Ga direct naar inhoud

Zo denken gepensioneerden over ‘bedrag ineens’

Stel dat je aan het begin van je pensioen in één keer 10% van je pensioen had kunnen opnemen. Had je dat dan gedaan? Dat vroegen we gepensioneerden in de tweede meting van de Nationale-Nederlanden Bedrag Ineens Barometer*. Ook werknemers vroegen we naar hun kennis over en interesse in bedrag ineens. In dit artikel zetten we opvallende uitkomsten op een rij.

Hoe denkt werkend Nederland over de nieuwe pensioenkeuze bedrag ineens? Naar deze vraag doet Nationale-Nederlanden doorlopend onderzoek. In het najaar van 2021 hielden we de tweede meting. Dit keer deden naast werknemers ook gepensioneerden mee.


Belangrijke uitkomsten tweede meting Bedrag Ineens Barometer

Vergeleken met de eerste meting van ons onderzoek zien we een aantal interessante uitkomsten:

  • De kennis over bedrag ineens is in het afgelopen half jaar nog niet gestegen. Ook al is het nieuwe pensioenakkoord regelmatig in het nieuws geweest. Zo’n 18% van de werknemers weet dat bedrag ineens wordt ingevoerd. Van de gepensioneerden kent 22% de optie.

  • De interesse in bedrag ineens is niet heel anders dan begin 2021. Bijna één op de drie werknemers vindt de optie interessant. Ook daalt de interesse nog steeds sterk naarmate iemand ouder wordt en dichter bij het pensioen komt.

  • Onder gepensioneerden is de interesse in bedrag ineens veel lager dan bij jonge werknemers. Als de keuze destijds mogelijk was geweest, denkt achteraf maar 12% van de gepensioneerden interesse in de optie te hebben gehad. Gepensioneerden zitten niet te wachten op bedrag ineens, jongeren wel.

  • Zodra mensen voorbeelden horen van wat je met het geld kunt doen, schieten de percentages omhoog. Van de werknemers heeft 72% na het zien van de bestedingsdoelen interesse in bedrag ineens. Onder gepensioneerden is dat lager: 40% heeft interesse na het zien van de mogelijke bestedingsdoelen.

  • Hoe hoger het netto maandinkomen, hoe meer interesse voor bedrag ineens. Bij een inkomen tot € 2.000,- is 19% van de respondenten geïnteresseerd. Bij een inkomen tussen € 2.000,- en € 2.500,- is dit 31%. En bij een inkomen van € 2.500,- of meer ligt dat op 35%. Hoogopgeleiden hebben vaker interesse dan andere werknemers.

  • Echt kiezen voor bedrag ineens? Dat wil maar 19% van de werknemers. Bij de vorige meting was dat 22%. Onder gepensioneerden ligt dit percentage nog lager. Als gepensioneerden destijds hadden kunnen kiezen voor bedrag ineens, had 16% dat gedaan.

  • Waar zouden de werknemers met interesse in bedrag ineens het geld aan uitgeven? Werknemers hebben mooie bestedingsdoelen voor ogen als ze straks met pensioen zijn. Zoals reizen (48%), het aflossen van een deel van de hypotheek (30%) en eerder (gedeeltelijk) stoppen met werken (29%).

  • De groep gepensioneerden die interesse heeft in bedrag ineens, heeft minder dromen en zoekt vooral zekerheid. Ruim de helft (54%) geeft aan het geld achter de hand te houden. Bijvoorbeeld voor onvoorziene zaken. Concrete bestedingsdoelen? Die hebben ze niet echt.

Wat is ‘bedrag ineens’?

De optie bedrag ineens houdt in dat je maximaal 10% van je pensioen mag opnemen, als je met pensioen gaat. Je bepaalt zelf waar je het geld aan uitgeeft. Maar je maandelijkse pensioen gaat wel omlaag. Ook betaal je mogelijk meer inkomstenbelasting. Deze nieuwe keuzemogelijkheid is onderdeel van de nieuwe pensioenregels. Meer weten? Lees ons korte artikel Een ‘bedrag ineens’ opnemen: waar moet je op letten? Of lees meer over alle regels en wanneer ze ingaan op de pagina Een bedrag ineens ontvangen van je pensioen.

Beleggen met bedrag ineens

Opvallend in deze meting is dat een grote groep werknemers een bedrag ineens zou gebruiken om te beleggen. Van alle werknemers met interesse in bedrag ineens noemt ruim een kwart beleggen als bestedingsdoel. Van de werknemers die aangeven echt geïnteresseerd te zijn in de optie, is dit zelfs 39%.

