Ga direct naar inhoud

Dreigend ontslag of reorganisatie: wat moet je doen?

Dit artikel valt binnen Financiën

Is er een reorganisatie gaande, waarbij er mogelijk consequenties zijn voor jouw baan? Als je weet wat je rechten en plichten zijn, ben je beter voorbereid op wat er kan gebeuren. Je weet dan waar je op kunt rekenen en wat je moet doen om alles zo goed mogelijk voor jezelf te gaan regelen. Kijk ook hoe jouw rechtsbijstandverzekering je kan helpen.


Wat kan je doen bij de eerste signalen van verandering in arbeidssituatie?

Heb je het idee dat er binnenkort een reorganisatie binnen jouw organisatie plaatsvindt? Of krijg je bijvoorbeeld het signaal dat je functieschaal mogelijk omlaag gaat? Zorg dan dat je eigen rechtspositie zo sterk mogelijk is. Zo vergroot je de kans dat je een ontslagvergoeding krijgt.

Bij de eerste signalen van je ontslag onderneem je de volgende stappen:

  • Lees goed je eigen arbeidscontract en de CAO van het bedrijf, als deze van toepassing is. Wat zijn je rechten en plichten die hierin worden vermeld?
  • Bewaar al het communicatieverkeer dat jouw zaak kan helpen. Zoals e-mails, digitale documenten en brieven. Maak aantekeningen bij meetings en telefoongesprekken. Zet er ook zeker een datum bij.

Je bent ontslagen. Wat nu?

1. Neem je tijd

Onderteken nooit zomaar iets dat je werkgever je voorschotelt, zelfs al wil je op dat moment het liefst zo snel mogelijk weg. Neem de documentatie mee naar huis en lees alles zorgvuldig door.

2. Schakel een jurist of advocaat in

Neem contact op met een arbeidsjurist of –advocaat die je beëindigingsvoorstel doorneemt. Laat deze nagaan of de afspraken gunstig voor je zijn. Indien je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je via de verzekeraar juridisch advies krijgen.

3. Maak een tegenvoorstel

Ga niet onmiddellijk akkoord met het eerste voorstel dat je krijgt. Maak een tegenvoorstel over de voorwaarden. Zoals de hoogte van de transitievergoeding (vroeger noemde men dit de ontslagvergoeding), de uitbetaling van vakantiedagen, het concurrentiebeding of de opzegtermijn. Neem in je voorstel ook outplacement begeleiding op. In dat geval krijg je hulp van een gespecialiseerd bedrijf om een nieuwe baan te vinden.

4. Verzeker je van je WW-uitkering

Laat in je beëindigingsovereenkomst letterlijk opnemen dat het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt. Laat er ook in opnemen dat je hier een bezwaar tegen hebt en dat je beschikbaar blijft voor werk. Laat je werkgever ook duidelijk formuleren wat de reden is van je ontslag. Er mag namelijk niets in het document insinueren dat je iets te verwijten valt voor je ontslag. Je verliest immers je recht op een WW-uitkering indien je verwijtbaar werkloos bent.

5. Onderteken de overeenkomst

Ben je akkoord met de beëindigingsovereenkomst en je transitievergoeding? Dan kan je deze ondertekenen en ga je dus met wederzijds goedvinden uit elkaar. Tot twee weken na het ondertekenen kan je echter de overeenkomst nietig laten verklaren. Bijvoorbeeld als je van gedachten bent veranderd.

Indien je niet met wederzijds goedvinden het bedrijf kan verlaten kun je een rechtszaak beginnen tegen je werkgever. Ook in dat geval kan je gebruikmaken van een arbeidsadvocaat of -jurist via je rechtsbijstandverzekering en worden gerechtskosten tot een bepaald bedrag vergoed.

Let erop dat je als werknemer ook je ontslag kan aanvechten bij de kantonrechter. Dit kan als je niet akkoord gaat met de voorwaarden uit de beëindigingsovereenkomst en de werkgever voor het ontslag geen toestemming heeft van het UWV. Zo loop je wel het risico dat je uiteindelijke vergoeding lager is dan die uit de oorspronkelijke overeenkomst. Een kantonrechter kan namelijk op een lager bedrag uitkomen dan in eerste instantie was voorgesteld door je werkgever.

Wat in geval van een reorganisatie?

Een bedrijf dat in economische moeilijkheden verkeert, kan zich reorganiseren. Dat betekent dat bepaalde banen kunnen worden samengevoegd of verdwijnen.

Ben je één van de werknemers wiens functie bij een reorganisatie mogelijk verandert of vervalt? Ook dan heb je bepaalde rechten:

  • Bij grotere organisaties valt een collectief ontslag vaak onder een Sociaal Plan. In dit plan worden er (samen met de vakbond) regelingen getroffen voor alle ontslagen werknemers.
  • Bij een reorganisatie heb je niet altijd recht op een transitie- of ontslagvergoeding. Dit hangt af van verschillende factoren. Verkeert het bedrijf in financiële moeilijkheden? Dan kan het zijn dat je geen vergoeding krijgt. Je kan deze beslissing via een rechter echter proberen aan te vechten.
  • Je kan niet zomaar ontslagen worden bij een reorganisatie. De werkgever moet op basis van het afspiegelbeginsel te werk gaan bij collectief ontslag. Werknemers met een soortgelijke functie worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. Diegenen die het laatst werden aangenomen bij het bedrijf worden als eerste ontslagen. Daarnaast kan het bedrijf ervoor kiezen om functies te laten vervallen en nieuwe functies te creëren. Daarop moet dan opnieuw worden gesolliciteerd. Let op dat als je een unieke functie hebt, je werkgever deze functie als zodanig in zijn geheel kan afschaffen.

Rechtsbijstandverzekering

Je wordt zonder aantoonbare reden ontslagen. Of een verhuurder repareert de lekkage niet. Wat de reden ook is, met de onze Rechtsbijstandverzekering sta je sterker in je recht.

Meer informatie

Hoe kan de rechtsbijstandsverzekering van Nationale-Nederlanden je helpen bij een mogelijk naderend ontslag?

Op verschillende momenten tijdens je ontslagprocedure is de hulp van een jurist of advocaat welkom. Hij of zij voert dan de initiële onderhandelingen met je werkgever en bekijkt de beëindigingsovereenkomst.

Wil je het ontslag aanvechten in een rechtszaak? Ook dan voorziet je rechtsbijstandverzekeraar je van een advocaat. Daarnaast worden je gerechtskosten vergoed tot een maximumbedrag. Dit bedrag staat op je polis. Overige kosten zal je zelf moeten vergoeden.

Bij Nationale-Nederlanden zijn het de arbeidsjuristen van Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering (SRK) die je bij een dreigend ontslag van dienst zijn. Om hier gebruik van te maken heb je een rechtsbijstandsverzekering nodig met de dekking ‘Werk en Inkomen’. Lees hier meer over de rechtsbijstandverzekering van Nationale-Nederlanden.


Wil je meer weten?

Meer inzicht in jouw financiën

Meer weten rondom je financiën en je financiële situatie? We zetten alles voor je op een rij. Bekijk ons overzicht.

Ontdek meer over jouw financiën