Ga direct naar inhoud

Wat is een pensioenbeleggingsverzekering?

Beleggen om pensioen op te bouwen

Een pensioenbeleggingsverzekering noemen we ook wel een ‘beschikbare premieregeling’ of ‘premieovereenkomst op basis van beleggen’. Bij deze verzekering betaalt de werkgever (vaak met een door uzelf als werknemer af te dragen eigen bijdrage) pensioenpremies aan Nationale-Nederlanden.

Bekijk de video

Zo werkt het

Zo werkt dit product

Met deze pensioenpremies belegt de deelnemer in de beschikbare beleggingsfondsen. Nationale-Nederlanden brengt hiervoor beleggingskosten en eventueel premies voor aanvullende verzekeringen in rekening.

Nationale-Nederlanden verrekent de beleggingskosten en de eventuele verzekeringspremies met de ontvangen pensioenpremies of met de opbrengst van de periodieke verkoop van een klein deel van de beleggingen van de werknemer en eventuele stortingen. Op de pensioendatum van de werknemer verkopen wij de beleggingen en kopen wij hiervoor pensioenuitkeringen aan.

Kosten

Kosten

Nationale-Nederlanden maakt kosten om pensioenregelingen te administreren en het pensioengeld te beleggen. Denk daarbij aan:

Kosten verzekeraar

  • Kosten voor het invoeren en bijhouden van uw pensioengegevens in onze administratie
  • Kosten voor het maken en opsturen van informatie over uw pensioen, zoals pensioenoverzichten en pensioenpolissen
  • Kosten voor het beheren en begeleiden van het pensioencontract door een onafhankelijk adviseur (indien van toepassing)
  • Het aanpassen van de pensioenregeling aan verplichte wet- en regelgeving.

De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen de (voormalige) werkgever en Nationale-Nederlanden en kan daarom verschillen per pensioenproduct en/of pensioenregeling.

Beleggingskosten

  • Kosten voor het beheren van de beleggingsfondsen

En afhankelijk van de pensioenbeleggingsverzekering of het gekozen beleggingsconcept:

  • Kosten voor het switchen (wisselen) tussen beleggingsfondsen
  • Kosten voor de aan- en verkoop van beleggingen
  • In- en uitstapvergoeding

De beheerders van de beleggingsfondsen bepalen de hoogte van de kosten voor het beheren van de beleggingsfondsen.

Aanvullende dekkingen

Aanvullende dekkingen

Op het overzicht van uw pensioenbeleggingsverzekering staan de aanvullende dekkingen vermeld die voor u verzekerd zijn of in de betreffende periode verzekerd waren. Ook staat de hoogte van de eventuele premies op het overzicht vermeld. Premies voor aanvullende dekkingen vallen niet onder het begrip ‘kosten’ omdat het een verzekering is.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Is voor u ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’ meeverzekerd? Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid betaalt Nationale-Nederlanden in dat geval de pensioenpremies (gedeeltelijk) door als en zolang u arbeidsongeschikt bent.

Overlijdensdekking

Is er sprake van een een uitkering indien u voor de pensioendatum overlijdt? Dan ziet u ook welke premie hiervoor in rekening is gebracht of verrekend met de waarde van de beleggingen.

Risico's

Risico van beleggen

Een pensioenbeleggingsverzekering is een pensioenregeling op basis van beleggen. Dit betekent dat wij de ingelegde pensioenpremies voor u beleggen in beleggingsfondsen. Bij beleggen is er kans op een hoger rendement (resultaat) dan bij sparen, maar u loopt ook een groter financieel risico dan bij sparen. Vallen de resultaten van de beleggingsfondsen tegen? Dan kan uw pensioen laag uitvallen. Bij een aantal pensioenvarianten is het ook mogelijk voor uw pensioen te sparen. In dat geval weet u hoeveel spaarrente u ontvangt. Maar door een lage spaarrente kan ook dan uw pensioen lager uitvallen dan verwacht.

Tegenvallend beleggingsresultaat

Door een financiële crisis of wereldwijde dalingen van aandelen- en obligatiekoersen (effecten) kunnen beleggingen in waarde dalen. Hierdoor kan het resultaat van uw beleggingen tegenvallen.

Het doel van beleggen voor pensioen

Het beleggen van pensioenpremies is een veelgebruikte manier om pensioen op te bouwen. Het doel van beleggen is een hoger resultaat (kapitaal) te behalen dan met sparen (op bijvoorbeeld een bankrekening). Het is bij beleggen voor pensioen belangrijk dat de beleggingen, tijdens de looptijd van de verzekering, worden aanpast aan de 'beleggingshorizon'. Met beleggingshorizon wordt de periode bedoeld waarin de beleggingsverzekering loopt. Dit is de periode tot aan uw pensioendatum. U kunt ervoor kiezen zelf te beleggen of dit uit te besteden aan Nationale-Nederlanden.

Belegt u zelf, dan toetsen wij jaarlijks uw risicoprofiel met uw beleggingsaanpak. Deze toets geeft aan of de door u gekozen beleggingen nog aansluiten bij het beleggingsrisico dat u wilt lopen.

uniqueid