Ga direct naar inhoud

Bewindvoering of onder curatele stelling voor klanten van Nationale-Nederlanden

Is een rekeninghouder tijdelijk of blijvend niet in staat om zelf zijn financiƫn te regelen? Dan behartigt u als bewindvoerder of curator de belangen van de klant en beschikt u over zijn rekening en/of verzekering. Hier leest u hoe u als bewindvoerder of curator er voor zorgt dat het bewind of de onder curatele stelling wordt geregeld voor de producten van een klant bij Nationale-Nederlanden.

Nieuw bewind of onder curatele stelling regelen

1. Instellen bewind, onder curatele stelling door rechtbank
Om bewindvoerder of curator van iemand te worden, moet u een verzoek tot bewind indienen bij de rechtbank. De rechtbank stelt vervolgens een bewind in over één of meerdere bezittingen en benoemt een bewindvoerder of curator. Dit wordt vastgelegd in een beschikking. Meer informatie over bewindvoering of onder curatele stelling vindt u op: www.rechtspraak.nl

2. Het formulier invullen
Vul het formulier Bewindvoering of onder curatele stelling aanmelden (pdf) in. Op dit formulier vult u de gegevens in van de onder bewind of curatele gestelde klant en uw eigen gegevens. Ook geeft u, in het geval van bewindvoering, aan welke producten de onder bewind gestelde klant bij Nationale-Nederlanden heeft.

3. Formulier en benodigde documenten opsturen naar Nationale-Nederlanden
Om het bewind of de onder curatele stelling te regelen, hebben wij de volgende documenten van u nodig:

  • Het volledig ingevulde en ondertekende formulier Bewindvoering of onder curatele stelling aanmelden (pdf).
  • Kopie van de beschikking van de rechtbank waarin het bewind of de onder curatele stelling wordt vastgelegd.
  • Kopie van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart van de bewindvoerder(s) of curator(en). Let op: bij een identiteitskaart is van de voor- en achterkant een kopie nodig.

Wij verzoeken u deze documenten per e-mail te sturen aan bewindvoering@nn.nl.

4. Nationale-Nederlanden voert uw verzoek uit
Als wij uw aanvraag hebben verwerkt, ontvangt u een bevestiging van de verwerking van het bewind of de onder curatele stelling voor ieder product. In deze e-mail leest u onder andere hoe u transacties of wijzigingen kunt doorgeven. Is in de beschikking van de rechtbank een kantoor benoemd? Dan vragen we u ook een uittreksel van de KvK en een UBO-verklaring mee te sturen.