Ga direct naar inhoud

Hulp bij jouw aangifte over 2021

Vanaf 1 maart kan je weer belastingaangifte doen bij de Belastingdienst. Lees vooraf onze tips, zodat je zeker weet dat je niks over het hoofd ziet. En check de vooraf ingevulde gegevens tegen die tijd natuurlijk met behulp van je jaaroverzicht.

Handig voor je aangifte inkomstenbelasting


Doe op tijd aangifte

Voorkom boetes en belastingrente betalen, door uiterlijk 30 april 2022 aangifte te doen of vraag op tijd uitstel van aangifte aan bij de Belastingdienst.


Rond voordelig af

Je kunt alleen hele bedragen invullen in je aangifte. Rond daarom bedragen af op hele euro's. Voordelig? Rond inkomsten naar beneden af en aftrekposten naar boven.


Controleer je gegevens

Check de vooraf ingevulde gegevens met behulp van je jaaroverzicht en pas waar nodig aan. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het formulier dat je opstuurt.


Verbeter op tijd

Heb je een fout gemaakt in je aangifte of ben je toch iets vergeten? Corrigeer je aangifte dan voor je de definitieve aanslag krijgt. Of maak op tijd bezwaar.

Tips over je inkomsten

Gebruik deze tips bij je aangifte over je inkomen over het jaar 2021. Deze aangifte doe je in het voorjaar van 2022.

Tip: kijk of je vrijwilligerswerk kan aftrekken
Heb je vrijwilligerswerk gedaan in 2021 en daarvoor een vergoeding gekregen? Dan hoef je over deze vergoeding misschien geen belasting te betalen. Lees op belastingdienst.nl wat de voorwaarden voor een belastingvrije vergoeding zijn. Doe je vrijwilligerswerk, maar zie je af van een vergoeding? Dan hebt je misschien recht op een giftenaftrek.

Tips over bankrekeningen en andere bezittingen

Gebruik deze tips bij je aangifte over je bankrekeningen en bezittingen. Eventueel voor jou en je partner.

Tip: benut de mogelijkheden van fiscaal partnerschap

Je bent fiscaal partner als je getrouwd of geregistreerd partner bent. Maar ook als je samenwoont kun je fiscaal partner zijn. Bijvoorbeeld als je samen een kind hebt of samen een woning hebt gekocht.

Voorbeelden bij het fiscaal partnerschap

1) Vermogen (sparen en beleggen)

Voor het belastingjaar 2021 is het heffingvrij vermogen € 50.000,- per persoon. Tot dat bedrag betaal je geen inkomstenbelasting over dit vermogen  (vermogensrendementsheffing). Voor fiscale partners geldt hetzelfde bedrag, dus € 100.000,- in totaal. En dat kan heel voordelig zijn..

Voorbeeld

Peter heeft op 1 januari (2021) € 5.000,- op zijn spaarrekening staan en Sofie heeft € 65.000,-. Als zij geen fiscale partners zijn, is Sofie over een deel van haar spaargeld belasting verschuldigd. Omdat zij meer vermogen heeft dan de vrijgestelde € 50.000,-. Zij betaalt dan ongeveer € 88,- inkomstenbelasting.

Zijn Peter en Sofie wel fiscaal partner, dan kunnen ze het spaargeld bij hun aangifte verdelen. Samen hebben ze 1 januari € 70.000,- spaargeld. Zowel aan Peter als aan Sofie wordt dan bijvoorbeeld de helft toegerekend in de aangifte. Omdat dit bedrag voor beiden lager is dan de vrijstelling (het heffingvrij vermogen), zijn ze hierover geen inkomstenbelasting verschuldigd. Zo sparen ze samen die circa € 88,- uit.

Je belastingpercentage wordt hoger als je vermogen groter is.

2) Aftrekpost eigen woning

Je kunt bij sommige aftrekposten zelf bepalen wie van de partners welk bedrag opgeeft in de aangifte. Dat kan voordelig zijn als het inkomen van de ene partner in een hoger belastingtarief valt dan die van de ander. Degene met het hoogste inkomen kan dan bijvoorbeeld de aftrekpost voor de eigen woning opvoeren in het aangifteprogramma.

