02
oktober
2023
|
11:03
Europe/Amsterdam

Nationale-Nederlanden en het Jeugdeducatiefonds werken samen om meer kinderen kennis te laten maken met kunst en cultuur

Nationale-Nederlanden (NN) en het Jeugdeducatiefonds werken samen om meer kinderen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. 80%1 van de Nederlandse kinderen gaat nooit naar een museum en dat percentage ligt waarschijnlijk hoger onder kinderen die opgroeien in relatieve armoede2. Uit meer dan 900 internationale onderzoeken blijkt dat kunst goed is voor ieders mentale gezondheid3. Daarom zet NN zich ervoor in om in de komende drie jaar museumbezoek mogelijk te maken voor 30.000 kinderen van basisscholen die zijn aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds.

Kansenongelijkheid tegengaan 
Met het initiatief willen NN en het Jeugdeducatiefonds kansenongelijkheid tegengaan en bijdragen aan de mentale gezondheid van kinderen. Uit onderzoek4 blijkt dat er een positief verband bestaat tussen een museumbezoek en de leerprestaties van kinderen5. Zo wordt op scholen waar leerlingen ontspanningsmogelijkheden hebben, zoals een museumbezoek, hoger gescoord op eindtoetsen6. NN vindt dat meer leerlingen deze mogelijkheden moeten krijgen en is daarom een samenwerking aangegaan met het Jeugdeducatiefonds. Het fonds werkt samen met basisscholen waarbij een meerderheid van de leerlingen opgroeit in relatieve armoede. samen met basisscholen waarbij een meerderheid van de leerlingen opgroeit in relatieve armoede. De samenwerking bestaat uit excursies naar musea voor scholen die zijn aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds. Hiermee willen NN en het Jeugdeducatiefonds de drempel om naar het museum te gaan voor basisscholen verlagen.

Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds: “Ieder kind zou zich moeten kunnen verwonderen en vergapen in het museum. Ik ben altijd met mijn kinderen naar verschillende musea geweest, we praten dan uitgebreid over alles wat we zien. Wat de een afschuwelijk vindt, vindt de ander juist mooi. Hierover praten vergroot de wereld van kinderen.”

Lonneke Roza, Head of Community Investment bij NN Group: “Bij NN willen wij bijdragen aan financiële veerkracht en gelijke kansen. Samen met het Jeugdeducatiefonds kunnen wij meer kinderen in aanraking brengen met kunst zodat ze hun eigen passies en talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Dat kan op termijn helpen om kansengelijkheid te vergroten.”

 


[1] Onderzoeksrapport Gevolgen van kansenongelijkheid in Nederland, SEO economisch onderzoek, Mei 2022

[2] Onderzoeksrapport Gevolgen van kansenongelijkheid in Nederland, SEO economisch onderzoek, Mei 2022

[3] Fancourt, Daisy & Finn, Saoirse. (‎2019)‎. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. World Health Organization. Regional Office for Europe. https://iris.who.int/handle/10665/329834. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

[4] Onderzoeksrapport Gevolgen van kansenongelijkheid in Nederland, SEO economisch onderzoek, Mei 2022

[5] Kansenongelijkheid in Nederland, SEO economisch onderzoek, Juni 2023, slide 8

[6] Kansenongelijkheid in Nederland, SEO economisch onderzoek, Juni 2023, slides 20, 21

 


Nationale-Nederlanden
Nationale-Nederlanden zet zich ervoor in om kunst toegankelijk te maken voor een brede groep mensen ten bate van ieders mentaal welzijn. Daarom is ze partner van het Mauritshuis, het Nederlands Fotomuseum, Kunstmuseum Den Haag, Kunsthal Rotterdam en het Nationaal Archief. Ook geeft zij talenten een kans en een podium om anderen te inspireren, bijvoorbeeld met de NN Art Award. Nationale-Nederlanden heeft een lange geschiedenis op het gebied van cultuursponsoring, met een focus op beeldende kunst, musea en muziek.

 

Deel dit nieuws op

Contact

Sophie Wandzilak
Spokesperson NN Group
+31 (0)6 47 62 19 30

Gerelateerde onderwerpen