Ga direct naar inhoud

Wet waardeoverdracht klein pensioen

Op 1 januari 2019 is de 'Wet waardeoverdracht klein pensioen' ingegaan. De wet maakt de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen naar uw huidige pensioenuitvoerder mogelijk. Zo kunnen meerdere kleine pensioenen worden gebundeld tot één groter pensioen. Daarnaast beperkt deze wet de mogelijkheid om kleine pensioenen tussentijds af te kopen. Dit is alleen nog mogelijk op de pensioendatum. Een klein pensioen heeft een beperkte omvang en ontstaat als de pensioenopbouw via uw werkgever is beëindigd.

Belangrijke uitgangspunten op een rij

  • De wet is van toepassing op alle (nieuwe) kleine pensioenen vanaf 1 januari 2018.
  • U heeft een klein pensioen als uw pensioenuitkering op de pensioendatum lager is dan de wettelijk afkoopgrens. In 2020 is dit bedrag € 497,27 bruto per jaar. De minister van Sociale Zaken stelt de afkoopgrens jaarlijks vast.
  • Pensioenuitvoerders zijn niet verplicht om kleine pensioenen automatisch over te dragen naar uw huidige pensioenregeling. Nationale-Nederlanden draagt uw kleine pensioenen die zijn ontstaan vanaf 1 januari 2018 automatisch over. U hoeft hiervoor geen apart verzoek in te dienen.
  • Is uw kleine pensioen vóór 2018 ontstaan? Dan dragen wij uw pensioen dus niet automatisch over. Als u dit wel wilt, dan moet u hier zelf om vragen bij uw huidige pensioenuitvoerder.
  • Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen automatisch aan de pensioenuitvoerder. Dit zijn pensioenen van € 2,- of minder per jaar.

Afkoop klein pensioen

Nationale-Nederlanden was de afgelopen jaren al terughoudend met het afkopen van kleine pensioenen. Sinds 1 januari 2019 is tussentijdse afkoop van nieuwe kleine pensioenen (ontstaan vanaf 1 januari 2018) niet meer toegestaan. In lijn met deze wetgeving, bieden wij voortaan alleen nog afkoop aan op de pensioendatum. Dit doen wij vanuit de gedachte dat een pensioen is bedoeld als oudedagsvoorziening.

Heel kleine pensioenen vervallen

Heel kleine pensioenen (€ 2,- of minder per jaar) die ontstaan ná 1 januari 2019, vervallen automatisch.
Nationale-Nederlanden houdt dit geld niet zelf, maar doneert de waarde aan een goed doel.


Kunnen wij u helpen?