Ga direct naar inhoud

Veilig internet

Veilig internetgebruik staat bij Nationale-Nederlanden voorop. Bescherming van uw gegevens is voor ons onderdeel van een goede en verantwoorde bedrijfsvoering. Wij stellen daarom al het mogelijke in het werk om uw gegevens te beveiligen. Ook als u gebruikmaakt van onze websites. Maar u kunt zelf ook de nodige maatregelen nemen. Op die manier zorgen we er samen voor dat uw gegevens veilig zijn en veilig blijven.

Websites Nationale-Nederlanden

 • Websites met vrij toegankelijke informatie, zoals nn.nl
 • Websites met persoonlijke informatie, waarbij een gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn (bijvoorbeeld als u een internetspaarrekening heeft), zoals mijn.nn

Kunnen wij u helpen?

Twijfelt u of een e-mail of website van Nationale-Nederlanden is?

Neem dan contact met ons op per e-mail.

Website nn.nl

Wat doet Nationale-Nederlanden?

Beveiliging

Wij passen vergaande beveiligingsmethoden en –technieken toe om het bezoek aan en het gebruik van onze websites zo veilig mogelijk te laten zijn. Wij volgen de snelle technologische ontwikkelingen en passen indien nodig de beveiliging aan. De beveiliging van onze websites wordt dagelijks door gespecialiseerde organisaties getest.

Veilige verbinding

De internetverbinding is beveiligd. Deze veilige verbinding is te herkennen aan het hangslotje met beveiligingscertificaat en de https:// in de adresbalk van u browser.

Herkenbaarheid

Onze website is duidelijk herkenbaar en het internetadres (de URL) bevat geen spelfouten. Bij spel- of typefouten komt u niet automatisch op onze website terecht. Controleer of de URL begint met: https://www.nn.nl

Wat kunt u zelf doen?

Beveiliging

Maak gebruik van een betrouwbare PC, laptop, tablet of smartphone. Om veilig op internet te surfen, moeten de instellingen van uw apparaat up to date zijn. Dit geldt voor de besturingssoftware, internetbrowser en beveiligingssoftware. Controleer uw instellingen minimaal één keer per maand.

 • Installeer software- en beveiligingsupdates
 • Installeer geen illegale en/of onbekende software
 • Installeer antivirus software
 • Installeer antispyware software
 • Installeer een firewall
 • Gebruik de nieuwste versie van de internetbrowser
 • Gebruik een spam-filter

Maakt u gebruik van een draadloos netwerk? Beveilig deze netwerkverbinding en zorg dat het wachtwoord moeilijk te raden is.

Bezoek websites met persoonlijke informatie (waarvoor u moet inloggen) niet in een internetcafé en maak geen gebruik van (gratis) draadloze netwerken, zogenaamde hotspots. U weet namelijk niet of de beveiliging goed geregeld is.

Veilige verbinding

Controleer de beveiligde verbinding. Het internetadres (de URL) van beveiligde websites begint met https:// en er verschijnt een gesloten hangslotje, met het internetadres in het groen. Als u op het hangslotje klikt, dan verschijnt er een beveiligingscertificaat. Dit certificaat laat zien dat Nationale-Nederlanden B.V. eigenaar van de website is en door wie het certificaat is uitgegeven.

Herkenbaarheid

Om er zeker van te zijn dat u op de juiste website van Nationale-Nederlanden bent:

 • Type in de adresbalk van uw internetbrowser www.nn.nl en druk op Enter
 • U komt dan automatisch op de website van Nationale-Nederlanden met de URL https://www.nn.nl
 • Controleer of de juiste naam van de website in de adresbalk van de internetbrowser staat
 • Controleer of het gesloten hangslotje zichtbaar is en het bijbehorende beveiligingscertificaat op naam staat van Nationale-Nederlanden B.V. [NL]
 • Voeg de website toe aan uw Favorieten
 • Selecteer voortaan deze URL als u verbinding wilt maken met de website van Nationale-Nederlanden

Soms communiceren wij in een e-mail of brief een zogenaamde verkorte URL, bijvoorbeeld www.nn.nl/inloggen. De verkorte URL gaat automatisch naar de beveiligde pagina die begint met https://www.nn.nl. In dit voorbeeld https://www.nn.nl/Inloggen.htm.

Kopieer of typ de verkorte URL in de adresbalk van uw browser. Klik alleen op de link wanneer u de afzender 100% vertrouwt. Cybercriminelen gebruiken in misleidende e-mails ook dergelijke URL’s om software te installeren die uw computer overnemen.

Inloggen op mijn.nn

Inloggen

Websites met persoonlijke informatie zijn alleen toegankelijk als u uw correcte inloggegevens invoert. Elke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is uniek. Deze gegevens zijn persoonlijk en geven toegang tot informatie die alleen voor u van belang is. Nationale-Nederlanden neemt nooit contact met u op om te vragen naar uw gebruikersnaam of wachtwoord. Ga daarom niet in op verzoeken om deze gegevens door te geven. Alleen wanneer u ons belt met vragen over uw inlogomgeving, dan kunnen wij u om uw gebruikersnaam vragen. Ook dan vragen wij u nooit om uw wachtwoord.

