Ga direct naar inhoud
Man sleutelt aan motorfiets

Stap 1. Hoeveel pensioen krijg je en wanneer?

Je gaat binnenkort met pensioen. Dan komt er best wat op je af. Hoeveel krijg je straks aan inkomen? Wanneer kun je daadwerkelijk met pensioen? We helpen je jouw pensioen in kaart te brengen.

Hoeveel pensioen krijg ik?

Het inkomen dat je krijgt als je met pensioen bent, komt vaak uit verschillende bronnen. Die bronnen worden vaak de pijlers van pensioen genoemd. Om te weten hoeveel pensioen je straks krijgt, moet je naar de verschillende pijlers kijken.

AOW
AOW is het basispensioen. Je krijgt het van de overheid als je in Nederland gewoond of gewerkt hebt. De AOW gaat in op je AOW-leeftijd. De hoogte hangt er onder andere vanaf of je een partner hebt en of je bijvoorbeeld in het buitenland hebt gewoond. Je vindt de huidige bedragen op de website van de Sociale Verzekeringsbank  en op Mijnpensioenoverzicht.nl.
Pensioen via je werkgever(s)
Werk je in loondienst of heb je in loondienst gewerkt? Dan bouw je meestal via je werk pensioen op bij een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar. Heb je verschillende banen gehad? Dan heb je misschien verschillende pensioenen opgebouwd. Een overzicht van jouw opgebouwde pensioen vind je op: Mijnpensioenoverzicht.nl.
Eigen regelingen, zoals een lijfrente
Heb je zelf extra regelingen afgesloten om je pensioen aan te vullen, zoals een lijfrenteverzekering of -rekening? Deze vind je niet op Mijnpensioenoverzicht.nl. Kijk daarvoor bij de aanbieder waar je het product hebt afgesloten. Als je een lijfrente hebt bij Nationale-Nederlanden, kijk dan hier.
Eigen vermogen
Eigen vermogen, zoals spaargeld of beleggingen kunnen ook een bron van inkomsten zijn na je pensioen.   
Inkomsten uit werk
Niet iedereen stopt met werken na het bereiken van de pensioenleeftijd. Inkomsten uit werk zijn dan een aanvulling op het pensioen.  

Wanneer kan ik met pensioen?

Bij de vraag ‘Wanneer kan ik met pensioen?’ denken veel mensen aan de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is het moment waarop je AOW-uitkering ingaat. De AOW-leeftijd is de laatste jaren gestegen. Wanneer je AOW krijgt, is afhankelijk van je geboortedatum.

Bereken je AOW-leeftijd

Heb je meerdere pensioenen opgebouwd, dan kunnen die verschillende ingangsdata hebben.

Het pensioen dat je hebt opgebouwd bij je werkgever kan een andere ingangsdatum hebben, bijvoorbeeld zodra je 65 jaar wordt. Heb je meerdere pensioenen opgebouwd, dan kunnen die verschillende ingangsdata hebben. Dat geldt ook voor eigen regelingen, zoals een lijfrenteverzekering of een lijfrenterekening. Je kunt dus al pensioen ontvangen vóór je AOW-leeftijd.

Je kunt je werkgeverspensioen of pensioen uit een eigen regeling ook eerder laten ingaan en dus (deels) eerder stoppen met werken. Je kunt deze pensioenen ook laten ingaan op je AOW-leeftijd of je kunt je pensioen uitstellen.

Let op: het bovenstaande kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de hoogte van de belasting en premies die je moet betalen over je hele inkomen of toeslagen die je ontvangt. Vraag je adviseur om informatie afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Lees meer over wanneer je met pensioen mag

Wat is het verschil tussen de pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd?

De pensioenleeftijd verwarren veel mensen met de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is het moment waarop je AOW-uitkering ingaat. De AOW-leeftijd is de laatste jaren gestegen. Vanaf wanneer je AOW krijgt, is afhankelijk van je geboortedatum. Bereken hier je AOW-leeftijd.

Het pensioen dat je hebt opgebouwd bij je werkgever kan een andere ingangsdatum hebben, bijvoorbeeld 65 jaar. Dat geldt ook voor een lijfrente. In dat geval kun je dus al pensioen ontvangen vóór je AOW-leeftijd. Je kunt het ingaan van je werkgeverspensioen ook uitstellen, bijvoorbeeld tot je AOW-leeftijd. Of je kunt kiezen om het eerder te laten uitkeren. Je opgebouwde pensioen kan je ook inzetten om voor je pensionering al minder te werken, dit heet deelpensionering.

Let op: het bovenstaande kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de hoogte van de belasting en premies die je moet betalen over je hele inkomen of toeslagen die je ontvangt. Vraag je adviseur om informatie afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Ik ben gescheiden: wat betekent dat voor mijn pensioen?

Een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen. Wat die gevolgen zijn, is afhankelijk van:

  • De afspraken die jullie hebben gemaakt.
  • De scheidingsdatum. Dat is de datum van inschrijving in de Registers van de Burgerlijke Stand. Ligt de scheidingsdatum:
Vóór 27 november 1981?
Dan kan een ex-partner geen aanspraak meer maken op jouw pensioen of andersom.
Tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995?
Dan is het zogeheten Boon/Van Loon-arrest van toepassing. Op basis hiervan heeft je ex-partner mogelijk recht op een deel van je pensioen en/of partnerpensioen of andersom. Jullie hebben hier waarschijnlijk afspraken over gemaakt in het echtscheidingsconvenant.
Na 1 mei 1995?

Dan zijn er bij de scheiding verschillende mogelijkheden geweest om het pensioen te verdelen. Afhankelijk van de afspraken die jullie hebben gemaakt, geldt het volgende:

  • jullie hebben recht op de helft van elkaars pensioenuitkering. Dat geldt alleen voor het pensioen dat jullie opbouwden tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit is de standaard. Dit geldt ook als jullie zelf geen afspraken hebben gemaakt.
  • jullie hebben eigen afspraken gemaakt. Je kunt bijvoorbeeld een andere verdeling kiezen. Of jullie hebben afgesproken geen aanspraak te maken op elkaars pensioen.
  • jullie hebben gekozen voor conversie. Bij deze optie wordt een deel van de pensioenaanspraak van de één daadwerkelijk een pensioenaanspraak voor de ander.

Lees meer over pensioen na scheiding en hoe je dit regelt