Ga direct naar: inhoud

Kosten Beheerd Beleggen

Beleggen brengt kosten met zich mee. Deze kosten bestaan uit de kosten die wij bij u in rekening brengen en de kosten van de beleggingsfondsen waarin u belegt. Op deze pagina vindt u een handige tool waarmee u snel kunt zien welke kosten u kunt verwachten als u bij ons een Beheerd Beleggen rekening opent.

Kosten die Nationale-Nederlanden in rekening brengt

U betaalt aan ons alleen een kostenpercentage over uw belegd vermogen. Wij bieden u hierbij de keuze tussen een vast percentage of een rendement afhankelijk percentage. Bij het openen van uw rekening en elk jaar in januari kunt u aangeven of u kiest voor een vast percentage van 1% of voor een rendement afhankelijk percentage. Kiest u voor een rendement afhankelijk percentage? Dan betaalt u op jaarbasis 1,2% over uw belegd vermogen bij een positief resultaat en 0,8% bij een negatief resultaat.

Hoe en wanneer brengen wij de kosten in rekening?

We bepalen aan het einde van iedere maand de waarde van uw beleggingen. Over deze waarde berekenen wij de kosten voor die maand. Deze kosten brengen we per kwartaal in rekening. Hiervoor verkopen we beleggingen van uw rekening.

Heeft u gekozen voor een rendement afhankelijk percentage? Dan kijken we aan het einde van het jaar naar het behaalde rendement in dat jaar. Bij een positief resultaat behaald brengen we het verschil tussen 1% en 1,2% bij u in rekening. Hebben wij een negatief resultaat behaald, dan verrekenen wij dit met u. Wij voegen het verschil tussen 0,8% en 1% weer toe aan uw beleggingen.

Minimale kosten en maximale kosten?

Wij brengen altijd de minimale kosten van € 3,75 per kwartaal in rekening. Dat doen wij ongeacht het feit of wij voor u beleggen of dat u liquide staat.

Onze maximale kosten zijn € 2.000,- per jaar.

Is de waarde van uw belegd vermogen lager dan € 1.500,-? Dan zijn de kosten die u ons betaalt verhoudingsgewijs hoger dan 1%. Vanaf een belegd vermogen van € 1.500,- betaalt u 1% op jaarbasis.

Kosten die door de beleggingsfondsen worden gemaakt

De aanbieders van de beleggingsfondsen waarin wij voor u beleggen, maken ook kosten. Deze kosten gaan ten laste van de waarde van het beleggingsfonds en zijn dus verwerkt in de koers van het fonds.

De hoogte van deze kosten verschilt per beleggingsfonds. De informatie over de kosten van beleggingsfondsen vindt u op mijn.nn bij de samenstelling van uw portefeuille. Per fonds vindt u daar een link naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De EBI geeft u informatie over de aard van de beleggingen, de risico’s en inzicht in de kosten van het fonds. Nationale-Nederlanden ontvangt geen vergoedingen van de beleggingsfondsen waarin wij voor u beleggen.

 

Online inzicht en kunnen wijzigen

U kunt de ontwikkelingen van uw beleggingen online volgen via uw persoonlijke beveiligde omgeving en de NN App.