Ga direct naar inhoud

Slim geld schenken: let op deze belastingregels

Geld krijgen is leuk, maar geld schenken ook. Het is fijn om je (klein)kind een financieel steuntje in de rug te geven. Ieder jaar mag je een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Wil je ook slim schenken? Houd dan rekening met de fiscale regels. Boven welke bedragen betaalt de ontvanger schenkbelasting? En welke vrijstellingen bestaan er? We geven je hier een overzicht van de situatie in 2022. En we vertellen je wat er vanaf 2023 verandert.

Schenken is niet alleen leuk voor de ontvanger, ook voor de schenker. Zo geef je je (klein)kind een financieel duwtje in de rug, bijvoorbeeld voor een eerste of grotere koopwoning of een reis. Ook zorgt een schenking ervoor dat je erfenis straks lager is, waardoor nabestaanden na je overlijden minder erfbelasting hoeven te betalen.

Wat is een schenking?

Wanneer is er eigenlijk sprake van een schenking? Als jij de bedoeling hebt de ontvanger te bevoordelen, zonder dat hij of zij een tegenprestatie hoeft te leveren. Een schenking hoeft niet per se geld te zijn, het kan ook gaan om sieraden, kunst of een auto. Wil je als ouder de studie van je kind betalen? Dat ziet de Belastingdienst dan weer niet als een schenking, in de meeste gevallen. De reden hiervoor: als ouder heb je een onderhoudsplicht voor je kinderen tot zij 21 zijn. Ook daarna mag je belastingvrij blijven bijdragen in het onderhoud, totdat de studie afgemaakt is. Onder de onderhoudsplicht vallen ook kosten voor bijvoorbeeld huisvesting en gezondheid.

Degene die de schenking ontvangt, is verantwoordelijk voor de schenkbelasting.

Ieder jaar mag je een bedrag belastingvrij schenken. Aan je kinderen, maar ook aan je kleinkinderen, ouders en vrienden. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van de ontvanger en het bestedingsdoel. De hoofdregel bij een schenking: degene die de schenking ontvangt, is verantwoordelijk voor de schenkbelasting.

Schenking aan je kinderen

Ieder jaar mag je je kind een bedrag schenken waar je kind geen schenkbelasting over betaalt. In 2022 is dat tot € 5.677,-. Dit bedrag kun je eenmalig verhogen tot € 27.231,- als je kind tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Daarnaast kun je gebruikmaken van nog twee andere zogeheten ‘verhoogde schenkingsvrijstellingen’. Dat zijn vrijstellingen hoger dan het normale bedrag van € 5.677,- van ouders die schenken aan kinderen en € 2.274,- voor een schenking van derden. Je mag maar één keer gebruik maken van een verhoogde schenkingsvrijstelling. Dus ofwel voor een studie die meer kost dan € 20.000,- per jaar, ofwel voor een eigen woning, ofwel voor vrije besteding.

Schenking voor studie

Volgt je kind een studie die meer dan € 20.000,- per jaar kost? Dan kan het zijn dat de Belastingdienst deze kosten niet ziet als onderhoudsverplichting en aanmerkt als een schenking. In dat geval kun je gebruikmaken van de verhoogde schenkingsvrijstelling. Eén keer mag je € 56.724,- (2022) belastingvrij schenken. Ook hier geldt: je kind moet tussen de 18 en 40 zijn.

Als je gebruik maakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor studiekosten, dan gelden een aantal voorwaarden voor het extra schenkingsbedrag bovenop de eerste € 27.231,-. Een notaris moet in een akte vastleggen voor welke opleiding de schenking bedoeld is, hoe hoog de verwachte kosten zijn en dat de schenking vervalt als het bedrag niet besteed wordt binnen twee kalenderjaren na het jaar van schenking.

Schenk je dus in 2022? Dan moet je kind de schenking uiterlijk 31 december 2024 besteden. Daarnaast moet aangetoond kunnen worden dat de schenking echt gebruikt is voor de studie. Goed om te weten: je kind heeft alleen recht op deze vrijstelling als hij of zij daar bij de aangifte schenkbelasting een beroep op doet.

Internetspaarrekening

Ben je van plan om pas in de toekomst een schenking te doen? Dan kun je nu alvast beginnen met sparen. Onze spaarrekening is gemakkelijk aan te vragen.

