Ga direct naar inhoud

Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd Groep

Kunst inspireert, helpt denkkaders te doorbreken en bevordert creativiteit. De Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd Groep droeg dit maatschappelijke belang jarenlang een warm hart toe. Daarom hielp en ondersteunde de stichting Nederlandse kunstenaars door hen een platform te bieden middels hen een tentoonstellingsruimte te bieden. Vanaf 2019 is de kunstcollectie van Stichting Delta LIoyd in zijn geheel ondergebracht als subcollectie in de kunstcollectie van NN Group.

Voormalige projecten

De expositie 'Historie van Delta Lloyd verbeeld' te zien in het OHRA gebouw aan de Rijkswegwest 2 in Arnhem. In deze expositie is de rijke geschiedenis van Delta Lloyd in beeld gebracht aan de hand van schilderijen en objecten. De expositie is openbaar toegankelijk en nog tot de zomer van 2019 te zien.

Missie en beleid

De Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd had een maatschappelijk georiënteerde missie, te weten: “het initiëren, stimuleren en faciliteren van artistieke en culturele activiteiten en het toegankelijk maken van hedendaagse kunst”. De stichting gaf hieraan invulling door het beheren, conserveren, exposeren en uitwisselen en in bruikleen geven van kunstwerken. Dit zowel ten behoeve van (thans) de tot NN Group behorende groepsmaatschappijen als ten behoeve van een breder publiek. Dit alles in de ruimste zin van het woord.

Om deze missie te realiseren kende het beleid van de stichting een aantal kernpunten:

 • Het bieden van een platform aan jonge Nederlandse kunstenaars.
 • Het zichtbaar maken van de collectie door het regelmatig samenstellen van exposities.
 • Kunst en kunsteducatie inzetten om creativiteit en innovatie te bevorderen.
 • Kunst inzetten om waarnemingskaders te verruimen.

De collectie

In de afgelopen 30 jaar had Delta Lloyd een hedendaagse professionele kunstcollectie opgebouwd. Deze vervulde zowel binnen het bedrijf als daarbuiten een belangrijke functie.

De collectie is van museale waarde met werk van Nederlandse topkunstenaars als Armando, Jan Toorop en Marlène Dumas. De collectie van Delta Lloyd is op te delen in drie pijlers: abstracten, portretten en landschappen. Er werd werk aangekocht van professionele, afgestudeerde Nederlandse of in Nederland wonende kunstenaars.

Het beleidsplan voor 2018

De stichting had zich voor 2018 de volgende doelen gesteld:

 • Het organiseren van tenminste twee exposities, die openbaar toegankelijk zijn.
 • Het stimuleren van jong talent
 • Behoud en beheer van de collectie.
 • Inzet van de collectie voor kunsteducatie en andere maatschappelijke doelen.
 • Het inzetten van de collectie voor het verfraaien van de werkomgeving en het inspireren van de medewerkers en bezoekers van de kantoorgebouwen.
 • Onderzoeken in hoeverre en op welke wijze de collectie geheel of gedeeltelijk digitaal kan worden ontsloten voor het publiek.
 • In kaart brengen van de mogelijkheden tot samenwerking met de kunstcollecties van derden, in het bijzonder met de kunstcollectie van NN Group.

Juridische informatie

KvK-nummer: 34310519
RSIN: 819838743
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd Groep
Statutaire zetel: Amsterdam
Bezoekadressen: Spaklerweg 4, Amsterdam en Rijksweg West 2, Arnhem

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

 • R.F. Hudig, voorzitter (Head of Corporate Citizenship Netherlands)
 • Mr. R.R.G. Dehue (manager legal)
 • J.J. Top MA (extern kunstadviseur)

Het bestuur vervult haar taken onbezoldigd.

Contactpersoon: mevrouw R.F. Hudig
E-mailadres: Fleur.Hudig@nn-group.com

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording leest u in het jaarverslag 2018.