Ga direct naar inhoud

Stichting van Schulden naar Kansen

Sinds 2018 maakt Stichting van Schulden naar Kansen, voorheen Delta Lloyd Foundation, onderdeel uit van het overkoepelende maatschappelijke programma NN Future Matters. Stichting van Schulden naar Kansen zet zich sinds 2008 in voor het terugdringen van armoede en schulden in Nederland. Dat doen we door in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Zwolle de samenwerking op te zoeken met maatschappelijke partners die mensen de financiële vaardigheden bijbrengen die zij nodig hebben om duurzaam uit de schulden te komen. Hierbij gaat het om lokale projecten die mensen helpen om zich te ontwikkelen op één of meerdere van de vier elementen die in meer of mindere mate aanwezig moeten zijn in een huishouden om te kunnen spreken van financiële zelfredzaamheid:

Het is onze ambitie om de komende jaren 11.625 huishoudens die in armoede leven, veroorzaakt door schulden, meer financieel zelfredzaam te maken.

Onderzoek naar impact en effect

De activiteiten van Stichting van Schulden naar Kansen worden door de Hogeschool van Amsterdam onderzocht op impact en effect. Dit gebeurt via een meerjarig onderzoek op drie niveaus:

Projecten Hoe verloopt het proces binnen de projecten en wat zijn de prestaties? Wat gaat er goed en heeft effect en wat kan beter?
Individuele deelnemers Hoe ervaren de deelnemers het nut van het project? Ervaren zij veranderingen in hun financieel gedrag, vaardigheden, betalingsgedrag en inkomens- en arbeidsmarktpositie? Met gevalideerde meetinstrumenten wordt bepaald in hoeverre het financiële gedrag daadwerkelijk vooruit gegaan is.
Wijkniveau Wat wordt er bereikt in de wijk? Wat is de ontwikkeling in betaalgedrag en betalingsachterstanden bij de grotere schuldeisers?

Met dit onderzoek creëren we inzicht in wat werkt in de aanpak van schulden en armoedebestrijding.

Lees meer over de Stichting Van Schulden naar Kansen