Ga direct naar: inhoud

De geschiedenis van Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden is het bekendste verzekeringsmerk van Nederland. En dat mag ook wel met een geschiedenis die 170 jaar teruggaat en haar oorsprong kent in de rechtsvoorgangers De Nederlanden van 1845 en de Nationale Levensverzekering-Bank.

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven

De roots van Nationale-Nederlanden

De wortels van Nationale-Nederlanden liggen in het Nederland van de 18e eeuw. De oudste overgenomen maatschappij is het Kooger Doodenbos uit Koog aan de Zaan in Noord-Holland, opgericht in 1743. In deze tijd werden vele regionale fondsen, bussen en bossen opgericht om mensen van bepaalde dorpen, beroepsgroepen, maar ook weduwen- en wezen te verzekeren tegen tegenspoed. Vele hadden een zinspreuk in hun naam zoals het Begrafenisfonds ‘Mijn glas, loopt ras’ en het Schoenmakersfonds 'Het Einde bekroont ons Doel'. Veel van deze kleine maatschappijen zijn in de loop van de 19e en 20e eeuw overgenomen door Nationale-Nederlanden.

Het ontstaan van Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden ontstond in 1963 uit de fusie tussen De Nederlanden van 1845 en de Nationale Levensverzekering-Bank. Dit nieuwe bedrijf kreeg een sterke financiële positie die werd benut voor uitbreiding van buitenlandse activiteiten, vooral in de Verenigde Staten. In 1984 werd RVS overgenomen, deze levensverzekeraar uit Rotterdam ging in 2011 geheel op in Nationale-Nederlanden.

ING Groep

In 1991 fuseerde Nationale-Nederlanden met de NMB Postbank Groep in ING Groep. ING Groep groeide uit tot een van de grootste internationale financiële dienstverleners op het vlak van bankieren, verzekeren en beleggen. Nationale-Nederlanden bleef onder haar eigen naam haar verzekeringsactiviteiten verrichten. In 2008 ontving ING Groep een lening van de Nederlandse staat waar de Europese Commissie onder voorwaarde van splitsing van de bank en de verzekeraar goedkeuring aan verleende. Begin 2011 is deze splitsing operationeel geëffectueerd waarbij de (her)verzekerings- en investeringsmaatschappijen van ING Groep zich gingen voorbereiden op een zelfstandige toekomst. In juli 2013 is Westland Utrecht Effectenbank bij Nationale-Nederlanden ondergebracht als NN Bank.

Zelfstandige toekomst NN Group

Nationale-Nederlanden, NN Investment Partners, het herverzekeringsbedrijf NN Reinsurance en de verzekeringsbedrijven in Europa, Japan en Turkije zijn in mei 2014 onderdeel geworden van de holding, NN Group N.V., die op 2 juli 2014 deels naar de beurs is gebracht. Daarmee is de eerste stap gezet naar de verzelfstandiging, die uiterlijk eind 2016 geheel zal zijn voltooid.
Nationale-Nederlanden blijft onder het merk Nationale-Nederlanden haar diensten aanbieden.

Vragen

Heeft u vragen over de geschiedenis van Nationale-Nederlanden? Neem dan contact met ons op via onderstaand adres of stuur een e-mail naar bedrijfshistorie@nn.nl

Nationale-Nederlanden
Afdeling Bedrijfshistorie
Postbus 225
6710 DA Ede