Een ruime meerderheid van deze groep (61%) zou het geld zelf beleggen, door zelf aandelen en/of obligaties te kopen. Vier op de tien wil een bedrag ineens laten beleggen in beleggingsfondsen. Ook opvallend: van de werknemers die interesse hebben in bedrag ineens én ermee willen beleggen, zou een kwart het geld investeren in cryptovaluta. Dit zijn vooral werknemers onder de 50 jaar.


Beter rendement

Een mogelijke motivatie om een bedrag ineens te beleggen? Zo’n 65% verwacht door zelf te beleggen een beter rendement te behalen dan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. 14% is hier zelfs zeker van.


Hoogopgeleide jongeren

De ‘beleggers’ zijn vooral jongeren (onder de 40 jaar), hoogopgeleiden, werknemers met inhoudelijke kennis van de nieuwe pensioenregels en een inkomen van € 2.500,- netto per maand of meer.

Hoe dichter mensen bij hun pensioenleeftijd komen, hoe voorzichtiger ze dus worden. Ook gepensioneerden lijken zich meer bewust van de risico’s van beleggen. Van de gepensioneerden met interesse in bedrag ineens, zou namelijk maar 7% het geld beleggen.


Hoe staan gepensioneerden er eigenlijk financieel voor?

Als je een bedrag ineens opneemt, wordt je pensioenuitkering lager. Dus is het belangrijk dat je genoeg inkomsten hebt na je pensioen. Hoe is dat voor mensen die nu al met pensioen zijn?

In de tweede meting zijn we dieper ingegaan op de financiële situatie van gepensioneerden. We kunnen concluderen dat 61% van de gevraagde gepensioneerden iedere maand zonder problemen kan rondkomen met de huidige inkomsten. Ruim een kwart (26%) kan net rondkomen. 11% komt weleens geld te kort en 2% regelmatig.

De totale inkomsten zijn ongeveer volgens verwachting, zegt bijna de helft van de gepensioneerden. Bij 30% vallen de totale inkomsten (enigszins) mee. Bij 15% vallen de totale inkomsten enigszins tegen en bij 8% zelfs flink tegen.

‘Gepensioneerden zitten niet te wachten op bedrag ineens, jongeren wel.’

Bekijk je pensioen op tijd

Wil je niet voor onverwachte verrassingen komen te staan? Kijk dan op tijd naar je pensioen, zodat je weet waar je straks ongeveer aan toe bent. Bouw je pensioen op bij Nationale-Nederlanden? Op mijn.nn vind je je verwachte inkomsten op basis van je pensioen en AOW.


Adviseur inschakelen

Je kunt ook de hulp inschakelen van een adviseur. Uit de tweede meting van de Bedrag Ineens Barometer blijkt dat 38% van de werknemers behoefte heeft aan ondersteuning, vooral van een onafhankelijke adviseur. Hiervan wil 81% aanvullende informatie van de adviseur via een persoonlijk gesprek.

Daarnaast kan de pensioenaanbieder ondersteuning bieden, bijvoorbeeld via tooling en online informatie. Ruim 80% van de werknemers denkt namelijk alleen een goede keuze te kunnen maken voor bedrag ineens als ze kunnen berekenen hoeveel geld ze precies krijgen. En hoeveel hun maandelijkse uitkering dan daalt.

Bedrag ineens en jouw pensioen

Bouw je pensioen op bij Nationale-Nederlanden? En ga je met pensioen nádat bedrag ineens is ingegaan? Dan kun je een paar maanden voor het ingaan van je pensioen op mijn.nn bekijken wat een bedrag ineens betekent voor jouw pensioenuitkering.

Let op: het is de bedoeling dat bedrag ineens ingaat op 1 juli 2024. Maar dit moment kan nog uitgesteld worden. We houden je op de hoogte op de pagina Een bedrag ineens ontvangen van je pensioen.

Lees meer over de Bedrag Ineens Barometer (pdf)


* Over de Bedrag Ineens Barometer

De Bedrag Ineens Barometer is een doorlopend onderzoek naar kennis over en interesse in ‘bedrag ineens’ onder werknemers. Het eerste onderzoek is begin 2021 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van Nationale-Nederlanden. De tweede meting is in het najaar van 2021 gedaan.

Aan de tweede editie deed een nieuwe groep van 1.465 Nederlanders mee, die representatief is voor ‘werkend Nederland’. Hiermee bedoelen we mensen (21-67 jaar) die nu in loondienst zijn, minimaal 16 uur per week werken en pensioen opbouwen via hun werkgever. Daarnaast hebben 369 extra gepensioneerden meegedaan, voor extra inzicht in deze doelgroep.


Wil je meer weten?