Ga direct naar inhoud

(RB) Bewust Pensioen + FitVoorLater als mb (zonder DGA)

Een passend pensioen voor iedereen

Een unieke pensioenregeling waarmee u als werkgever een passend pensioen voor uw werknemers in huis heeft met daarbij persoonlijke en relevante begeleiding. Met Bewust Pensioen geeft u uw werknemers zelf invloed op hun pensioenopbouw. Voor de één kan dit meer zekerheid betekenen, voor de ander invloed op de beleggingen.

De kenmerken die u ziet gelden voor een Bewust Pensioenregeling afgesloten voor 1 januari 2020. De kenmerken van uw specifieke regeling kunnen afwijken. Wilt u weten welke specifieke kenmerken de Bewust Pensioenregeling van u heeft?
Neem dan contact op met uw adviseur of uw vaste contactpersoon van Nationale-Nederlanden.

Persoonlijk advies nodig?

Wilt u advies afgestemd op uw wensen en situatie? Een onafhankelijk adviseur kan u daarbij helpen.


Op basis van beleggen

We beleggen met de ingelegde premie. Op de pensioendatum is de waarde van de beleggingen het ‘pensioenkapitaal’. De standaard manier is lifecycle beleggen. Zitten werknemers liever zelf achter het stuur? Dan kiezen ze, als u dat toestaat, voor Zelf Beleggen.

Naar het fondsenoverzicht

Extra inleggen

Wilt uw werknemer extra geld inleggen voor zijn pensioen? Uw werknemer geeft eenvoudig via zijn persoonlijke pensioenportal door welk bedrag hij eenmalig of periodiek extra wil inleggen binnen de fiscale maxima.

Meer zekerheid

Uw werknemers kunnen, als u dat toestaat. gebruik maken van de Pensioenclick.
Hiermee kunnen zij de waarde van de beleggingen en/of hun toekomstige inleg geheel of gedeeltelijk ‘vast clicken’ in gegarandeerd pensioen.

Zonder fiscale voorwaarden alvast extra pensioen opbouwen?

Nu alvast extra pensioen­opbouw faciliteren voor uw medewerkers? Vraag uw adviseur of bekijk de website.

Bekijk FitVoorLater

Digitale begeleiding van uw werknemers

Online middelen

Via Mijn NN ziet uw werknemer in één oogopslag wat zijn persoonlijke pensioenaanspraken zijn. Ook maakt hij via de uitgebreide beleggingsmodule eenvoudig beleggingskeuzes. Met de Mijn Inkomen Later app gaat uw werknemer na welke invloed bepaalde gebeurtenissen op zijn pensioen hebben zoals bijvoorbeeld een scheiding, eerder of later stoppen met werken of arbeidsongeschikt raken.

Online dienstverlening ‘met pensioen gaan’

Wij helpen uw werknemers met pensioen gaan. Vanaf tien jaar voor het pensioen is er de Pensioen Hulp, een online dienstverlening met relevante informatie en handige tips. En in het laatste jaar voordat uw werknemer met pensioen gaat is er de persoonlijke begeleiding van onze Pensioen Coaches.


Video's

Bewust Pensioen voor de werknemer. Wat is het?

Bewust Pensioen voor de werkgever. Hoe werkt het?


“Bewust Pensioen voldoet helemaal aan onze vraag"

Lees waarom Mountain de keus maakte voor Bewust Pensioen.

De kenmerken die u ziet gelden voor regelingen vanaf 1 januari 2020. Heeft u al een bestaand Bewust Pensioen? Dan kan het zijn dat bepaalde zaken afwijken. Heeft u vragen over uw huidige regeling? Neem dan contact op met uw adviseur of uw vaste contactpersoon. Of kijk in uw werkgeversportaal, uw uitvoeringsovereenkomst en/of uw reglement.


Wat is het?

Bewust Pensioen is een beschikbare premie-pensioen (ook wel defined contribution of dc-regeling genoemd). We beleggen met de ingelegde premie. Op de pensioendatum is de waarde van de beleggingen het ‘pensioenkapitaal’. Standaard beleggen we de betaalde premie in lifecycles. U kunt uw werknemers ook de mogelijkheid bieden om: .

 • niet in lifecycles te laten beleggen, maar zelf beleggingsfondsen te kiezen (‘Zelf Beleggen’);
 • (deels) gegarandeerd pensioen in te kopen met (een deel van) de premie en/of (een deel van) de opgebouwde waarde.

Over de werknemerportal Mijn NN

Met Mijn NN kunnen uw werknemers nagaan wat de financiële gevolgen zijn van allerlei persoonlijke keuzes. Bijvoorbeeld als uw werknemer eerder stopt met werken, of juist langer doorwerkt. Ook kan een persoonlijk financieel dossier worden ingevuld met gegevens als de soort en hoogte van een hypotheek of energiekosten per maand waardoor een financieel overzicht ontstaat. Mijn NN biedt dus naast feitelijke gegevens over de pensioenregeling ook inzicht in wat de pensioenregeling persoonlijk betekent voor uw werknemer.

