Wat moet je doen bij ontslag of reorganisatie?

Komt er op je werk een reorganisatie aan, waarbij dit misschien gevolgen heeft voor jouw baan? Als je weet wat je rechten en plichten zijn, ben je beter voorbereid op wat er kan gebeuren. Je weet dan waar je op kunt rekenen en wat je moet doen om alles zo goed mogelijk voor jezelf te gaan regelen. Lees wat je kan doen en hoe een rechtsbijstandverzekering je kan helpen.

Wat houdt een ontslag door een reorganisatie in?

Bij een reorganisatie gaat een werkgever kijken naar een nieuwe indeling van de organisatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een bedrijf in een slechte financiële situatie zit of samengaat met een ander bedrijf. Voor bepaalde banen kan dat betekenen dat ze worden samengevoegd of verdwijnen. Is er sprake van ontslag door een reorganisatie, dan moet de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Werkbedrijf.

Wat kan je doen bij de eerste signalen van een reorganisatie?

Heb je het idee dat er binnenkort een reorganisatie bij jouw werkgever plaatsvindt? Zorg dan dat je eigen rechtspositie zo sterk mogelijk is. Hoe meer informatie je hebt verzameld, hoe beter de rechter of het UWV kan beoordelen of je ontslagen mag worden.

Bij de eerste signalen van reorganisatie onderneem je de volgende stappen:

  • Lees goed je eigen arbeidscontract door en – als deze er is - de CAO van het bedrijf, als deze van toepassing is. Wat zijn je rechten en plichten die hierin worden vermeld?
  • Bewaar alle communicatie die jouw zaak kan helpen. Zoals e-mails, digitale documenten en brieven. Maak aantekeningen bij meetings en telefoongesprekken. Zet er ook een datum bij. Hoe meer informatie je hebt, hoe beter het UWV of de rechter kan beoordelen of je dienstverband beëindigd mag worden.

Wat te doen bij ontslag?

Heb je van je werkgever te horen gekregen dat je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd? Check hieronder wat je het beste kunt doen.

1. Neem je tijd

Onderteken nooit zomaar iets dat je werkgever je voorschotelt, zelfs al wil je op dat moment het liefst zo snel mogelijk weg. Neem de documentatie mee naar huis en lees alles zorgvuldig door.

2. Schakel een jurist of advocaat in

Neem contact op met een arbeidsjurist of –advocaat die je beëindigingsvoorstel doorneemt. Laat deze nagaan of de afspraken gunstig voor je zijn. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je via de verzekeraar juridisch advies krijgen.

3. Maak een tegenvoorstel

Ga niet onmiddellijk akkoord met het eerste voorstel dat je krijgt. Maak een tegenvoorstel over de voorwaarden. Zoals de hoogte van de transitievergoeding (vroeger werd dit een ontslagvergoeding genoemd), de uitbetaling van vakantiedagen of de opzegtermijn. Neem in je voorstel ook outplacement begeleiding op, hiermee krijg je hulp van een gespecialiseerd bedrijf om een nieuwe baan te vinden.

4. Verzeker je van je WW-uitkering

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet het voor het UWV duidelijk zijn dat je ontslagen bent. Je krijgt namelijk geen WW-uitkering als je werkloos bent door je eigen schuld. Zorg er daarom voor dat je werkgever drie dingen laat terugkomen in je beëindigingsovereenkomst:

  • Het initiatief van het ontslag ligt bij je werkgever.
  • Je hebt bezwaar tegen je ontslag en je blijft beschikbaar voor werk.
  • Wat de reden is van je ontslag. Het moet duidelijk zijn dat het ontslag niet jouw schuld is.

5. Onderteken de overeenkomst

Ga je akkoord met de beëindigingsovereenkomst en je transitievergoeding? Dan kan je deze ondertekenen en ga je dus met wederzijds goedvinden uit elkaar. Tot twee weken na het ondertekenen kan je echter de overeenkomst nietig laten verklaren. Bijvoorbeeld als je van gedachten bent veranderd.

Rechten bij reorganisatie

Ben je één van de werknemers wiens functie bij een reorganisatie mogelijk verandert of vervalt? Bij een reorganisatie heb je als werknemer bepaalde rechten.

Bij grotere organisaties valt een collectief ontslag vaak onder een Sociaal Plan. In dit plan staat omschreven wat de werkgever moet doen voor de werknemers die hun baan verliezen door de reorganisatie. Bij een ontslag van meer dan twintig mensen is een Sociaal Plan verplicht.

Een ontslag om bedrijfseconomische redenen (reorganisatie) kan niet zomaar. De werkgever moet bij een collectief ontslag rekening houden met het afspiegelingsbeginsel, tenzij er in het CAO iets anders staat. In het afspiegelingsbeginsel staan regels die de volgorde van ontslag bepalen. Ook kan het bedrijf ervoor kiezen om functies te laten vervallen en nieuwe functies te creëren. Daarop moet dan opnieuw worden gesolliciteerd. Let op: je werkgever kan er ook voor kiezen om functies in zijn geheel af te schaffen.

Ontslagvergoeding bij reorganisatie

Veel werknemers krijgen bij het reorganiseren een transitie- of ontslagvergoeding, maar je hebt hier niet altijd recht op. In het Sociaal Plan staat soms beschreven welke vergoeding je krijgt. Dit hangt af van verschillende factoren. Verkeert het bedrijf in financiële moeilijkheden? Dan kan het zijn dat werknemers geen vergoeding krijgen. Je kan deze beslissing via een rechter wel proberen aan te vechten.

Rechtsbijstandverzekering

Je wordt zonder aantoonbare reden ontslagen. Of een verhuurder repareert de lekkage niet. Wat de reden ook is, met de onze Rechtsbijstandverzekering sta je sterker in je recht.

Meer informatie

Ontslag aanvechten

Ben je het niet eens met de beëindigingsovereenkomst die je van je werkgever hebt ontvangen, bijvoorbeeld omdat je werkgever zich niet aan de regels heeft gehouden? Dan kun je je ontslag aanvechten en een rechtszaak beginnen tegen je werkgever. Maak in dat geval gebruik van een arbeidsadvocaat of -jurist.

Het UWV zal controleren of de ontslagaanvraag aan alle eisen voldoet. Hierbij wordt gekeken of het afspiegelingsbeginsel is toegepast, of jouw werkzaamheden echt komen te vervallen en de financiële gegevens van de werkgever worden gecontroleerd. Ben je het niet eens met het besluit van het UWV, dan kun je in hoger beroep.

Rechtsbijstand bij ontslag

Op verschillende momenten tijdens je ontslagprocedure is de hulp van een jurist of advocaat welkom. Hij of zij voert dan de onderhandelingen met je werkgever en bekijkt de beëindigingsovereenkomst.

Bij Nationale-Nederlanden zijn het de arbeidsjuristen van DAS die je bij een dreigend ontslag van dienst zijn. Om hier gebruik van te maken heb je een Rechtsbijstandsverzekering nodig met de dekking ‘Werk en Inkomen’.

Wil je het ontslag aanvechten in een rechtszaak? Je gerechtskosten worden vergoed tot een maximumbedrag. Dit bedrag staat op je polisvoorwaarden. Overige kosten zal je zelf moeten vergoeden. Let wel op dat wanneer je een Rechtsbijstandverzekering afsluit bij een lopend conflict je niet verzekerd bent. Lees meer over de Rechtsbijstandverzekering van Nationale-Nederlanden.


Wil je meer weten?