Ga direct naar inhoud

Testament opstellen? Dit is handig om te weten

Een testament opstellen is geen leuke bezigheid. Tijdens je dagelijks leven wil je niet bezig zijn met het moment dat je er niet meer bent. Toch is het goed om stil te staan bij jouw nalatenschap, want wat als jou iets overkomt?

Wat gebeurt er met jouw bezittingen, je vermogen en je schulden? Wie zorgt er voor de kinderen? Wie neemt de beslissingen? Dit is niet allemaal automatisch geregeld en daarom is het goed om hier alvast over na te denken.

Wat is een testament?

Een testament is een document waarin je laat vastleggen wat er met jouw nalatenschap moet gebeuren als je komt te overlijden. Je kunt hierin:

 • Erfgenamen benoemen en uitsluiten.
 • Vastleggen wat er met je vermogen moet gebeuren.
 • Bepalen wie de voogdij over de kinderen krijgt.
 • Aangeven wie de erfenis zal afhandelen. Dit wordt een executeur genoemd.

Testament of codicil

Een testament kan alleen opgesteld worden door een notaris.
Een zelfgemaakt testament is niet rechtsgeldig.
Je kunt wel een codicil opstellen. Dit is een handgeschreven document waarin je kunt aangeven wie specifieke inboedelspullen, zoals meubels, sieraden en kleding krijgen als je komt te overlijden. Een codicil is alleen geldig als het handgeschreven is, je het hebt ondertekend en het is voorzien van een datum. Je kunt een codicil zelf bewaren of laten opnemen bij je testament. Geld nalaten of erfgenamen aanwijzen kan niet in een codicil. Dit moet je echt vastleggen in een testament.

Waarom een testament?

Heb je geen testament, dan is automatisch de wet van toepassing. De wet wijst dan erfgenamen aan op basis van het erfrecht. Hierin staat dat in de eerste plaats de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner en kinderen erven. Zijn die er niet? Dan erven de ouders en als die er niet meer zijn de broers en zussen. Zijn die er niet meer? Dan erven hun kinderen. Als die er ook niet zijn, dan volgen de grootouders of overgrootouders als erfgenaam. Dit betekent concreet het volgende:

 • Heb je geen kinderen en geen echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner? Dan gaat jouw erfenis naar je ouders of als die er niet meer zijn naar je (half)broers en (half)zussen. Als die inmiddels zijn overleden, dan volgen de kinderen van (half)broers en (half)zussen.
 • Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap en hebben jullie geen kinderen? Dan is je echtgeno(o)t(e) of partner de enige erfgenaam.
 • Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap en hebben jullie kinderen? Dan zijn je echtgeno(o)t(e) of partner en de kinderen ieder gelijke erfgenamen. De kinderen krijgen hun deel overigens pas als de langstlevende partner of echtgenoot is overleden.
 • Ben je niet getrouwd, heb je geen geregistreerd partnerschap en heb je wel kinderen? Dan zijn je kinderen jouw erfgenamen. De erfenis wordt gelijkmatig onder hen verdeeld.
 • Heb je geen kinderen, partner of echtgenoot, ouders en broers en zussen (meer)? Dan gaat de nalatenschap naar je grootouders of overgrootouders.

Wil je jouw erfenis op een andere manier regelen dan zoals in het wettelijk erfrecht is vastgelegd? Dan moet je dit in een testament vastleggen. Ook zijn er zaken die niet in de wet zijn vastgelegd, maar waar je in een testament wel jouw wensen voor kunt vastleggen. Denk aan de voogdij van de kinderen en het benoemen van een executeur.

Redenen om een testament op te stellen

Specifieke redenen om een testament op te stellen, kunnen zijn:

 • Heb je een partner, maar ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap en wil je wel dat jouw partner jouw erfgenaam is? Dan moet je dit vastleggen in een testament.
 • Woon je samen zonder dat je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt? Dan is het laten opstellen van een testament verstandig. Mocht jij onverhoopt komen te overlijden, dan erft jouw partner namelijk niets. Dit kan ervoor zorgen dat het huis of een deel ervan toekomt aan de wettelijke erfgenamen. Hebben jullie geen samenlevingscontract of is hier niets over opgenomen in het samenlevingscontract, dan kan het zijn dat jouw partner niet in het huis kan blijven wonen als jouw erfgenamen hun erfenis opeisen.
 • Je wilt geld of bezittingen aan iemand anders dan jouw wettelijke erfgenamen nalaten, bijvoorbeeld een vriend of een goed doel.
 • Je wilt iemand onterven. Kinderen blijven overigens recht houden op een deel van de erfenis, de zogenoemde legitieme portie.
 • Je wilt iemand uitsluiten van jouw erfenis. Zijn jouw kinderen bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen getrouwd, dan hebben hun partners bij scheiding recht op de helft van jouw erfenis. Wil je dit niet, dan kun je dit ook laten vastleggen.
 • Je wilt een voogd benoemen voor je kinderen.
 • Je wilt een executeur benoemen.

Een testament is persoonlijk

In een testament leg je jouw persoonlijke laatste wensen vast. Dit kan vanaf 16 jaar. Willen jij en je partner of echtgenoot allebei een testament laten maken, dan moeten jullie ieder een eigen testament opstellen. Ook als jullie wensen gelijk zijn. Er bestaat niet zoiets als een gezamenlijk testament.

In principe kunnen erfgenamen jouw testament pas inzien op het moment dat jij er niet meer bent, tenzij je het zelf aan iemand laat lezen. De notaris bewaart het originele document. Ook meldt hij het testament aan bij het Centraal Testamentenregister. In dit register wordt bijgehouden wie er een testament heeft en bij welke notaris dit testament wordt bewaard. Zo kunnen nabestaanden eenvoudig achterhalen of er een testament is opgesteld en waar ze dit kunnen opvragen.

Geldigheid van een testament

Een testament blijft geldig tenzij je het wijzigt of een nieuw testament laat opstellen. Het is dan ook belangrijk om regelmatig te kijken of jouw testament nog past bij je persoonlijke situatie. Doe dit bijvoorbeeld eens in de vijf jaar. Wijzigingen in je leven kunnen namelijk invloed hebben op jouw wensen voor na je dood. Heb je bijvoorbeeld kinderen gekregen, komt je relatie ten einde of trouwt een van je kinderen? Dan is het goed om te kijken of je testament gewijzigd of herroepen moet worden.

Kosten van een testament

Een testament kan alleen worden opgesteld door een notaris. Daar zijn kosten aan verbonden. De prijzen lopen uiteen, afhankelijk van je wensen.

Overlijdensrisicoverzekering

Als je komt te overlijden, is dit niet alleen een emotioneel verlies. Het kan ook grote financiële gevolgen hebben. Kan je partner de financiële lasten alleen dragen, als jij er niet meer bent? En andersom? Een overlijdensrisicoverzekering biedt zekerheid. Komt de verzekerde te overlijden voor een bepaalde einddatum? Dan wordt er een bedrag uitgekeerd. Vaak wordt deze verzekering afgesloten bij een hypotheek. Bij overlijden van de verzekerde wordt dan de hypotheek (deels) afgelost. Degene die achterblijft kan daardoor in de woning blijven wonen. Je kunt de verzekering ook gebruiken voor een ander doel. Bijvoorbeeld om de huur, kinderopvang of studiekosten te kunnen blijven betalen na het overlijden van je partner.Wil je meer weten?