Slim geld schenken: let op deze belastingregels

Geld krijgen is leuk, maar geld schenken ook. Het is fijn om je (klein)kind een financieel steuntje in de rug te geven. Ieder jaar mag je een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Wil je ook slim schenken? Houd dan rekening met de fiscale regels. Boven welke bedragen betaalt de ontvanger schenkbelasting? En welke vrijstellingen bestaan er? We geven je hier een overzicht van de situatie in 2024.

Schenken is niet alleen leuk voor de ontvanger, ook voor de schenker. Zo geef je je (klein)kind een financieel duwtje in de rug, bijvoorbeeld voor een eerste of grotere koopwoning of een reis. Ook zorgt een schenking ervoor dat je erfenis straks lager is, waardoor nabestaanden na je overlijden minder erfbelasting hoeven te betalen.

Wat is een schenking?

Wanneer is er eigenlijk sprake van een schenking? Als jij de ontvanger uit vrijgevigheid wilt bevoordelen, zonder dat er een tegenprestatie tegenover staat. Een schenking hoeft niet per se geld te zijn, het kan ook gaan om sieraden, kunst of een auto. Wil je als ouder de studie van je kind betalen? Dat ziet de Belastingdienst dan weer niet als een schenking, in de meeste gevallen. De reden hiervoor: als ouder heb je een onderhoudsplicht voor je kinderen tot zij 21 zijn. Ook daarna mag je belastingvrij blijven bijdragen in het onderhoud, totdat de studie afgemaakt is. Onder de onderhoudsplicht vallen ook kosten voor bijvoorbeeld huisvesting en gezondheid.

Degene die de schenking ontvangt, is verantwoordelijk voor de schenkbelasting.

Ieder jaar mag je een bedrag belastingvrij schenken. Aan je kinderen, maar ook aan je kleinkinderen, ouders en vrienden. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van de ontvanger en het bestedingsdoel. De hoofdregel bij een schenking: degene die de schenking ontvangt, is verantwoordelijk voor de schenkbelasting.

Schenking aan je kinderen

Ieder jaar mag je je kind een bedrag schenken waar je kind geen schenkbelasting over betaalt. In 2024 is dat tot € 6.633,-. Dit bedrag kun je eenmalig verhogen tot € 31.813,- als je kind tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Daarnaast kun je gebruikmaken van nog twee andere zogeheten ‘verhoogde schenkingsvrijstellingen’. Dat zijn vrijstellingen hoger dan het normale bedrag van € 6.633,- van ouders die schenken aan kinderen en € 2.658,- voor een schenking van derden. Je mag maar één keer gebruik maken van een verhoogde schenkingsvrijstelling. Dus ofwel voor een studie die minstens € 20.000,- per jaar kost, ofwel voor vrije besteding.

Schenking voor studie

Volgt je kind een studie die € 20.000,- of meer per jaar kost? Dan kan het zijn dat de Belastingdienst deze kosten niet ziet als onderhoudsverplichting en aanmerkt als een schenking. In dat geval kun je gebruikmaken van de verhoogde schenkingsvrijstelling. Eén keer mag je maximaal € 66.268,- (2024) belastingvrij schenken. Ook hier geldt: je kind moet tussen de 18 en 40 zijn.

Als je gebruik maakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor studiekosten, dan gelden een aantal voorwaarden voor het extra schenkingsbedrag bovenop de eerste € 31.813,-. Een notaris moet in een akte vastleggen voor welke opleiding de schenking bedoeld is, hoe hoog de verwachte kosten zijn en dat de schenking vervalt als het bedrag niet besteed wordt binnen twee kalenderjaren na het jaar van schenking.

Schenk je dus in 2024? Dan moet je kind de schenking uiterlijk 31 december 2026 besteden. Daarnaast moet aangetoond kunnen worden dat de schenking echt gebruikt is voor de studie. Goed om te weten: je kind heeft alleen recht op deze vrijstelling als hij of zij daar bij de aangifte schenkbelasting een beroep op doet.

Internetspaarrekening

Ben je van plan om pas in de toekomst een schenking te doen? Dan kun je nu alvast beginnen met sparen. Onze spaarrekening is gemakkelijk aan te vragen.

Open een spaarrekening

Schenking voor koopwoning

Vanaf 1 januari 2024 bestaat de eenmalige verhoogde schenking voor een eigen woning niet meer. Deze regeling stond bekend als de jubelton.

Is je zoon of dochter tussen de 18 en 40 jaar oud en van plan dit jaar een huis te kopen? Of de woning te verbouwen? Dan kun je misschien gebruikmaken van eenmalige verhoogde schenking met een vrij bestedingsdoel van € 31.813,- (2024). Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden.

Is je kind ouder dan 40 jaar? Lees dan meer over geld schenken aan je kind van 40 jaar of ouder.

Verder goed om te weten

  • Ouders worden door de Belastingdienst als één schenker gezien. Ook als ze zijn gescheiden.
  • Je kind betaalt alleen schenkbelasting over het deel van de schenking dat hoger is dan de vrijstelling. De vrijstellingen trek je dus af van de waarde van de schenking. Wat overblijft, is het bedrag waarover belasting betaald moet worden. Dat bedrag reken je gemakkelijk uit via een hulpmiddel schenkbelasting van de Belastingdienst.

Schenking aan je kleinkinderen

In 2024 mag je € 2.658,- per kleinkind belastingvrij schenken. Dat mag ieder jaar weer. Schenk je als grootouders apart? Dan ziet de Belastingdienst je als één schenker.

Wil je iemand anders wat schenken? Bijvoorbeeld aan andere familieleden of vrienden? Dan gelden dezelfde vrijstellingen als bij grootouders.

Heeft de ontvanger alles op een rijtje gezet? En komt het bedrag hoger uit dan de normale vrijstellingen, dus € 6.633,- van ouders en € 2.658,- van grootouders of anderen? Dan kan hij of zij eenvoudig online aangifte schenkbelasting doen in Mijn Belastingdienst.

Wist je dat je vóór het schenken kunt bepalen dat je de schenking op een later moment ongedaan kunt maken? Ontdek dit en andere zaken in het artikel over verschillende schenkingsvormen. Ben je van plan in de toekomst pas een schenking te doen? Begin dan nu alvast met sparen. Open gemakkelijk en snel een spaarrekening bij Nationale-Nederlanden. Je kunt ook beleggen voor je (klein)kind, bijvoorbeeld met het oog op een latere studie. Lees waarom het verstandig is vroeg te beginnen met beleggen voor de toekomst van je kind. Wees je er wel van bewust dat beleggen kosten en risico’s met zich meebrengt.


Wil je meer weten?