Kenmerken

Algemene kenmerken

 • Innovatief en eigentijds
 • Flexibel en ontwikkeld om aan de huidige wensen van werkgevers en werknemers te voldoen
 • Direct inzicht voor uw werknemers in de persoonlijke pensioensituatie
 • Deskundige en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers
 • Persoonlijke pensioencommunicatie voor uw werknemers
 • Heldere uitleg en duidelijk taalgebruik

Kenmerken Bewust Pensioen voor de werkgever

 • Aantrekkelijk pensioenproduct op basis van beleggingen met optie om uw werknemers de mogelijkheid te bieden om gegarandeerd pensioen in te kopen
 • Beheersbare pensioenpremie door beschikbare-premieproduct

Kenmerken Bewust Pensioen voor uw werknemers

 • Uw werknemers hebben de mogelijkheid om vóór de pensioendatum met (een deel van) de ingelegde premie en/of de waarde van de beleggingen gegarandeerd pensioen te kopen met de Pensioenclick. U moet dit wel toestaan in de regeling Het persoonlijke risicoprofiel geeft aan welk beleggingsrisico en welke risicoafbouw bij een werknemer past. Het is verstandig om volgens dat risicoprofiel te laten beleggen. Maar ze kunnen ook kiezen om afwijkend van hun risicoprofiel te laten beleggen.
 • Altijd duidelijk online inzicht in de hoogte van de opgebouwde pensioenuitkering, de beleggingen, de gevolgen van eventuele keuzes en het op de pensioendatum mogelijk te verwachten pensioen via een gebruikersvriendelijke portal.

Collectief beleggen op maat

Nationale-Nederlanden hanteert een standaard (default) manier van beleggen in lifecycles. Maar u kunt hier onder voorwaarden van afwijken en een eigen standaard kiezen voor uw pensioenregeling. Zo zorgt u ervoor dat de standaard manier van beleggen goed past bij uw werknemersbestand. Uw (ex-)werknemers kunnen individueel van deze standaard afwijken en zelf de optie kiezen die het beste bij hen past. Zo is er werkelijk sprake van collectief beleggen op maat.

U kunt de volgende keuzes maken:

 • De beleggingsvorm: onze aanpak voor beleggen, en hoe we de risico’s spreiden. U kunt uit twee beleggingsvormen kiezen wat u standaard aanbiedt: Index Volgend en Actief Beheerd.
 • Het beleggingsrisico. Binnen iedere beleggingsvorm kunnen we meer en minder risicovol beleggen. Hiervoor hanteren we verschillende risicoprofielen. Zolang bij ons geen risicoprofiel bekend is, beleggen we voor een werknemer standaard in een lifecycle die hoort bij het risicoprofiel ‘gebalanceerd’. Maar u kunt hier (onder door ons gestelde voorwaarden) van afwijken en een eigen standaard kiezen voor uw pensioenregeling. Zo zorgt u ervoor dat de standaard manier van beleggen goed past bij uw werknemersbestand. Meer over deze risicoprofielen leest u in het document ‘Standaard lifecycle voor uw werknemers’.
 • Afbouwleeftijd: standaard bouwen we de risicovolle beleggingen af tot de (verwachte) AOW-leeftijd van de individuele deelnemer. U kunt hiervan afwijken en als eindleeftijd voor de afbouw kiezen voor de pensioenleeftijd in uw pensioenregeling.
Specificaties
Bewust Pensioen Belangrijkste specificaties
Defined Contribution Een beschikbare-premieregeling op basis van beleggen met de optie voor uu om uw werknemers de mogelijkheid te bieden om gegarandeerd pensioen in te kopen (Pensioenclick)
Aanbieder Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij. N.V.
Soort regeling Basis- of excedentregeling. Regeling kan worden gesloten vanaf 1 medewerker
Aanvullende verzekeringen Anw-hiaatpensioen (verplicht/vrijwillig)
Indexatie Opties: vaste stijging verzekeren voor ingegane uitkeringen bij overlijden voor de pensioendatum
Beleggen Index Volgende en Actief Beheerde lifecycles met vijf beleggingsprofielen
Betalingswijze Automatische incasso
Communicatie Digitaal
Mijn NN Zakelijk voor de werkgever De online omgeving voor de werkgever biedt inzicht en overzicht en is eenvoudig in gebruik
Mijn NN voor de werknemer Altijd online inzicht in pensioenopbouw via de persoonlijke pensioen online omgeving
Pensioenclick Uw werknemers hebben de mogelijkheid om pensioen vast te clicken vanuit de waarde van de beleggingen en/of de beschikbare premie. Ondersteuning bij deze keuze is online. U moet dit toestaan in de regeling.
Extra inleggen U kunt beslissen de optie ‘Extra inleggen aan te bieden aan uw werknemer(s). Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Pensioenclick

Wat is de Pensioenclick?

