Ga direct naar inhoud

Bewindvoering of onder curatele stelling voor klanten van Nationale-Nederlanden

Is een rekeninghouder tijdelijk of blijvend niet in staat om zelf zijn financiën te regelen? Dan behartig jij als bewindvoerder of curator de belangen van de klant en beschik je over zijn rekening en/of verzekering. Hier lees je hoe je als bewindvoerder of curator het bewind of de onder curatele stelling regelt voor de producten van een klant bij Nationale-Nederlanden.

Nieuw bewind of onder curatele stelling regelen

1. Instellen bewind, onder curatele stelling door rechtbank

Om bewindvoerder of curator van iemand te worden, moet je een verzoek tot bewind indienen bij de rechtbank. De rechtbank stelt vervolgens een bewind in over één of meerdere bezittingen en benoemt een bewindvoerder of curator. Dit wordt vastgelegd in een beschikking. Meer informatie over bewindvoering of onder curatele stelling vind je op: www.rechtspraak.nl.

2. Het formulier invullen

Vul onderstaand formulier 'Bewindvoering of onder curatele stelling aanmelden' in. Op dit formulier vul je de gegevens in van de onder bewind of curatele gestelde klant en je eigen gegevens. In het geval van bewindvoering, geef je ook aan welke producten de onder bewind gestelde klant bij Nationale-Nederlanden heeft.

3. Formulier en benodigde documenten opsturen naar Nationale-Nederlanden

Om het bewind of de onder curatele stelling te regelen, hebben wij de volgende documenten van je nodig:

  • Het volledig ingevulde en ondertekende formulier 'Bewindvoering of onder curatele stelling aanmelden'. Dit formulier vind je hierboven bij stap 2.
  • Kopie van de beschikking van de rechtbank waarin het bewind of de onder curatele stelling wordt vastgelegd.
  • Kopie van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart van de bewindvoerder(s) of curator(en). Let op: bij een identiteitskaart is van de voor- en achterkant een kopie nodig.

We vragen je deze documenten per e-mail te sturen naar bewindvoering@nn.nl.

4. Nationale-Nederlanden voert je verzoek uit

Als we je aanvraag hebben verwerkt, ontvang je een bevestiging van de verwerking van het bewind of de onder curatele stelling voor ieder product. In deze e-mail lees je onder andere hoe je transacties of wijzigingen kunt doorgeven. Is in de beschikking van de rechtbank een kantoor benoemd? Dan vragen we je ook een uittreksel van de KvK en een UBO-verklaring mee te sturen.