Ga direct naar: inhoud

Eerste hulp bij burenruzies

20 september 2016

De zon laat zich vaker zien, we zijn meer buiten en genieten van onze tuinen. Denk aan barbecues, feestjes, spelende kinderen of zelfs soms een combinatie van alle drie. Al het plezier kan tot geluidsoverlast leiden. Wat doe jij als jij vindt dat de muziek bij de buren te hard staat? Of jij je regelmatig aan jouw buren ergert, omdat ze met de deuren slaan?

1. Maak je klacht bespreekbaar

Kleine irritaties. Meestal niets om je druk over te maken: ze lossen vanzelf weer op. Zonder dat je er iets voor doet. Wanneer dit niet gebeurt, kun je zelf actie ondernemen. De kans bestaat namelijk dat kleine irritaties groter worden als je niets doet. Heb je goed contact met de buren? Dan is de drempel om hen op het gedrag aan te spreken wat lager.

Spreek jij de buren nooit of weet je niet wie jouw buren zijn, dan kan het gesprek wat lastiger zijn. Je weet namelijk niet hoe de buren reageren op jouw klacht. Reageer daarom niet meteen, maar denk even na en spreek hen op een rustig moment aan. Om de lucht te klaren kies je het beste de persoonlijke aanpak en ga je zelf. Je zoekt bijvoorbeeld geen contact door een briefje achter te laten.

2. Schakel de buurtbemiddeling in

Kom je er samen met je buren niet uit? Schakel dan de buurtbemiddeling in. In veel grote steden kun je vrijwilligers van de buurtbemiddeling inschakelen. Deze kunnen het gesprek begeleiden en zoeken naar een oplossing tussen de partijen. Hiermee los je de onenigheid onderling op zonder het inschakelen van bijvoorbeeld jouw woningbouwvereniging of de politie. Werk toe naar een duurzame oplossing, jullie blijven buren zolang geen van beiden verhuist.

3. Vraag hulp van de woningcorporatie of VvE (Vereniging van Eigenaren)

Afhankelijk van de overlast, kun je via de woningbouw (bij een huurwoning) of VvE (bij een koopappartement) klachten bespreekbaar maken. Deze partijen kunnen een rol op zich nemen als bemiddelaar. Bij koopwoningen heb je deze bemiddelaars niet.

4. Bel de politie voor strafbare feiten

Loopt de ruzie met de buren uit de hand en worden er strafbare feiten gepleegd? Denk bijvoorbeeld aan vernieling van de tuin, dan kun je de politie inschakelen. De politie kan op locatie komen kijken en gelijk actie ondernemen, bijvoorbeeld om de gemoederen tussen buurtbewoners te sussen.

5. Zelf juridische informatie inwinnen

Heb je een Rechtsbijstandverzekering met de aanvullende dekking Wonen van Nationale-Nederlanden? Dan ondersteunen we je door de inzet van onafhankelijke juridische adviseurs graag bij geschillen met de buren. Ben je hiervoor niet verzekerd? Zoek dan eens contact met het Juridisch Loket, zij geven gratis juridisch advies. Bijvoorbeeld over wat er in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen over burenrecht. De wetten over burenrecht gelden in de eerste instantie alleen voor eigenaars, veel regels zijn echter ook van toepassing op huurders. Regels over beplanting of hinder zijn hierin bijvoorbeeld opgenomen.

6. Bemiddelaar inzetten voor het conflict met de buren

Een mediator kan uitkomst bieden bij conflicten tussen buren. Deze onafhankelijke en professionele bemiddelaar zoekt naar een redelijke en duurzame oplossing voor beide partijen. Tijdens het mediation traject kom je als buren vaak weer dichter bij elkaar.
De verstandhoudingen zijn na afloop beter en in de toekomst komen buren mogelijk dan ook zelf tot een oplossing, mocht er weer iets voorvallen. Met mediation kun je een kostbare rechtszaak voorkomen.

7. De burenrechter een uitspraak laten doen

Kom je er niet uit met de buurtbemiddelaar, politie, woningbouw of mediator? Dan kun je mogelijk de burenrechter inschakelen. Deze beoordeelt de situatie ter plaatse en probeert via een gesprek een oplossing te vinden voor beide partijen. Bij een slepend conflict kan de burenrechter een besluit nemen. De buren moeten de uitspraak van de burenrechter opvolgen.

8. Laatste redmiddel: zaak voor de rechter brengen

Kun je geen gebruik maken van de burenrechter en heb je mediation geprobeerd, maar heeft dit niet geholpen? Dan kun je mogelijk een zaak aanspannen tegen de buren. Dit doe je echter niet zomaar: het kan de onderlinge verhoudingen op de lange termijn beschadigen. Een onafhankelijke juridisch adviseur (die je ondersteunt vanuit de rechtsbijstandverzekering) kan je vertellen of er voldoende grond voor een rechtszaak is. Zorg in ieder geval voor het verzamelen van bewijs. Dit kunnen bijvoorbeeld ooggetuigen zijn, zoals de buren of geluidsopnames en filmpjes, gemaakt met je mobiele telefoon. Noteer verder ook relevante zaken, bijvoorbeeld wanneer de buren zijn gaan bouwen op jouw grond. De rechter doet een bindende uitspraak.

Rechtsbijstandverzekering

  • Professionele hulp
  • Bepaal zelf uw dekking
  • Onbeperkt telefonisch advies

Bereken uw premie

Meer informatie

Verzekeringspakket

  • Profiteer van pakketkorting
  • Zelf uw verzekeringen kiezen
  • Eén overzichtelijk pakket

Bereken uw premie

Meer informatie