Waar u op moet letten bij het inloggen

Wanneer u gebruikmaakt van websites met persoonlijke informatie, moet u inloggen. Ga zorgvuldig om met uw gebruikersnaam en wachtwoord. De combinatie van uw gebruikersnaam en wachtwoord is persoonlijk en uniek en mogen daarom niet in handen van onbevoegden vallen.

Schrijf uw inloggegevens nooit op in voor anderen toegankelijke (online) media en noem ze niet in een e-mail. U weet niet wie die e-mail onder ogen krijgt. Nationale-Nederlanden neemt nooit contact met u op om te vragen naar uw gebruikersnaam of wachtwoord. Ga daarom niet in op verzoeken om deze gegevens door te geven. Alleen wanneer u ons belt met vragen over uw inlogomgeving, dan kunnen wij u om uw gebruikersnaam vragen. Ook dan vragen wij u nooit om uw wachtwoord.

Cybercriminelen gaan met hun tijd mee. Op verschillende manieren proberen ze uw inloggegevens te krijgen. Dit gebeurt meestal via misleidende e-mails. Gebruik een spam-filter om te voorkomen dat u dergelijke berichten ziet en reageer niet op e-mails en dergelijke waarin om uw inloggegevens wordt gevraagd.

Verander uit veiligheidsredenen uw wachtwoorden regelmatig en gebruik een wachtwoord nooit voor meerdere websites. Gebruik altijd een sterk wachtwoord: een combinatie van cijfers, (hoofd)letters en leestekens die niet voor de hand ligt.

Zet Veiliger Inloggen op mijn.nn aan

Wilt u veiliger inloggen in mijn.nn? Stel dan in dat u voortaan niet meer met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt inloggen. Daarmee is uw mijn.nn-account beter beveiligd. Het is dan niet meer mogelijk om misbruik te maken wanneer iemand anders uw gebruikersnaam en wachtwoord te weten is gekomen.

Door Veiliger inloggen aan te zetten, logt u in het vervolg in door met de NN App op uw mobiele telefoon of tablet een QR-code te scannen.

Gebruikersnaam en wachtwoord

U heeft na het openen van uw internetspaarrekening in twee aparte e-mails uw inloggegevens ontvangen. Uw gebruikersnaam en uw (tijdelijke) wachtwoord worden in aparte e-mails naar u verstuurd. Als een onbevoegde één e-mail in handen krijgt, bevat die afzonderlijke e-mail dus onvoldoende informatie om toegang tot uw internetspaarrekening te krijgen. Als u de eerste keer inlogt, vragen we u direct het wachtwoord te wijzigen. Op die manier wordt het wachtwoord in de e-mail onbruikbaar.

Uitloggen

Wanneer u de inlogomgeving verlaat, is het van belang dat u op een correcte manier de beveiligde verbinding met Nationale-Nederlanden verbreekt. Dit doet u op de volgende wijze:

 • Klik op Uitloggen rechts bovenin uw scherm.
 • Na het Uitloggen is het voor onbevoegden niet mogelijk om uw gegevens in te zien of om namens u handelingen uit te voeren.
Veilig bankieren

Veilig bankieren

Extra aandachtspunten bij een overboeking

Als u een overboeking uitvoert, let dan op de volgende twee punten:

 • 1. Volg zorgvuldig de aanwijzingen op het beeldscherm op.
 • 2. Controleer het bedrag dat u heeft ingetypt.

Controleer minimaal één keer per maand uw transactie overzicht, ook al voert u op dat moment geen transacties uit.

Maatregelen zodat anderen niet bij uw spaargeld kunnen

 • We verstrekken de inloggegevens voor uw internetspaarrekening in twee aparte e-mails. U heeft beide e-mails nodig om te kunnen inloggen.
 • We sturen de e-mails met een bepaalde tijd ertussen.
 • Als u de eerste keer inlogt, vragen wij u direct het wachtwoord te wijzigen. Op die manier wordt het wachtwoord in de e-mail onbruikbaar.
 • Aan uw internetspaarrekening bij Nationale-Nederlanden is uw vaste tegenrekening gekoppeld. Als u besluit geld op te nemen van de internetspaarrekening, boeken wij het geld dus altijd over naar uw tegenrekening. Krijgt iemand toch toegang tot uw internetspaarrekening? Dan zal hij alleen geld kunnen overboeken naar uw eigen tegenrekening en blijft uw spaargeld in uw eigen handen.
 • In mijn.nn kunt u uw vaste tegenrekening wijzigen. Iemand die kwaad wil, zou dit ook kunnen doen, maar schiet hier niets mee op. Wij controleren namelijk altijd of de opgegeven tegenrekening op uw naam staat. Bij een nieuwe tegenrekening blokkeren wij de spaarrekening totdat er vanaf de nieuwe tegenrekening opnieuw een identificatie storting is gedaan. Als de tegenrekening niet van uzelf is, dan blijft de blokkade van uw spaarrekening bestaan.

