Ga direct naar inhoud

Pensioen na scheiding: niet vergeten te regelen!

Bij een scheiding komt veel kijken: van het zoeken naar een nieuwe woning tot het verdelen van uw spullen. De meeste mensen vergeten ook hun pensioen onder de loep te nemen. Dit is niet vreemd, toch moet u ook over het pensioen afspraken maken.

Op het moment dat u gaat scheiden, is het belangrijk om te kijken naar hoe het partnerpensioen is geregeld en naar de verdeling van het ouderdomspensioen. Het AOW-pensioen is uitgesloten en wordt niet verdeeld. Wilt u weten wat u kunt doen met uw pensioen na een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Bekijk dan de mogelijkheden hieronder:

1. Bekijk het partnerpensioen waarop u of uw ex-partner recht heeft

Volgens de wet heeft de ex-partner recht op het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Heeft u geen partnerpensioen opgebouwd maar partnerpensioen als risicoverzekering? Dan heeft uw ex-partner geen partnerpensioen, omdat het bij de scheiding vervalt. Uiteraard heeft u ook recht op het opgebouwde partnerpensioen uit de regeling van uw ex. Het partnerpensioen dat naar de ex-partner gaat krijgt een nieuwe naam: bijzonder partnerpensioen. Stapt u opnieuw in het huwelijksbootje of sluit u een partnerschap? Dan kan het partnerpensioen voor uw nieuwe partner lager uitvallen, doordat uw ex ook rechten heeft.

Partnerpensioen = de uitkering die uw partner ontvangt na uw overlijden (vroeger ook wel nabestaandenpensioen genoemd). Partnerpensioen heb je in twee soorten: op opbouwbasis en op risicobasis.

Partnerpensioen op opbouwbasis = hierbij bouwt u een partnerpensioen op, vaak is dat in combinatie met een ouderdomspensioen in een zogenoemde 'salaris-diensttijd' pensioenregeling. Doordat het een opgebouwd bedrag is, vervalt het niet bij scheiding of als u uw deelname in de pensioenregeling beëindigt.

Partnerpensioen op risicobasis = dit is partnerpensioen waar een risicopremie voor betaald wordt, en dat vervalt als u uw deelname in de pensioenregeling beëindigt en als u gaat scheiden.

Bijzonder partnerpensioen = na uw scheiding heeft uw ex-partner recht op het deel van het partnerpensioen wat opgebouwd is tot aan de scheiding. Dit ontvangt uw ex-partner als u overlijdt.

2. Maak samen afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen

Als ex-partners heeft u allebei recht op een deel van elkaars ouderdomspensioen. Het gaat hier niet om pensioen wat nog moet worden opgebouwd. Alleen wat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd telt mee. De verdeling van het ouderdomspensioen is geregeld via de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiden’. De verdeling van het pensioen wordt vaak 'pensioenverevening' genoemd.

Pensioenverevening = uw (ex-)partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd. Dit pensioen ontvangen jullie vanaf de pensioeningangsdatum tot het overlijden. Binnen twee jaar na scheiding moet u het ‘formulier mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ toesturen aan de pensioenuitvoerder. Doet u dit later? Dan is er voor de ex-partner geen rechtstreeks recht op het pensioen, maar moet u de verdeling onderling regelen. Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, dan krijgt u het volledige pensioen.

Bij een echtscheiding kunt u verschillende keuzes maken:

  • Ouderdomspensioen wettelijk verdelen. Elke partner heeft recht op de helft
  • Andere verdeling afspreken. Partners kunnen bijvoorbeeld pensioenbedragen gelijktrekken bij groot verschil in opbouw.
  • Pensioen niet verdelen. Elke partner krijgt het zelf opgebouwde pensioen
  • Geen afspraken maken. De ex-partner kan altijd de helft opeisen
  • Pensioen splitsen (conversie). Pensioen waarop partner aanspraak maakt, wordt omgerekend naar eigen ouderdomspensioen.

