Ga direct naar inhoud

Premieopbouw

In 2022 is de premie van de combinatie basisverzekering van Nationale-Nederlanden € 136,24 per maand. Dat is onze premie zonder korting. De premie is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Bekijk hieronder de premieopbouw van 2022. De bedragen zijn in euro's per premiebetaler per jaar.

Premie onderdeel Nationale-Nederlanden
VWS-rekenpremie 2022 € 1.499,-
Resultaat op zorgactiviteit € 23,-
Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten € 82,-
Inzet verwachte beleggingsopbrengsten -
Onttrekking aan reserves € 68,-
Toevoeging aan reserves -
Opslag winst -
Opslag i.v.m. collectiviteitskortingen € 61,-
Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico € 13,-
Opslag i.v.m. oninbare premies € 5,-
Overige opslag € 20,-
Premie excl. collectiviteitskortingen € 1.635,-
= per maand € 136,24

VWS-rekenpremie 2022

De overheid bepaalt ieder jaar de rekenpremies. Dit is een basisbedrag van de premieberekening. De rekenpremie is voor alle verzekeraars gelijk.

Resultaat op zorgactiviteiten

Dit is het verschil tussen het budget dat we voor onze verzekerdenpopulatie ontvangen en de kosten van de daadwerkelijk afgenomen zorg.

Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten

Onder bedrijfskosten vallen de kosten van onze organisatie, de afhandeling van declaraties, serviceverlening en inkoop. De kosten voor marketing en provisies zijn ook bedrijfskosten.

Inzet verwachte beleggingsopbrengsten

Het geld dat vanuit onze beleggingsresultaten wordt ingezet om de premie te verlagen.

Onttrekking aan reserves

Het geld dat we uit onze reserves halen en inzetten om de premie stabiel te houden.

Toevoeging aan reserves

Het geld dat we via de premie vragen om onze reserves op peil te houden.

Opslag winst

Het geld dat we via de premie vragen om winst te maken.

Overige opslagen

Het geld dat we via de premie vragen om bijvoorbeeld de kosten van verhaal, coulance-uitkeringen en betaaltermijnkortingen te dekken.


Kunnen wij je helpen?