Ga direct naar inhoud

175 jaar
Nationale-Nederlanden

Ons bedrijf is in 1845 opgericht als brandverzekeraar en sinds de fusie in 1963 Nationale-Nederlanden geworden.
Al meer dan 175 hebben wij ons aangepast aan veranderende wensen van klanten bij technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. We blijven dit doen in de toekomst.

Nationale-Nederlanden is het bekendste verzekeringsmerk van Nederland. En dat mag ook wel met een geschiedenis die meer dan 175 jaar teruggaat en haar oorsprong kent in de rechtsvoorgangers De Nederlanden van 1845 en de Nationale Levensverzekering-Bank.

1845, het eerste jaar

Zutphen, 12 april 1845, daar begint de geschiedenis van Nationale-Nederlanden. In deze stad, op die dag richtten Gerrit Jan Dercksen en Christiaan Henny hun Assurantie Maatschappij tegen Brandschade op. Een maand later ondertekende Koning Willem II het Koninklijk Besluit waarmee de oprichting werd goedgekeurd. De Assurantie Maatschappij tegen Brandschade werd op 12 april 1845 opgericht. Volgens de statuten voor 25 jaar, ingaande op 1 juli 1845. De acte is verleden bij notaris Löben Sels.

Het aandelenkapitaal bestond destijds uit 400 aandelen van elk duizend gulden. In augustus van dat jaar waren alle aandelen geplaatst. Per aandeel moest 10 % worden gestort. Voordat er echt kon worden gestart met het verkopen van brandverzekeringen werden verzekeringsagenten aangesteld, de eersten in Amsterdam en Rotterdam. Op 8 augustus begonnen de werkzaamheden, het kantoor stond in het woonhuis van Dercksen aan het Ravenstraatje nr. 3. Het is niet bekend wanneer de eerste polis werd afgesloten, maar op 11 augustus 1845 werd in het Rekening-Courantboek van agent Van Woestenberg uit Utrecht polis nummer 2 ingeschreven op naam van ‘Vrouwe Strick van Linschoten’. Niet lang daarna werd ook de eerste schade-uitkering gedaan. In de schuur van de heer Barendregt in Charlois - waarin hij een voorraad bewerkt en onbewerkt vlas had opgeslagen – was brand ontstaan. Door snel handelen bleef de schade beperkt en de klant ontving op 9 december 1845 een uitkering van bijna 12 gulden.

De oprichters

Gerrit Jan Dercksen (1797-1885) en Christiaan Henny (1817-1906), beiden geboren in Zutphen speelden rond 1840 een vooraanstaande economische en sociale rol in de hechte gemeenschap van Zutphen. Dercksen was, naast koopman, commissionair in effecten, adviseur van de plaatselijke spaarkas, ook tussenpersoon van de brandverzekeraar de Tielsche.

Henny had zijn vader opgevolgd in diens kruidenierszaak, maar was ook actief in de gemeenteraad van Zutphen, mededirecteur van de Nutsspaarbank en had nog een aantal sociaal-economische functies in Zutphen. Bovendien was hij assistent van Dercksen bij de Tielsche verzekeraar. In 1844 kwam het tot een breuk tussen Dercksen en de Tielsche als gevolg van een reorganisatie waarmee Dercksen het niet eens was. Hierop nam hij, samen met Henny het besluit om een eigen brandverzekeringsmaatschappij op te richten. Op 12 april was de NV Assurantie Maatschappij tegen Brandschade een feit.

1845, het eerste jaar in facts & figures

12 april Statuten verleden door notaris Van Löben Sels in Zutphen
26 mei Koninklijke goedkeuring door Koning Willem II
19 juli Eerste vergadering Commissarissen en directie
1 augustus Alle 400 aandelen geplaatst (1000 NLG per stuk)
8 augustus Eerste agenten aangesteld; D. Reul te Amsterdam en G.W. van der Goes te Rotterdam
8 augustus Eerste instructie voor agenten gedrukt
10 augustus Aanvang van de werkzaamheden
11 augustus Polisnummer 2, ingeschreven in Utrecht
7 november Aanschaf ijzeren brandwaarborgkist voor de administratie en aangekochte effecten
9 december Eerste uitkering schade t.w.v. 11 gulden en 49 cent aan de heer Barendregt te Charlois

De roots van Nationale-Nederlanden

De roots van Nationale-Nederlanden liggen in het Nederland van de 18e eeuw waar regionale fondsen werden opgericht om mensen van bepaalde dorpen, beroepsgroepen, maar ook weduwen- en wezen te verzekeren tegen tegenspoed. Vele hadden een zinspreuk in hun naam zoals het Begrafenisfonds ‘Mijn glas, loopt ras’ en het Schoenmakersfonds 'Het Einde bekroont ons Doel'. Vele, kleine, maatschappijen zijn in de loop van de 19e en 20e eeuw overgenomen door Nationale-Nederlanden. Zoals bijvoorbeeld de brandverzekeraar de Haagsche van 1805 en de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen (de eerste maatschappij die gebruik maakte van wetenschappelijk berekende sterftetafels en premies, in 1807).

Nationale Nederlanden

Twee bedrijven hebben Nationale-Nederlanden gevormd: De Nederlanden van 1845, een brandverzekeraar uit Zutphen en de Nationale-Levensverzekering-Bank, opgericht in 1863 in Rotterdam. In 1963 fuseerden deze twee, waarbij de combinatie van een stevige binnenlandse positie en een grote internationale ervaring maakte dat Nationale-Nederlanden de grootste verzekeraar van Nederland werd.

Maar het nieuwe bedrijf moest zich voorbereiden op de toekomst en blijven wapenen tegen de concurrentie. Ondanks buitenlandse overnames, met name in de Verenigde Staten was versterking op de binnenlandse distributiemarkt noodzakelijk. Die werd gevonden in 1991 toen Nationale-Nederlanden fuseerde met de NMB Postbank Groep om een geheel nieuwe vorm van financiële dienstverlener te creëren: Internationale Nederlanden Group (ING). In de eerste jaren werden internationale banken overgenomen, later volgden ook verzekeraars. In korte tijd had ING een sterke positie verworven met internationaal aanzien. Nationale-Nederlanden bleef onder haar eigen naam actief.

NN Group

Tijdens de kredietcrisis kreeg ING in 2008 onder meer een lening van de Nederlandse staat. Mede hierdoor dwong de Europese Commissie een splitsing af van de, in haar ogen te grote, ING in een bank en een verzekeraar en vermogensbeheerder. Begin 2011 werd deze splitsing operationeel geëffectueerd. Sinds 2 juli 2014 is het nieuwe bedrijf NN Group N.V. beursgenoteerd aan Euronext in Amsterdam.
In 2017 nam NN Group Delta Lloyd over en zijn de activiteiten in Nederland en België samengegaan. NN Group is met de merken Nationale-Nederlanden, NN, NN Investment Partners, ABN AMRO Insurance, Movir, AZL, BeFrank en OHRA actief.