Ga direct naar inhoud

Wijzigingen modelportefeuilles september 2022

Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank heeft de samenstelling van de modelportefeuilles aangepast. Zo zorgen we ervoor dat de modelportefeuilles in lijn zijn met onze visie voor de komende periode. De wijzigingen worden automatisch in je beleggingsportefeuille doorgevoerd. Hieronder lees je wat er verandert.

Rentestijgingen en recessievrees domineren de vooruitzichten

De economische vooruitzichten zijn de laatste weken verder verzwakt. Er is nog geen zicht op een einde van de oorlog in de Oekraïne. En de energiecrisis die hierdoor ontstaan is, blijft zorgen voor ongekend hoge energieprijzen. Alles wordt duurder. Dit trekt een enorme wissel op de koopkracht van consumenten. Het vertrouwen van consumenten in de economie is dan ook laag. De grote tekorten aan verschillende grondstoffen en industriële materialen blijven een rol spelen. Dit zorgt ervoor dat de prijzen in de industrie de pan uit rijzen. In veel landen is de inflatie tot recordhoogte gestegen.

Centrale banken geven aan van plan te zijn de rente verder te gaan verhogen om de inflatie te beteugelen. Dat is op dit moment belangrijker dan het stimuleren van economische groei. De kans op een recessie neemt hierdoor verder toe. Lichtpuntjes zijn dat veel bedrijfscijfers tot op heden beter zijn dan verwacht en ook blijft de arbeidsmarkt sterk.

Aanpassingen modelportefeuille

Door bovengenoemde omstandigheden hebben we besloten om het risico in de modelportefeuilles verder te verlagen. We gaan de beleggingscategorie ‘aandelen’ onderwegen. Dat wil zeggen dat we een kleiner deel van je portefeuille in aandelen gaan beleggen.

De wijzigingen per beleggingsprofiel hangen ervan af hoe defensief, neutraal of offensief het profiel is. Ook wordt in elk profiel een deel liquide middelen toegevoegd. Daarnaast brengen we kleine veranderingen aan waarmee we vooral inspelen op toekomstige rentestijgingen en de verwachte economische ontwikkelingen in de verschillende regio’s. Hieronder leggen we dit verder uit.

Beheerd Beleggen Wereld

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Binnen het gedeelte aandelen wordt een beleggingsfonds in opkomende landen toegevoegd. Dit beleggingsfonds volgt de brede MSCI Emerging Market index met een extra screening op ESG kenmerken. De weging van het bestaande opkomende landen fonds wordt verlaagd. Daarmee worden onze beleggingen in opkomende landen wat breder en defensiever ingevuld. Ook wijzigt de weging van twee andere beleggingsfondsen waarmee de exposure in Europa wordt verlaagd ten gunste van Noord-Amerika. Dit vanwege het betere herstelvermogen van de Amerikaanse economie.

Weging verlaagd Weging verhoogd
JPM Emerging Markets Equity -5% iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF +5%
JPM Europe Sustainable Equity -2% Amundi Pioneer US Research Value +2%

Wijzigingen obligatiebeleggingen

Bij de obligatiebeleggingen wijzigen enkele wegingspercentages. In tegenstelling tot de aandelenbeleggingen wordt hiermee het belang in Europa juist iets verhoogd en in Noord Amerika iets verlaagd. Dit omdat we verwachten dat de rente in Europa minder snel oploopt. Ook worden de posities in opkomende landen iets gewijzigd waarmee de kwetsbaarheid voor de US dollar licht afneemt. Daarnaast houden we onverminderd vast aan het lagere renterisico.

Weging verlaagd Weging verhoogd
AXA WF Global Inflation Bonds -1% Aegon European ABS +1%
BlackRock Global High Yield Bond -1% BlueBay Inv Grade Euro Aggregate Bonds +3%
NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency -2% DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable +1%
Robeco Global Credits -2% iShares Corporate Bonds ESG ETF +1%

We brengen je hele portefeuille weer in lijn met de modelportefeuille. Daarom vinden er in bijna alle fondsen transacties plaats.

Op de pagina fondsinformatie vind je de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) voor de beleggingsfondsen waarin wij voor je beleggen.

Beheerd Beleggen Trends

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Bij de aandelenbeleggingen wijzigen twee wegingspercentages. Daarmee worden onze beleggingen in Europa iets verlaagd ten gunste van Noord-Amerika. Dit vanwege het betere herstelvermogen van de Amerikaanse economie.

Weging verlaagd Weging verhoogd
Amundi Index MSCI Europe SRI ETF -1% Xtrackers MSCI USA ESG ETF +1%

Wijzigingen obligatiebeleggingen

Bij de obligatiebeleggingen wijzigen enkele wegingspercentages. In tegenstelling tot de aandelenbeleggingen wordt hiermee het belang in Europa juist iets verhoogd en in Noord Amerika iets verlaagd. Dit omdat we verwachten dat de rente in Europa minder snel oploopt. Ook worden de posities in opkomende landen iets gewijzigd waarmee de kwetsbaarheid voor de US dollar licht afneemt. Daarnaast houden we onverminderd vast aan het lagere renterisico.

