Ga direct naar inhoud

Welke rechten heb je bij een arbeidsconflict?

Heb je een probleem met je werkgever over bepaalde arbeidsvoorwaarden of krijg je te maken met een onvrijwillige overplaatsing, functiewijziging of zelfs ontslag? Dan sta je als werknemer vaak sterker in je recht dan je denkt. Via jouw rechtsbijstandverzekering heb je recht op een bemiddelaar of jurist die je helpt bij een arbeidsconflict.


Wat is een arbeidsconflict?

Het is mogelijk dat je een keer in conflict komt met je werkgever. Dit kan een meningsverschil zijn, maar je kunt het ook niet eens zijn met een overplaatsing of functiewijziging. Dit soort discussies kunnen meestal opgelost worden door een goed gesprek en nieuwe afspraken voor de toekomst. Soms liggen de visies van jou en je werkgever te ver uit elkaar waardoor een goed gesprek niet meer helpt. Wanneer een conflict niet goed wordt opgelost kan je gefrustreerd raken of voel je je misschien niet serieus genomen op je werk. Op dat moment spreken we van een arbeidsconflict.

Arbeidsconflicten kunnen verschillende oorzaken hebben:

  • Een functiewijziging
  • Een overplaatsing
  • Ontslag
  • Geschillen over overwerk, vakantie of ziekte
  • Conflicten over salaris, bonus of andere beloningen

Rechten bij een arbeidsconflict

Als werknemer moet je in principe doen wat je werkgever van je vraagt, zolang het redelijk is. Het kan zijn dat je als werknemer niet akkoord gaat met bepaalde beslissingen van je werkgever. Bijvoorbeeld wanneer je werkgever vraagt om een overplaatsing of functiewijziging. Je werkgever mag de inhoud van je functie niet zomaar zonder jouw toestemming wijzigen, tenzij dit in je arbeidsovereenkomst staat. Dit noemen we een eenzijdig wijzigingsbeding.

Ook mag je werkgever je niet ontslaan zonder dat je eerder een waarschuwing hebt gehad. Ben je niet helemaal zeker van jouw rechten als werknemer? Wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je altijd om advies vragen bij een deskundige. Zo weet je precies wat je rechten en plichten zijn en wat je werkgever wel en niet van jou mag vragen.

Arbeidsconflict oplossen

Bij het oplossen van een conflict op je werk is het belangrijk dat je in gesprek gaat met je werkgever of leidinggevende. Maak nieuwe afspraken voor de toekomst en zet deze op papier. Zo kunnen jullie onduidelijkheden voorkomen over afspraken die in het gesprek zijn gemaakt. Gaat het conflict over ongewenst gedrag op de werkvloer, bijvoorbeeld over pesten, agressie of discriminatie? Zoek dan de vertrouwenspersoon van je afdeling op. Hij of zij kan jou helpen met wat je kan doen.

Rechtsbijstandverzekering

Met de Nationale-Nederlanden Rechtsbijstandverzekering sta je sterker in je recht. Een team van juristen staat voor je klaar met professionele rechtsbijstand.

Meer informatie

Tijdens een conflict is het belangrijk om je niet ziek te melden en te blijven werken. Jij bent namelijk verplicht om je te houden aan het ‘goed werknemerschap’ en je werkgever aan het ‘goed werkgeverschap’. Mocht er een zaak van worden gemaakt en je moet voorkomen bij de kantonrechter, sta je sterker in je recht als jij je als een goede werknemer hebt gedragen.

Hulp bij een arbeidsconflict

Kom je er na gesprekken met je werkgever of leidinggevende nog niet uit? Onderneem dan zo snel mogelijk actie. Bij een langdurig conflict kan je last krijgen van spanning op de werkvloer, je kunt gedemotiveerd raken of zelfs een burn-out krijgen.

De eerste stap is de hulp vragen van je rechtsbijstandsverzekeraar. Die zoekt, door middel van overleg, naar een oplossing tussen jou en je werkgever. Heb je geen rechtsbijstandverzekering? Dan kun je zelf een mediator inschakelen. Doe dit echter niet zonder je eerst te verdiepen in de mogelijkheden en bijbehorende kosten.

De mediator weet veel over onderhandelingen in de werkomgeving. Hij probeert een win-win oplossing te vinden, waarin zowel jij als je werkgever zich kunnen vinden. Mediation is vrijwillig, maar niet geheel vrijblijvend. Heb je namelijk via de mediator bepaalde afspraken met je werkgever gemaakt? Dan moet jij je hier ook aan houden. Doe je dit niet, dan kan de zaak uiteindelijk toch voor de kantonrechter komen.

Is de relatie met je werkgever erg slecht geworden? Dan kun je er voor kiezen om er gelijk een zaak van te maken en naar de kantonrechter te stappen. De kantonrechter zal dan beslissen wie gelijk heeft en gaat een uitspraak doen.

Rechtsbijstand bij een arbeidsconflict

Een rechtsbijstandverzekering helpt je op verschillende manieren. Eerst gaat een bemiddelaar met jou en je werkgever aan de slag. Helpt dit niet, dan helpt een jurist of advocaat je met de rechtszaak. De gerechtskosten worden vaak tot een bepaald maximum vergoed.

Denk eraan dat je niet verzekerd bent als het arbeidsconflict al ontstaan was voor het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering. Daarnaast hebben sommige verzekeraars ook een bepaalde wachttijd. Dit betekent dat je vanaf het afsluiten van de verzekering een bepaalde tijd moet wachten voor je gebruik kunt maken van de dekking.

De Rechtsbijstandverzekering van Nationale-Nederlanden

Heb je bij ons een Rechtsbijstandverzekering afgesloten met de dekking Werk en Inkomen? Dan ben je onder andere verzekerd voor conflicten met je werkgever over je arbeidscontract, uitkering of pensioen. Het maximumbedrag dat wordt vergoed, vind je terug op je polisblad of in mijn.nn.

Bij de Rechtsbijstandverzekering van Nationale-Nederlanden word je geholpen door de juristen en advocaten van DAS. Zij helpen je door het geven van advies, maar ook wanneer je naar de rechtbank moet.

Bij deze polis heb je te maken met een wachttijd, als je op het moment van aanvragen een uitkering of voorziening ontvangt op grond van de WAO, WIA of individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je kunt geen gebruik maken van de ‘Werk en Inkomen’ dekking voor gebeurtenissen die binnen twee jaar na het afsluiten van de verzekering plaatsvinden.


Wil je meer weten?