Ga direct naar inhoud

Wat als banken omvallen en failliet gaan? Zo is je geld beschermd

Het zal je maar gebeuren. Je bank gaat failliet. Wat nu? Ben je al je geld dan ineens kwijt? Gelukkig niet, want je geld is op verschillende manieren beschermd tegen een eventueel faillissement van je bank. Zo garandeert het Depositogarantiestelsel dat particuliere spaarders en kleine ondernemers hun geld (deels) terugkrijgen. Voor beleggers bestaat ook een garantieregeling. In dit artikel lees je hoe je vermogen in Nederland is beschermd en hoe je dit terugkrijgt als het misgaat.

Hoewel de kans klein is, kan een bank failliet gaan. Bijvoorbeeld door een bankrun. Bij zo’n ‘stormloop op de bank’ nemen rekeninghouders massaal hun spaargeld op of boeken ze hun geld over naar een andere bank. Omdat banken maar een beperkte hoeveelheid geld in kas hebben – de rest hebben ze als lening of investering uitstaan – kunnen ze dan in betalingsproblemen komen. En dat kan het einde van een bank betekenen.

Als een bank failliet gaat ben je dan je geld kwijt?

Wat nu als je bank ondanks die kleine kans toch failliet gaat? Ben je dan ineens je hele vermogen kwijt? Het antwoord daarop is nee. Je bent namelijk op drie manieren beschermd tegen een faillissement van je bank.

1. Depositogarantiestelsel: je spaargeld is veilig

Het Depositogarantiestelsel (DGS) beschermt het geld op je betaalrekening en je spaargeld als je bank failliet gaat. Per rekeninghouder en per bank krijg je maximaal € 100.000,- vergoed. Gegarandeerd. Ook de rente over je geld krijg je vergoed, tot de dag waarop je bank failliet gaat.

Wil je aanspraak maken op een vergoeding als het fout gaat? Controleer dan vóór het openen van een bankrekening altijd eerst of je bank - en het product dat je bij die bank hebt - onder het Depositogarantiestelsel vallen. Het Nederlandse DGS geldt voor bijna alle soorten bankrekeningen van banken die een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank (DNB).

Heb je een rekening bij Nationale-Nederlanden? Dan is je geld beschermd. Hier vind je een overzicht van de bancaire producten van Nationale-Nederlanden die onder het Depositogarantiestelsel vallen.

Heb je met je partner een gezamenlijke rekening (een en/of-rekening)? Dan geldt de maximale vergoeding per persoon. Stel, je hebt samen € 200.000,- spaargeld, dan heb je allebei recht op een vergoeding van € 100.000,-. Heb je bij dezelfde bank nog andere rekeningen? Dan geldt de maximale vergoeding voor het geld dat op alle verschillende soorten rekeningen samen staat.

Heb je geld op de bank vanwege de aan- of verkoop van een huis? Bijvoorbeeld de overwaarde van je verkochte woning? Dan krijg je tot drie maanden na de storting maximaal € 500.000,- terug. Bovenop de normale dekking van € 100.000,-.

Het Depositogarantiestelsel geldt voor bijna alle soorten bankrekeningen.

Goed, inmiddels weet je of je geld beschermd is. Maar hoe krijg je je geld dan terug? Dat gaat als volgt. Na het faillissement van een Nederlandse bank publiceert De Nederlandse Bank (DNB) informatie over wat je als rekeninghouder kunt doen om je geld tot het maximaal beschermde bedrag terug te vragen. Die informatie publiceert DNB op haar website en in advertenties in landelijke dagbladen. Daarin lees je hoe je aanspraak maakt op het Depositogarantiestelsel.

Vervolgens kun je je aanvraag doen via een speciale website voor gedupeerden. Die publiceert DNB op het moment van faillissement van je bank. DNB betaalt jou vervolgens uit op de bankrekening die jij opgeeft tijdens de aanvraag. Meer informatie over het Depositogarantiestelsel vind je op de website van DNB.

2. Vermogensscheiding: ook je beleggingen zijn beschermd

Heb je aandelen, obligaties of andere beleggingen? Dan zijn jouw beleggingen bij elke Nederlandse bank beschermd door vermogensscheiding. Wat dat is? Vermogensscheiding houdt in dat een bank jouw beleggingen (zoals aandelen en obligaties) moet scheiden van het vermogen van de bank.

Vermogensscheiding is een wettelijk verplichte beschermingsregel. De naleving hiervan wordt gecontroleerd door de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zo vallen je beleggingen bij faillissement buiten de boedel van de failliete bank en gaan ze dus niet verloren.

En goed om te weten: het geld op je beleggingsrekening dat niet wordt belegd, valt onder de bescherming van het Depositogarantiestelsel.

Nationale-Nederlanden Bank gebruikt voor vermogensscheiding een beleggersgiro. Jouw beleggingen horen niet bij het vermogen van Nationale-Nederlanden, maar worden bewaard door de Stichting Nationale-Nederlanden Bank Beleggersgiro. Als de bank failliet gaat, zijn je beleggingen dus beschermd via deze stichting.

3. Beleggerscompensatiestelsel (BCS)

De AFM controleert dus of banken zich aan de regels voor vermogensscheiding houden. Doet een bank dat niet en gaat de bank failliet? Dan kan het Beleggerscompensatiestelsel ingaan. Het BCS werkt op een vergelijkbare manier als het Depositogarantiestelsel. De vergoeding onder het Beleggerscompensatiestelsel is maximaal € 20.000,- per rekeninghouder, per bank. Koersverliezen op je beleggingen worden niet vergoed.

DNB voert het Beleggerscompensatiestelsel uit. Hoe je een vergoeding aanvraagt? Dat gaat op dezelfde manier als bij het Depositogarantiestelsel. Meer details over het Beleggerscompensatiestelsel vind je op de website van DNB.

Kortom: als spaarder en belegger bij Nationale-Nederlanden Bank is je vermogen beschermd door alle hier genoemde beschermingsregelingen: het Depositogarantiestelsel, de vermogensscheiding en het Beleggerscompensatiestelsel.


Wil je meer weten?