Partnerpensioen op risicobasis: de aandachtspunten

De meeste mensen met een baan bouwen pensioen op via hun werkgever. Ook partnerpensioen wordt vaak via de werkgever geregeld. Het pensioen is veranderlijk: in diverse situaties kan je pensioen veranderen en moet je actie ondernemen. Dit geldt ook voor het partnerpensioen. Wanneer krijgt jouw partner partnerpensioen en wanneer niet? Wat gebeurt er met het partnerpensioen bij een andere baan? En wat moet je doen bij een scheiding?

Wat gebeurt er met het partnerpensioen na de scheiding?

Een echtscheiding heeft gevolgen voor het partnerpensioen. Het partnerpensioen is het pensioen dat jouw partner ontvangt als jij overlijdt (vroeger ook wel nabestaandenpensioen genoemd). Veel partnerpensioenen zijn tegenwoordig op risicobasis. Dit pensioen vervalt bij de scheiding en als je stopt met deelname aan je pensioenregeling. Je ex-partner ontvangt na je overlijden geen risicopartnerpensioen als dit eerder is vervallen.

Partnerpensioen op risicobasis vervalt als je uit dienst gaat en als je gaat scheiden.

Nieuwe relatie na scheiding

In sommige pensioenregelingen heb je geen partnerpensioen als je geen partner hebt. Het kan dan zo zijn dat je na een scheiding geen partnerpensioen meer opbouwt. Krijg je een nieuwe relatie? Dan kun je eventueel opnieuw aanmelden voor partnerpensioen. Geef door aan jouw werkgever of pensioenuitvoerder dat je een nieuwe relatie hebt. Hierdoor heeft je nieuwe partner, nadat jij overlijdt, recht op het partnerpensioen.

Het verhaal van Peter

Peter (38) is vier jaar geleden gescheiden van Mariëtte. Na de echtscheiding verviel het partnerpensioen, omdat het gaat om partnerpensioen op risicobasis. Hier heeft Mariëtte geen recht meer op. Nu heeft Peter een nieuwe liefde: Linda. Hij vindt trouwen niet nodig, maar wil haar wel een goed leven bieden. Ook als hij er niet meer is. Peter geeft bij zijn werkgever aan dat hij een nieuwe relatie heeft. Vanaf dat moment start een nieuw partnerpensioen op risicobasis, waardoor Linda na zijn overlijden recht heeft op een uitkering.

Partnerpensioen vervalt bij nieuwe baan

Het partnerpensioen op risicobasis vervalt op het moment dat je jouw huidige werkgever verlaat vanwege een nieuwe baan. Wil je er zeker van zijn dat jouw partner een uitkering krijgt als je komt te overlijden? Dan moet je actie ondernemen. Je kunt een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. Geef het aan bij je pensioenuitvoerder als je dit wilt.

Het verhaal van Jan

Jan (43) begint volgende week bij zijn nieuwe baan. Hij heeft 19 jaar lang met veel plezier gewerkt bij zijn vorige werkgever en al die tijd pensioen opgebouwd. Nu heeft hij een brief gekregen van de pensioenuitvoerder. Hierin staat dat het partnerpensioen op basis van risico is, waardoor het partnerpensioen komt te vervallen. De pensioenuitvoerder biedt hem de mogelijkheid om een deel van zijn ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen. Jan ziet hier het voordeel wel van in. Zijn nieuwe werkgever biedt hem ook partnerpensioen op risicobasis aan. Hij ruilt een stukje ouderdomspensioen voor partnerpensioen, zodat zijn vrouw na zijn overlijden ook een uitkering krijgt uit het pensioen dat hij opbouwde tijdens zijn oude baan.

Onderneem actie

Het is niet vanzelfsprekend dat jouw partner recht heeft op het partnerpensioen op risicobasis. Verandert er iets in je situatie? Vergeet dan niet te controleren of dit effect heeft op je pensioen. In veel gevallen zul je in actie moeten komen. Doe dit op tijd.

Advies nodig?

Wil je weten of je je pensioen écht goed geregeld hebt? Maak een afspraak met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.

Vind een onafhankelijk adviseur

layce198123bfc84bdaaa4966c8520f7ddb

De Pensioen Hulp helpt je verder

De Pensioen Hulp informeert je proactief en regelmatig over belangrijke zaken rondom je pensioen. Dit doen we per e-mail. Wel zo makkelijk. Zodat je weet welke keuzes je kunt maken en je goed voorbereid met pensioen gaat.

De Pensioen Hulp is gratis en vrijblijvend. Ook wanneer je geen pensioen bij ons hebt.

Meld je nu gratis en vrijblijvend aan


Wil je meer weten?