% Amundi Pioneer US Research Value +1%
Fonds verwijderd Fonds toegevoegd
Partners Group Listed Infastructure -4% BlackRock Sustainable Energy +4%

Geen wijzigingen obligatiebeleggingen

We zijn tevreden met de samenstelling van de obligatiebeleggingen. Daarom voeren we hier geen wijzigingen in door.

We brengen je hele portefeuille weer in lijn met de modelportefeuille. Daarom vinden er in alle fondsen transacties plaats.

Op de pagina fondsinformatie vind je de Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor de beleggingsfondsen waarin we voor je beleggen.

Beheerd Beleggen Trends

Wijzigingen aandelenbeleggingen

We voeren twee fondswijzigingen door om de modelportefeuille nog beter aan te laten sluiten bij onze visie.

We vervangen het thema ‘infrastructuur’ door het thema ‘duurzame energie’. Hiermee spelen we in op de energietransitie en verdere verduurzaming. Dit sluit aan bij het klimaatakkoord van Parijs en is een groeimarkt waarin de investeringen in de toekomst zullen toenemen.

Ook vervangen we Pictet Security door iShares Digital Security waarmee we meer de focus leggen op bedrijven die cybercriminaliteit tegengaan. Een sector met toegenomen aandacht en investeringen van overheden en bedrijven.

Fondsen verwijderd Fondsen toegevoegd
Partners Group Listed Infrastructure -7% BlackRock Sustainable Energy +7%
Pictet Security -6% iShares Digital Security ETF +6%

Geen wijzigingen obligatiebeleggingen

We zijn tevreden met de samenstelling van de obligatiebeleggingen. Daarom voeren we hier geen wijzigingen in door.

We brengen je hele portefeuille weer in lijn met de modelportefeuille. Daarom vinden er in alle fondsen transacties plaats.

Op de pagina fondsinformatie vind je de Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor de beleggingsfondsen waarin we voor je beleggen.

Basis Beheerd Beleggen

Wijziging obligatiebeleggingen

We voeren een fondswijziging door om de modelportefeuille nog beter af te stemmen op onze visie.

Het GS First Class Obligatiefonds wordt vervangen door het GS Global Fixed Income Fund.
Met deze wijziging passen we vooral de regionale verdeling aan. We beleggen daardoor minder in Europa en meer in de Verenigde Staten. De inflatie in de Verenigde Staten is al verder gedaald. Daarom verwachten we eerder een rentedaling in de Verenigde Staten dan in Europa. Dit is positief voor de rendementsverwachtingen van de obligatiebeleggingen in de Verenigde Staten.

Fonds verwijderd Fonds toegevoegd
GS First Class Obligatie Fonds -17% GS Global Fixed Income Fund +17%

Geen wijzigingen aandelenbeleggingen

We zijn tevreden met de samenstelling van de aandelenbeleggingen. Daarom voeren we hier geen wijzigingen in door.

We brengen je hele portefeuille weer in lijn met de modelportefeuille. Daarom vinden er in bijna alle fondsen transacties plaats.

Op de pagina fondsinformatie vind je de Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor de beleggingsfondsen waarin we voor je beleggen.

Begeleid Beleggen

Beleggingsadvies

Voor Begeleid Beleggen zijn onderstaande wijzigingen ons beleggingsadvies aan jou. Om het advies op te volgen:

  • Log je in op mijn.nn.
  • Ga je naar je rekening en kies onder ‘Zelf regelen’ voor ‘Formulieren’.
  • Vul je het formulier 'advies opvolgen' in.
  • Dit formulier stuur je ondertekend op per post. Ons postadres vind je op het formulier.

Kies je ervoor om ons beleggingsadvies niet op te volgen en zelf specifieke beleggingsfondsen te aan- of verkopen? Dan past je beleggingsportefeuille misschien niet bij je beleggingsprofiel. We adviseren je om te beleggen volgens de modelportefeuille die bij je beleggingsprofiel past.

Wijzigingen aandelenbeleggingen

We voeren een fondswijziging door en wijzigen twee wegingspercentages. Hiermee sluit de modelportefeuille nog beter aan bij onze visie en regionale verdeling.

We vervangen het thema ‘infrastructuur’ door het thema ‘duurzame energie’. Hiermee spelen we in op de energietransitie en de verdere verduurzaming. Dit sluit aan bij het klimaatakkoord van Parijs en is een groeimarkt waarin de investeringen in de toekomst zullen toenemen.

Weging verlaagd Weging verhoogd
DWS Invest European Top Dividend -1% Amundi Pioneer US Research Value +1%
Fonds verwijderd Fonds toegevoegd
Partners Group Listed Infrastructure -4% BlackRock Sustainable Energy +4%

Geen wijzigingen obligatiebeleggingen

We zijn tevreden met de samenstelling van de obligatiebeleggingen. Daarom voeren we hier geen wijzigingen in door.

Op de pagina fondsinformatie vind je de Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor de beleggingsfondsen waarin we voor je beleggen.