Weging verlaagd Weging verhoogd
AXA WF Global Inflation Bonds -1% Aegon European ABS +1%
BlackRock Global High Yield Bond -1% BlueBay Inv Grade Euro Aggregate Bonds +3%
NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency -2% DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable +1%
Robeco Global Credits -2% iShares Corporate Bonds ESG ETF +1%

We brengen je hele portefeuille weer in lijn met de modelportefeuille. Daarom vinden er in bijna alle fondsen transacties plaats.

Op de pagina fondsinformatie vind je de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) voor de beleggingsfondsen waarin wij voor je beleggen.

Basis Beheerd Beleggen

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Bij de aandelenbelegging wijzigen drie wegingspercentages. Onze beleggingen in Europa en Japan worden iets verlaagd ten gunste van Noord-Amerika. Dit vanwege het betere herstelvermogen van de Amerikaanse economie.

Weging verlaagd Weging verhoogd
NN (L) European Sustainable Equity -1% NN Enhanced Index Sustainable North America Fund +2%
NN Japan Fund -1%

Wijzigingen obligatiebeleggingen

Bij de obligatiebeleggingen wijzigen enkele wegingspercentages om de portefeuille in lijn te brengen met de gewenste positionering. De posities in opkomende landen wordt iets gewijzigd waardoor de kwetsbaarheid voor de US dollar licht afneemt. We houden verder onverminderd vast aan het lagere renterisico. We handhaven daarom de positie in obligaties met een gemiddelde kortere looptijd.

Weging verlaagd Weging verhoogd
NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency -2% NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond +1%
NN (L) Global High Yield -1% NN (L) Euro Sustainable Credit +1%
NN (L) Global Inflation Linked Bond -1% NN (L) European ABS +1%
NN (L) US Credit +1%

We brengen je hele portefeuille weer in lijn met de modelportefeuille. Daarom vinden er in bijna alle fondsen transacties plaats.

Op de pagina fondsinformatie vind je de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) voor de beleggingsfondsen waarin wij voor je beleggen.

Begeleid Beleggen

Beleggingsadvies

Voor Begeleid Beleggen zijn onderstaande wijzigingen ons beleggingsadvies aan jou. Om het advies op te volgen:

  • Log je in op mijn.nn.
  • Ga je naar je rekening en kies onder ‘Zelf regelen’ voor ‘Formulieren’.
  • Vul je het formulier 'advies opvolgen' in.
  • Dit formulier stuur je ondertekend op per post. Ons postadres vind je op het formulier.

Je ontvangt dit formulier ook per e-mail.

Kies je ervoor om ons beleggingsadvies niet op te volgen en zelf specifieke beleggingsfondsen te aan- of verkopen? Dan past je beleggingsportefeuille misschien niet bij je beleggingsprofiel. We adviseren je om te beleggen volgens de modelportefeuille die bij je beleggingsprofiel past.

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Binnen het gedeelte aandelen wordt een beleggingsfonds in opkomende landen toegevoegd. Dit beleggingsfonds volgt de brede MSCI Emerging Market index met een extra screening op ESG kenmerken. De weging van het bestaande opkomende landen fonds wordt verlaagd. Daarmee worden onze beleggingen in opkomende landen wat breder en defensiever ingevuld. Ook wijzigt de weging van twee andere beleggingsfondsen waarmee de exposure in Europa wordt verlaagd ten gunste van Noord-Amerika. Dit vanwege het betere herstelvermogen van de Amerikaanse economie.

Weging verlaagd Weging verhoogd
JPM Emerging Markets Equity -5% iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF +5%
JPM Europe Sustainable Equity -2% Amundi Pioneer US Research Value +2%

Wijzigingen obligatiebeleggingen

Bij de obligatiebeleggingen wijzigen enkele wegingspercentages. In tegenstelling tot de aandelenbeleggingen wordt hiermee het belang in Europa juist iets verhoogd en in Noord Amerika iets verlaagd. Dit omdat we verwachten dat de rente in Europa minder snel oploopt. Ook worden de posities in opkomende landen iets gewijzigd waarmee de kwetsbaarheid voor de US dollar licht afneemt. Daarnaast houden we onverminderd vast aan het lagere renterisico.

Weging verlaagd Weging verhoogd
AXA WF Global Inflation Bonds -1% Aegon European ABS +1%
BlackRock Global High Yield Bond -1% BlueBay Inv Grade Euro Aggregate Bonds +3%
NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency -2% DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable +1%
Robeco Global Credits -2% iShares Corporate Bonds ESG ETF +1%

Op de pagina fondsinformatie vind je de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) voor de beleggingsfondsen waarin wij voor je beleggen.