Open een spaarrekening

Schenking voor koopwoning

Is je zoon of dochter van plan dit jaar een huis te kopen? Of de woning te verbouwen? Daarvoor geldt een bijzondere vrijstelling van € 106.671,-, ook wel de jubelton genoemd. De leeftijdseis van je kind is ook hier tussen de 18 en 40.

Andere voorwaarden:

  • Je kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt, voor bijvoorbeeld een studie;
  • Je kind gaat zelf wonen in het huis, of samen met een partner of gezin;
  • Je kind besteedt het geld uiterlijk twee kalenderjaren na het jaar van de schenking;
  • Je kind kan schriftelijk aantonen dat de schenking gebruikt is voor de eigen woning;
  • Als je de schenking in een overeenkomst hebt vastgelegd, dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat je kind de schenking op tijd voor de eigen woning moet gebruiken;
  • Tot slot heeft je kind alleen recht op deze vrijstelling als hij of zij daar bij de aangifte schenkbelasting een beroep op doet.

Ook als het gaat om een schenking voor een huis mag je kind een bedrag vrij besteden, bijvoorbeeld aan de inboedel. Dat bedrag is ook in dit geval € 27.231,-.

Verlaging vanaf 2023 en afschaffing vanaf 2024

De regels rondom de schenking voor een koopwoning gaan veranderen.

  • Vanaf 1 januari 2023 mag je je kind nog tot € 27.231,- belastingvrij schenken. Je mag dit bedrag schenken voor de eigen woning óf voor vrije besteding. Maar niet voor allebei. Het is dan slim om een beroep te doen op de gewone verhoogde vrijstelling. Want dan geldt er geen bestedingsdoel.
  • Vanaf 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning helemaal afgeschaft. Dit is afgesproken in het coalitieakkoord om de ongelijkheid op de woningmarkt te verminderen. Wel mag je je kind nog steeds eenmalig een verhoogde schenking geven tot € 27.231,-. Mits je kind tussen de 18 en 40 jaar oud is en je niet eerder een verhoogde vrijstelling hebt gebruikt.

Verder goed om te weten

  • Ouders worden door de Belastingdienst als één schenker gezien. Ook als ze zijn gescheiden.
  • Je kind betaalt alleen schenkbelasting over het deel van de schenking dat hoger is dan de vrijstelling. De vrijstellingen trek je dus af van de waarde van de schenking. Wat overblijft, is het bedrag waarover belasting betaald moet worden. Dat bedrag reken je gemakkelijk uit via een hulpmiddel schenkbelasting van de Belastingdienst.

Schenking aan je kleinkinderen

In 2022 mag je € 2.274,- per kleinkind belastingvrij schenken. Dat mag ieder jaar weer. Is je kleinkind tussen de 18 en 40 jaar oud en van plan een huis te kopen? Dan mag je als opa of oma eenmalig € 106.671,- schenken. Ook hier gelden een aantal voorwaarden, net als bij de schenking van ouders voor de koopwoning van hun kinderen. Schenk je als grootouders apart? Dan ziet de Belastingdienst je als één schenker.

Wil je iemand anders wat schenken? Bijvoorbeeld aan andere familieleden of vrienden? Dan gelden dezelfde vrijstellingen als bij grootouders.

Heeft de ontvanger alles op een rijtje gezet? En komt het bedrag hoger uit dan de normale vrijstellingen, dus € 5.677,- van ouders en € 2.274,- van grootouders of anderen? Dan kan hij of zij eenvoudig online aangifte schenkbelasting doen in Mijn Belastingdienst.

Wist je dat je vóór het schenken kunt bepalen dat je de schenking op een later moment ongedaan kunt maken? Ontdek dit en andere zaken in het artikel over verschillende schenkingsvormen. Ben je van plan in de toekomst pas een schenking te doen? Begin dan nu alvast met sparen. Open gemakkelijk en snel een spaarrekening bij Nationale-Nederlanden. Je kunt ook beleggen voor je (klein)kind, bijvoorbeeld met het oog op een latere studie. Lees waarom het verstandig is vroeg te beginnen met beleggen voor de toekomst van je kind. Wees je er wel van bewust dat beleggen kosten en risico’s met zich meebrengt.


Wil je meer weten?