Ga direct naar inhoud

Een indicatie van uw pensioenuitkeringen op uw pensioendatum

Betaalt uw werkgever nog pensioenpremies voor uw pensioenbeleggingsverzekering? Dan ontvangt u zowel een overzicht van uw pensioenbeleggingsverzekering als een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO geeft inzicht in de huidige en toekomstige pensioensituatie. Werknemers met een pensioenbeleggingsverzekering waarvoor geen premie meer wordt betaald, ontvangen eens in de vijf jaar een opgave van opgebouwde pensioenaanspraken.

Het overzicht

Waarom dit overzicht?

Nationale-Nederlanden wilt graag helder zijn over de kosten van een pensioen. Samen met andere pensioenverzekeraars hebben wij afgesproken jaarlijks een kostenoverzicht te sturen aan elke pensioendeelnemer met een pensioenbeleggingsverzekering.

Daarom ontvangt u dit overzicht van uw pensioenbeleggingsverzekering (PBV). Het overzicht informeert u over de kosten en eventuele premies voor aanvullende verzekeringen die - tussen 1 januari en 31 december van het afgelopen jaar - in rekening zijn gebracht. Daarnaast krijgt u inzicht in het rendement (resultaat) van uw beleggingen. Wij raden u aan het overzicht te bewaren.

In onderstaande korte video leggen we uit hoe u het overzicht moet lezen.

Bekijk de video

UPO

Indicatie

Werknemers, waarvoor geldt dat de werkgever nog pensioenpremies voor hun pensioenbeleggingsverzekering betaalt, ontvangen elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van Nationale-Nederlanden. Dit overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van de pensioenopbouw en de opgebouwde waarde (pensioenkapitaal) op 31 december van het afgelopen jaar. Ook ziet u op dit overzicht een indicatie van de hoogte van uw pensioenuitkeringen, op uw pensioendatum.

Daarnaast ziet u op mijnpensioenoverzicht.nl de verwachte bedragen van uw pensioenuitkeringen, vanaf uw pensioendatum. U ziet uw pensioenuitkeringen, samen met uw verwachte uitkering volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Werknemers met een pensioenbeleggingsverzekering waarvoor geen premie meer wordt betaald, ontvangen eens in de vijf jaar een opgave van opgebouwde pensioenaanspraken.

Arbeidsongeschikt?

Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Heeft u (gedeeltelijk) recht op een WAO-uitkering of WIA-uitkering? En heeft uw (voormalige) werkgever premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd? Dan betaalt
Nationale-Nederlanden, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, uw pensioenpremies (gedeeltelijk) door. Uw pensioenopbouw zetten we door deze aanvullende verzekering dus (gedeeltelijk) voort.

Recht op premievrijstelling?

Heeft u recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan ziet u op het overzicht van uw pensioenbeleggingsverzekering dat pensioenpremies voor u zijn betaald. Nationale-Nederlanden heeft in dat geval de pensioenpremies (gedeeltelijk) voor u betaald.

Geen recht op premievrijstelling?

Ben u arbeidsongeschikt geworden, maar heeft u geen recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan betaalt Nationale-Nederlanden geen (gedeeltelijke) pensioenpremies voor u. Op het overzicht van uw pensioenbeleggingsverzekering staat dan, bij betaalde pensioenpremies € 0,00 (als u uit dienst bent gegaan). Of er staat een lagere pensioenpremie dan voorheen (als u minder uren bent gaan werken).

uniqueid