Kosten pensioenclick

Met de Pensioenclick heeft u de mogelijkheid om uw pensioen vast te clicken. De prijs van de Pensioenclick bestaat uit het tarief en de kosten. Het tarief van de Pensioenclick is gebaseerd op de actuele rente termijnstructuur en onze laatste inschatting hoe oud mensen worden. Wilt u het tarief of de prijs opvragen? Mail dan naar bewustpensioen@nn.nl.

Links en documenten

Voorwaarden

LifeCycle Beleggen

Fondsen Actueel

Actief

Passief

Matching Fondsen

Formulieren

Andere documenten


Beleggingsbeleid (SFDR)

Beleggingsbeleid voor de Actieve LifeCycle, Passieve LifeCycle en de beleggingsvorm Zelf Beleggen

Binnen de Actieve LifeCycle worden ecologische en/of sociale kenmerken gepromoot zoals beschreven in artikel 8 van de SFDR. Op nn.nl/beleggingsbeleid-pensioen vindt u meer informatie over de SFDR. Wij verwachten op langere termijn dat verantwoord beleggen een positieve bijdrage levert aan het behaalde resultaat.

Voor de beleggingen in de lifecycle maken wij gebruik van door NN IP beheerde mixfondsen. NN IP voert ESG-integratie in drie stappen uit:

 • Identificeren - De eerste stap is vaststellen welke ESG-factoren belangrijk zijn op bedrijfs-, sector- en nationaal niveau voor de instellingen waarin (mogelijk) wordt geïnvesteerd en die een wezenlijke invloed kunnen hebben op de waarde van de instelling. Dit zijn de duurzaamheidsrisico’s en kansen waar instellingen mee worden geconfronteerd. De overgang naar groene energiebronnen kan bijvoorbeeld een bedreiging vormen voor de waarde van traditionele energieleveranciers, tenzij zij zich aanpassen om zich te concentreren op nieuwe vormen van energieopwekking.
 • Beoordelen - Daarna wordt bij elke onderneming waarin (mogelijk) wordt geïnvesteerd de prestaties op het gebied van de verschillende ESG-factoren beoordeeld door gebruik te maken van gegevens van externe leveranciers (Sustainalytics, Refinitiv en Truvalue Labs), maar ook uit jaarverslagen en andere bronnen. Denk hierbij aan betrokkenheid in bepaalde sectoren, producten of diensten, controversiële bezigheden, het hebben van strategie voor klimaatverandering en hoe met andere duurzaamheidsfactoren wordt omgegaan. Hierbij wordt ook naar het verdienmodel van de instelling gekeken, hoe dit zich verhoudt tot de ESG-factoren en de kansen of bedreigingen die daarbij komen kijken. Met deze beoordeling wordt uiteindelijk bepaald hoe duurzaam een instelling is.
 • Integreren - Tot slot worden de uitkomsten van deze ESG-beoordeling geïntegreerd in het gevoerde beleggingsbeleid. Dit bepaalt uiteindelijk of juist meer of minder in bepaalde instellingen wordt belegd. Als deze beoordeling een indicatie vormt dat instellingen niet voldoen aan ons verantwoord beleggingsbeleid, wordt een beslissing genomen over het al dan niet aangaan van een actieve dialoog, het uitoefenen van stemrecht om de risico’s te beperken dan wel het overgaan tot het uitsluiten van deze instelling.

Gedurende de hele looptijd van de Actieve LifeCycle maken mixfondsen van NN IP met
ESG-integratie voor het grootste gedeelte onderdeel uit van het gevoerde beleggingsbeleid. Voor de lange termijn streven we ernaar om voor alle onderliggende beleggingen ESG-integratie te bewerkstelligen.

Binnen de Passieve LifeCycle zijn ESG-criteria niet structureel geïntegreerd in het gevoerde beleggingsbeleid. NN L&P promoot met deze lifecycle geen beleggingen met ecologische en/of sociale kenmerken, dan wel met een duurzame doelstelling (zoals bedoeld in artikel 8 en 9 van de SFDR).

Naast beleggen in lifecycles, kan ook de mogelijkheid van Zelf Beleggen worden opgenomen. Er wordt dan niet in een lifecycle belegd, maar de deelnemer kan zelf beleggingsfondsen kiezen. De deelnemers is zelf verantwoordelijk voor de beleggingen.

Voor de samenstelling van het Zelf Beleggen fondsenpalet is de selectie van de beschikbare fondsen niet beperkt tot fondsen met ESG-integratie. NN L&P promoot met Zelf Beleggen geen beleggingen met ecologische en/of sociale kenmerken, dan wel met een duurzame doelstelling (zoals bedoeld in artikel 8 en 9 van de SFDR).

Binnen het palet zijn wel fondsen met ESG-integratie dan wel een duurzame doelstelling opgenomen. Meer hierover is terug te vinden op fondsen en koersen pagina.


Kunnen wij je helpen?