Veilig bankieren campagne

Nationale-Nederlanden werkt mee aan de campagne 'Veilig bankieren' van Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Net als alle andere banken zijn wij continu bezig de veiligheid van internetbankieren te waarborgen. Met deze campagne willen we de consument wijzen op het belang van veilig internetbankieren. Banken werken hier hard aan, maar ook voor u is er een belangrijke rol weggelegd.

Lees op Veiligbankieren.nl hoe u in een aantal eenvoudige stappen nog veiliger kunt internetbankieren.

Phishing via e-mail

Internetcriminelen vissen op verschillende manieren naar uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of nep websites. Met de informatie die ze op deze manier achterhalen, kunnen ze later fraude plegen.

Om een bericht echt te laten lijken, gebruiken internetcriminelen trucs. Ze gebruiken vaak het logo, het lettertype en kleurgebruik. Toch kunt u een valse e-mail of sms herkennen aan een of meerdere kenmerken:

 • Slordig taalgebruik in het bericht.
 • U wordt gevraagd iets met spoed te doen.
 • U wordt gevraagd uw gegevens te actualiseren.
 • U wordt gevraagd een bericht te beantwoorden met persoonlijke gegevens.
 • U wordt gevraagd via een link op een website uw persoonlijke gegevens in te voeren. Nationale-Nederlanden vraagt u nooit om via een link uw gebruikersnaam of inloggegevens te wijzigen. Klik nooit zonder meer op een link in een bericht. Controleer of de link verwijst naar een website van Nationale-Nederlanden. Lees de informatie onder ‘Website nn.nl’ hoe u een website van Nationale-Nederlanden herkent.
 • Er wordt gedreigd uw account te blokkeren als u niet direct reageert.
 • Uw mailprovider of spamfilter heeft een indicatie van 'spam' gegeven.

Heeft u een phishingbericht ontvangen?

Heeft u een phishingbericht ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Heeft u een phishingbericht ontvangen én persoonlijke informatie gedeeld? Bezoek de site van de Rijksoverheid voor tips over identiteitsfraude.

Phishing via telefoon

Ook via de telefoon vragen internetcriminelen naar uw persoonlijke gegevens. Ze geven bijvoorbeeld aan dat uw geld niet veilig is op uw spaarrekening en vragen u om uw geld over te maken naar een nieuw rekeningnummer. Wij vragen u nooit om op deze manier actie te ondernemen. Hieronder leest u hoe u telefonische oplichting (phishing) kunt herkennen.

Zo herkent u telefonische phishing

 • U wordt gevraagd om met spoed uw geld veilig te stellen. Bijvoorbeeld omdat er verdachte activiteiten zijn op uw rekening en fraudeurs uw rekening leeghalen.
 • De zogenaamde bankmedewerkers gebruiken vaak de woorden ‘kluisrekening’ of ‘veiligheidsrekening’ of variaties hierop.
 • De oplichter belt en zegt een medewerker van Nationale-Nederlanden te zijn. Het is mogelijk dat u ons telefoonnummer in uw scherm ziet staan. Deze truc wordt ook wel spoofing genoemd.
 • U wordt gevraagd uw persoonlijke inloggegevens door te geven of toegang te geven tot uw computer.

We vragen u nooit om:

 • Uw inloggegevens. Deze zijn persoonlijk en alleen van u.
 • Telefonisch uw gegevens te veranderen met een medewerker aan de lijn.
 • Via een link direct in te loggen in NN App of op mijn.nn.
 • Via een link in een e-mail of sms direct uw inloggegevens te veranderen.
 • We sturen u nooit een e-mail of sms met daarin een link die direct naar mijn.nn gaat.

Ga niet in gesprek en hang op

Wordt u gebeld en zegt de persoon dat uw geld niet veilig is? Zegt deze persoon ook dat u uw geld moet overmaken naar een andere rekening of dat u uw gegevens moet wijzigen? Hang meteen de telefoon op.

Lees op www.veiligbankieren.nl hoe u in een paar eenvoudige stappen nog veiliger online kunt bankieren.

Wat doet Nationale-Nederlanden om fraude te voorkomen?

Om fraude te voorkomen geven we veel voorlichting over veilig bankieren. Daarvoor werken we samen met andere banken en de Betaalvereniging Nederland aan nationale campagnes zoals ‘Hang op, klik weg, bel uw bank’.

Lees meer over ons veiligheidsbeleid in tabblad 'Website nn.nl' op deze pagina.

Lees meer over veiligheidsregels op veiligbankieren.nl

Bent u ingegaan op een phishingtelefoontje?

Als u vermoedt dat u slachtoffer bent van telefonische oplichting, neem dan direct de volgende maatregelen. Laat direct uw bankpasjes of creditcards blokkeren, bel Nationale-Nederlanden op 088 663 01 12 om uw rekening en uw toegang tot mijn.nn te laten blokkeren, en doe aangifte bij de politie.

Lees meer over hoe u identiteitsfraude online kunt melden

uniqueid