Ga direct naar inhoud

Solo-apparatuur

Doven en slechthorenden kunnen met zogenaamde elektro- akoestische apparatuur (solo-apparatuur) deelnemen aan het regulier onderwijs. Solo-apparatuur bestaat uit een microfoon en een zender die de leerkracht draagt, en een ontvanger plus hoortoestel dat de dove of slechthorende draagt.

Solo-apparatuur krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U komt in aanmerking voor een vergoeding als er is sprake van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35 dB (verkregen bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz ). Daarnaast geldt deze vergoeding alleen als hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie onvoldoende verbetering bieden of als de solo-apparatuur andere hulpmiddelen vervangt die de hoorfunctie corrigeren (bijvoorbeeld een hoortoestel).

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: soloapparatuur.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

  • Leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening.
  • De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • Geen lange wachttijden. De leverancier neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de akkoordverklaring contact met u op over een indicatiestelling;
  • Snelle levering. Het hulpmiddel moet binnen 10 werkdagen na indicatiestelling geleverd worden.
  • Een garantie van 24 maanden op het hulpmiddel.
  • Een uitvoerige instructie bij de eerste levering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

  • U leent dit hulpmiddel.
  • Voor een eerste aanvraag moet u altijd toestemming vragen aan Nationale-Nederlanden (een akkoordverklaring).
  • Heeft u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar Nationale-Nederlanden afspraken mee heeft gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Wat moet u regelen?

Is het uw eerste aanvraag? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. U doet dit door een brief van uw KNO-arts of het audiologisch centrum waar in staat waarom u de solo-apparatuur nodig heeft, een audiogram dat niet ouder is dan zes maanden en een offerte van uw leverancier in te sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan moet u alleen toestemming aanvragen aan Nationale-Nederlanden als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. U doet dit op dezelfde manier als bij uw eerste aanvraag.

Als u de apparatuur niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 076 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?