Ga direct naar inhoud

Duurzaamheidsvoorkeuren

Wat zijn duurzaamheidsvoorkeuren?

Dat zijn jouw voorkeuren op het gebied van duurzaamheid. We vinden het belangrijk om deze te weten. Daarmee kunnen we vaststellen of Beheerd Beleggen bij jou past. En vanwege Europese wet- en regelgeving zijn we verplicht naar jouw duurzaamheidsvoorkeuren te vragen.

Dit doen we ook als je de vragenlijst voor het vaststellen van je beleggingsprofiel opnieuw invult.

ESG

We onderscheiden duurzaamheidsaspecten op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Hiervoor wordt de Engelse term ESG gebruikt. Waarbij ESG staat voor Environmental, Social en Governance.

Hieronder leggen we uit op welke manier invulling kan worden gegeven aan duurzaamheid. Daarnaast laten we het verschil zien tussen producten die wel en geen rekening houden met duurzaamheidsvoorkeuren.

Welke duurzaamheidsvoorkeuren zijn er?

Wat duurzaamheidsvoorkeuren zijn is wettelijk vastgelegd door de Europese Commissie. Er zijn drie verschillende soorten duurzaamheidsvoorkeuren:

1. Een voorkeur voor beleggingen die rekening houden met de belangrijkste nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Deze belangrijkste nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren worden meestal ‘Principle Adverse Impacts’ (PAI’s) genoemd.

Met een duurzaamheidsfactor wordt het nadelige effect van een economische activiteit gemeten. Duurzaamheidsfactoren kunnen zich voordoen op verschillende ESG-aspecten. Bijvoorbeeld op het gebied van ecologische, sociale- en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten. En bestrijding van corruptie en omkoping.

Voorbeelden van duurzaamheidsfactoren zijn de uitstoot van CO2. En het toebrengen van schade aan biodiversiteit. En ook ongelijke beloningen tussen mannen en vrouwen in een onderneming. Je kunt bij je beleggingen rekening houden met bepaalde PAI’s.

2. Een voorkeur voor duurzame beleggingen die bijdragen aan het behalen van één of meer ESG-doelstellingen.

Bijvoorbeeld het bereiken van milieudoelstellingen, zoals het verminderen van het gebruik van energie. Of sociale doelstellingen zoals het beleggen in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen.

Tegelijkertijd mag deze belegging geen ernstige afbreuk doen aan andere ESG-doelstellingen. Het behalen van een bepaalde ESG-doelstelling mag dus niet ten koste gaan van andere ESG-doelstellingen. Ook moeten de ondernemingen waarin wordt belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur volgen.

3. Een voorkeur voor duurzame beleggingen die voldoen aan de eisen voor ecologisch duurzaam beleggen van de EU-taxonomie.

Dit zijn duurzame beleggingen die bijdragen aan het behalen van milieudoelstellingen. En die daarbij voldoen aan de specifieke en zeer strenge eisen van de EU-taxonomie. De EU-taxonomie is een uitgebreide verzameling regels en definities. Die bepaalt of een economische activiteit, dus wat een onderneming doet, duurzaam is. Deze regels zijn opgesteld door de Europese Unie.

Volgens deze regels is een economische activiteit duurzaam, als deze direct of indirect substantieel bijdraagt aan het behalen van een bepaalde milieudoelstelling. Bijvoorbeeld het beperken van de klimaatverandering. Of het voorkomen of beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Maar dit mag niet ten koste gaan van de andere milieudoelstellingen.

De onderneming mag geen ernstige afbreuk doen aan andere milieu- of sociale doelstellingen. Ook moet zij voldoen aan verschillende internationaal erkende standaarden voor goed bestuur:

  • De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.
  • De leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten. Met inbegrip van de principes en rechten die worden beschreven in de acht fundamentele verdragen. Die in de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), betreffende de fundamentele principes en rechten op het werk worden genoemd.
  • Het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens.

Duurzaamheidsvoorkeuren en onze dienstverlening

Bij Beheerd Beleggen beleg je in een modelportefeuille van beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen beleggen direct of indirect in ondernemingen. Of ze beleggen in staatsobligaties. Wij beoordelen in welke mate de beleggingen in de modelportefeuille voldoen aan deze duurzaamheidsvoorkeuren.

Voldoet onze modelportefeuille niet aan je duurzaamheidsvoorkeuren? Dan betekent dat niet direct dat dit geen duurzame belegging is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat onze modelportefeuilles wel aan andere duurzame doelstellingen voldoen. Of dat de duurzame doelstellingen van de modelportefeuille beperkter zijn dan je duurzaamheidsvoorkeuren. Bijvoorbeeld omdat we wel bepaalde duurzame doelstellingen op het gebied van milieu nastreven. Maar dat de modelportefeuille daarbij (nog) niet voldoet aan de strenge regels van de EU-taxonomie.

Wat is het verschil tussen beleggingsfondsen die duurzame beleggingen nastreven en andere beleggingsfondsen?

Het belangrijkste verschil is dat deze beleggingsfondsen bij hun beleggingen niet voldoen aan de wettelijke eisen. En zich daarom geen duurzaam product mogen noemen.

Dat betekent niet altijd dat deze beleggingsfondsen niets doen op het gebied van duurzaamheid. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat beleggingsfondsen wel in duurzame economische activiteiten beleggen. Maar dat niet expliciet als doelstelling hebben opgenomen.

En uiteindelijk kunnen er natuurlijk beleggingsfonds zijn die op geen enkele wijze duurzaamheid nastreven. Deze beleggingsfondsen zullen wij nooit selecteren. Wij hanteren minimale standaarden voor onder andere de PAI’s. Met betrekking tot de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de blootstelling aan controversiële wapens.

Lees meer over Beheerd Beleggen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur