Ga direct naar inhoud

Samenwerken aan
een gezonde financiële toekomst

We worden gemiddeld steeds ouder en we blijven ook langer vitaal. Dit biedt kansen, we kunnen dus meer uit het leven halen. Tegelijkertijd komt meer dan een op de drie huishoudens in Nederland financieel moeilijk rond en wij zijn ons er van bewust dat dit aantal verder zal toenemen door de huidige economische omstandigheden. Dat trekken wij ons aan. Daarom zetten we ons, samen met maatschappelijke partners, in om mensen financieel weerbaarder te maken en meer inkomensperspectief te geven.

Karlijn coacht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Karlijn van Klaveren (28) werkt bij Nationale-Nederlanden. Daarnaast coacht ze als vrijwilliger mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Dat ik ervoor kan zorgen dat er weer een lichtje in iemand gaat branden, vind ik heel bijzonder.”

Lees het hele interview met Karlijn

Future Matters

Ons maatschappelijke programma ‘Future Matters’ heeft twee belangrijke pijlers: financiële veerkracht bieden en inkomensperspectief vergroten. Samen met onze partners zetten we ons in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Met donaties én met veel hulp van onze collega’s als vrijwilligers. We verwachten dat hulp op deze twee gebieden juist ook de komende tijd hard nodig blijft. Zeker nu veel huishoudens de negatieve effecten ondervinden van de stijgende inflatie, waardoor onder andere dagelijkse boodschappen en energie in korte tijd zijn gestegen in prijs. Dit zal voor veel mensen negatieve gevolgen hebben voor hun (toekomstige) financiële situatie.

Financiële veerkracht stimuleren

LINDA.foundation
Samen met de LINDA.foundation zetten we ons in voor gezinnen met kinderen die in Nederland in armoede leven. We zorgen voor meer begrip en vooral positieve momenten. Met o.a. zomertassen en decemberpakketten zorgen we ervoor dat deze gezinnen een lichtpuntje ontvangen. Jaarlijks halen we op verschillende manieren geld op voor deze partner.
Week van het Geld
Tijdens de Week van het Geld geven we gastlessen op basisscholen over geld en risico’s. Dat doen we om het financieel bewustzijn van kinderen te vergroten. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële redzaamheid op volwassen leeftijd.
Stichting SchuldHulpMaatje
Sinds januari 2021 zijn we ook partner van Stichting SchuldHulpMaatje. Samen met deze stichting helpen wij mensen met geldzorgen. We helpen ze om hun administratie op orde te brengen en weer zelfstandig te kunnen bijhouden.
Over Rood
Een financieel gezonde toekomst is ook essentieel voor ondernemers. Daarom steunen we Over Rood. Over Rood helpt ondernemers met onvoldoende bedrijfsresultaat om hun situatie te veranderen. Getrainde vrijwilligers helpen ondernemers uit te vinden of onaflosbare schulden kunnen worden voorkomen of gesaneerd. Ook bieden ze hulp bij een gezonde doorstart van de onderneming.

Inkomensperspectief vergroten

JINC
Samen met onze partner JINC helpen we jongeren op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Dat doen we door middel van sollicitatietrainingen, coaching, bliksemstages en trainingen in digitale vaardigheden.
Jong Ondernemen
Met Jong Ondernemen verbeteren we de ondernemersvaardigheden van jongeren.
Future Matters Scholarship programma
En met ons Future Matters Scholarship programma krijgen (internationale) studenten de financiële mogelijkheid een masteropleiding in Nederland te volgen. Ze krijgen daarbij begeleiding van onze vrijwilligers.
Refugee Talent Hub
Samen met Refugee Talent Hub helpen we vluchtelingen/statushouders om hun baankansen te vergroten. Met het IT-coachingsprogramma koppelen we vluchtelingen met interesse in de IT aan een IT-professional van Nationale-Nederlanden.
Emma at Work
Samen met onze partner Emma at Work ondersteunen we jongeren met een fysieke aandoening naar een zelfstandige toekomst. We maken het mogelijk dat jongeren het ontwikkelingsprogramma, de GAP Track, van Emma at Work doorlopen, waarin focus op ontwikkeling en training ligt. Onze collega’s zetten zich in als mentor voor deze jongeren en we delen onze kennis en netwerk om Emma at Work als organisatie verder vooruit te helpen. Zo zorgen we ervoor dat deze groep een eerlijkere kans krijgt op de arbeidsmarkt.

Ook voor onze klanten

Nationale-Nederlanden vindt het belangrijk om bij te dragen aan de verbetering van het financieel welzijn van Nederlanders. Ook veel van onze klanten kampen door de aanhoudende coronacrisis met geldzorgen en schulden. Dit is voor ons aanleiding om samen te werken met de Nederlandse Schuldhulproute.

De Nederlandse Schuldhulproute wijst mensen snel en laagdrempelig de weg naar een schuldzorgenvrije toekomst. Dat doen ze voor particulieren via Geldfit.nl en telefoonnummer 0800-8115. Voor ondernemers is er Geldfit.nl/zakelijk. Wij helpen klanten met een betalingsachterstand door ze te wijzen op deze route voor passende schuldpreventie of -hulp.

Nationale-Nederlanden ondersteunt ondernemers