Overigens bedraagt het voordeel van aftrekposten voor de eigen woning voor het belastingjaar 2021 maximaal 43%. De belastingheffing over het inkomen kan oplopen tot 49,50%.

Tip: trek je schulden af van je spaargeld
Stond je op 1 januari 2021 rood of had je een bijvoorbeeld een creditcard- of studieschuld? Dan kan je je schulden boven de € 3.200,- aftrekken van het vermogen in box 3. Als je fiscale partners bent, geldt dit voor schulden boven de € 6.400. Een schuld voor een hypotheek valt daar meestal niet onder. Die vallen doorgaans in box 1, het inkomen uit werk en woning. Relatief kleine schulden kun je dus niet aftrekken van het vermogen in box 3.

Tips over hypotheken en andere schulden

Gebruik deze tips bij je aangifte over je hypotheek en andere schulden zoals je bouwdepot. Ook lees je meer over de bijleenregeling.

Tip: eigen woning met kleine hypotheek? Profiteer van de ‘Hillen-aftrek’

De ‘Hillen aftrek’ is een extra aftrekpost speciaal voor mensen met geen of een lage eigenwoningschuld. Het neutraliseert het positieve inkomen dat kan ontstaan als je (extra) aflost op je hypotheek.

Hoe het werkt? Als woningbezitter heb je de ‘inkomsten’ uit je eigen woning. De Belastingdienst beschouwt het bezit van een eigen woning namelijk als een vorm van inkomen. Dit bestaat meestal alleen uit een bijtelling, het eigenwoningforfait. Want ook over je eigen woning betaal je inkomstenbelasting.

Daarnaast heb je aftrekbare kosten, zoals de renteaftrek. Het kan gebeuren dat 'de inkomsten' uit de eigen woning hoger zijn dan je aftrekbare kosten. Dan vormt de Hillen-aftrek een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Dit betekent dat je bijna geen belasting betaalt over de inkomsten uit de eigen woning.

Goed om te weten: de Hillen-aftrek wordt vanaf 2019 in dertig jaar gelijkmatig afgebouwd. In 2021 bedraagt de Hillen-aftrek 90% van de positieve belastbare inkomsten uit de eigen woning.

Tip: controleer de WOZ-waarde in je aangifte

Als woningbezitter heb je te maken met de ‘inkomsten’ uit je eigen woning. Dit bestaat meestal alleen uit een bijtelling op je inkomen, het eigenwoningforfait. Want ook over je eigen woning betaal je inkomstenbelasting. De Belastingdienst beschouwt het bezit van een eigen woning namelijk als een vorm van inkomen.

Is je nieuwe woning maar een deel van het jaar je hoofdverblijf? Dan betaal je alleen belasting vanaf het moment dat je woning je hoofdverblijf is geworden.

De hoogte van deze belasting wordt bepaald door de WOZ-waarde van je huis. Deze WOZ-waarde vult de Belastingdienst mogelijk automatisch in. Controleer in je aangifte of deze waarde ook echt klopt. Vul de WOZ-waarde in met waardepeildatum 1 januari 2020. En dus niet van 1 januari 2021.

Tip: doorstromer? Vergeet de ‘bijleenregeling’ niet

Heb je pas je woning verkocht? Dan wil de overheid dat je de eventuele overwaarde op deze woning gebruikt voor de aankoop van een nieuwe woning. Je brengt dit bedrag dan in als ‘eigen geld’. Dit heet de ‘bijleenregeling’.

De hypotheek of lening die je afsluit voor je nieuwe woning wordt hierdoor lager. Gebruik je de overwaarde niet volledig op deze manier? En sluit je dus een hogere hypotheek of lening af? Dan mag je over het deel van de verhoging géén (hypotheek)rente aftrekken. Het gaat hier om de niet-ingebrachte overwaarde. Dit deel van de lening geef je op in box 3.