Conversie is een bijzondere optie. Het recht dat uw ex-partner heeft op uw pensioen wordt definitief omgezet (en vice versa). Overlijdt uw ex-partner? Dan krijgt u niet het volledige ouderdomspensioen uitgekeerd. U heeft namelijk afstand gedaan van de helft van uw ouderdomspensioen. Na conversie hebben beide partners een eigen ouderdomspensioen. Het pensioen gaat normaal in als de ex-partner met pensioen gaat. Dit hoeft in dit geval niet; diegene die aanspraak maakt kan het in laten gaan wanneer hij/zij zelf met pensioen gaat.

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiden kunt u uitsluiten via de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Ook in het scheidingsconvenant, dat u bij de scheiding samen opstelt, kunt u aangeven de wet niet te willen volgen. U wilt bijvoorbeeld niet delen of een andere verdeling.

Let wel op: u moet in dit geval een wettelijk gemerkt afschrift van het scheidingsconvenant of de voorwaarden naar de pensioenuitvoerder sturen. Anders gelden de afspraken alleen tussen de partners onderling en hoeft de pensioenuitvoerder hier niet naar de te handelen.

3. Meld de scheiding bij uw pensioenuitvoerder

Meld een scheiding zo snel mogelijk bij uw pensioenuitvoerder. Die moet weten hoe het pensioen moet worden verdeeld. U kunt de melding zelf doen. Wilt u een andere verdeling of conversie? Dan moet u wel beiden het formulier ondertekenen. Geef dit in ieder geval binnen twee jaar na de scheiding door. Anders stort de pensioenuitvoerder rechtstreeks naar één van de ex-partners, die dan moet zorgen voor de verdeling.

Heeft u slechts € 462,88 bruto per jaar aan pensioen (in 2015)? Dan zal de pensioenuitvoerder het pensioen niet verdelen. Komt het bedrag boven de ondergrens uit? Dan zal de uitbetaling van het partner- of ouderdomspensioen starten zo gauw een van jullie met pensioen gaat. Behalve bij conversie, want dan kun je zelf de datum voor ingang van het pensioen kiezen.

Voorbeeld

Gert (48) en Linda (45) trouwden op 1 maart 1997. Na een huwelijk van precies 10 jaar gingen zij uit elkaar. Linda heeft via een pensioenregeling € 10.000 aan ouderdomspensioen en € 7.000 aan partnerpensioen opgebouwd. In dit voorbeeld gaan we ervanuit dat Gert geen pensioen heeft. Hebben beiden pensioen opgebouwd? Maak dan de onderstaande berekening voor beide partners.

Bij scheiding heeft de partner recht op het volledige partnerpensioen dat tot de scheidingsdatum is opgebouwd. Dit betekent dat na het overlijden van Linda, Gert € 7.000 aan partnerpensioen per jaar ontvangt.

Voor het ouderdomspensioen geldt verevening. Dit betekent een verdeling tussen Linda en Gert. Linda heeft ook vijf jaar ouderdomspensioen opgebouwd, voordat ze met Gert trouwde. Dit stuk pensioen blijft bij Linda, het overige bedrag wordt verdeeld.
Het pensioen wat de ex-partners verdelen: 10/15 * € 10.000 = € 6.666,-

Standaard ontvangt ieder de helft, maar dit is niet verplicht. U kunt hier andere afspraken over maken. Door de scheiding ontvangt Linda vanaf haar pensioendatum een lager ouderdomspensioen. Overlijdt Gert eerder dan Linda? Dan komt het verevende pensioen weer terug bij Linda. Hebben zij gekozen voor conversie? Dan maken beiden bij overlijden geen aanspraak meer op elkaar pensioen, omdat het voor altijd is gesplitst.

De Pensioen Hulp helpt u verder

De Pensioen Hulp informeert u proactief en regelmatig over belangrijke zaken rondom uw pensioen. Dit doen we per e-mail. Wel zo makkelijk. Zodat u weet welke keuzes u kunt maken en u goed voorbereid met pensioen gaat.

Meld u nu aan

De Pensioen Hulp is gratis en vrijblijvend, ook wanneer u geen pensioen bij ons heeft.

Meld u nu gratis en vrijblijvend aanWil je meer weten?