Tips over uitgaven

Tip: check of zorgkosten aftrekbaar zijn

Heb je in 2021 ziektekosten gemaakt? Deze kosten worden de specifieke zorgkosten’ genoemd en zijn soms aftrekbaar in je aangifte. Denk aan kosten voor fysiotherapie, mondzorg, vervoer en hulpmiddelen. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je mag bijvoorbeeld alleen zorgkosten aftrekken die boven een bepaald bedrag uitkomen: het drempelbedrag.

Het kan zijn dat je voor bepaalde zorgkosten niet alles vergoed krijgt van je zorgverzekeraar, zoals orthodontie. Dan is het soms mogelijk om het resterende bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting. Bekijk hier welke zorgkosten je kunt indienen.

Let op! Bewaar je rekeningen en eventueel declaratieoverzichten als daar kosten op staan die je (gedeeltelijk) zelf betaald hebt. De Belastingdienst kan je vragen deze te laten zien.

Tip: check of zorgkosten voor familieleden aftrekbaar zijn

De zorgkosten van een kind worden meestal gedekt door de zorgverzekering van één van de ouders. Is dit niet het geval? Dan mag je de kosten onder voorwaarden indienen als aftrekpost. Hier vind je meer informatie over de zorgkosten die je kunt opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Daarnaast kan je soms de zorgkosten voor iemand anders aftrekken als jij die voor hen hebt betaald. Het gaat hier meestal om je partner, kinderen tot 27 jaar, je ouders, broers of zussen als zij afhankelijk zijn van jouw zorg en bij jou in huis wonen.

Tip: maak zo goed mogelijk gebruik van de giftenaftrek

Geef je wel eens geld aan goede doelen? Deze giften zijn misschien aftrekbaar. Gaat het om een regelmatig terugkerende ('periodieke') gift? Dan is deze volledig aftrekbaar. Er moet dan wel sprake zijn van een schenkingsverplichting om minimaal 5 jaar een schenking te doen aan een goed doel met een (culturele) ANBI-status of bepaalde verenigingen. Is die verplichting er niet? Dan geldt er een minimumdrempel en een maximum aftrekbaar bedrag.

Eerst was de 'periodieke gift' alleen mogelijk via een notariële akte. Tegenwoordig is een schriftelijke overeenkomst voldoende. Schenk je al periodiek of ben je van plan dit te gaan doen, maar heb je nog geen schriftelijke overeenkomst? Vraag het goede doel dan om zo’n overeenkomst op te stellen en toe te sturen. Je kan ook een voorbeeldformulier van de Belastingdienst gebruiken.

Wist je dat ...

  • Fiscaal partnerschap invloed heeft op je vermogen en hypotheekrenteaftrek?

Je bent fiscaal partner als je getrouwd of geregistreerd partner bent. Maar ook als je samenwoont kun je fiscaal partner zijn, bijvoorbeeld als je samen een kind hebt of samen een woning hebt gekocht. De Belastingdienst kijkt dan naar jullie gezamenlijke vermogen. Bekijk onze aangiftetips hoe je hier je voordeel mee kunt doen.

  • Je gebruik kunt maken van de middelingsregeling als je inkomen sterk veranderd is?

Dit is slim als je meer of minder bent gaan werken of bijvoorbeeld een ontslagvergoeding hebt gehad. Als het verschil tussen je inkomen van de afgelopen drie jaren groot is, krijg je misschien geld terug. Bereken via de Belastingdienst of je hier gebruik van kunt maken

Je persoonlijke aangifte inkomstenbelasting staat nu voor je klaar in ‘Mijn Belastingdienst’.

Als je voor 1 april aangifte doet dan krijg je begin juli geld terug of weet je wat je moet betalen.

Voor 1 mei moet je aangifte doen óf uitstel aanvragen. Zo voorkom je een boete.

Financieel advies nodig?

Je regelt je financiële zaken op je eigen manier. Als het om belangrijke financiële beslissingen gaat, wil je er zeker van zijn dat je de juiste keuzes maakt. We helpen je graag met het vinden van een financieel adviseur.

Lees meer over financieel advies