Veelgestelde vragen over je persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres of rekeningnummer. We vragen naar dit soort gegevens als u bij ons een product afsluit. Ook als u onze websites bezoekt, kunnen we van u persoonsgegevens verzamelen, zoals het IP-adres van uw computer.

Waarvoor heeft Nationale-Nederlanden mijn persoonsgegevens nodig?

Meestal gebruiken we uw gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst. Zonder uw gegevens kunnen we geen overeenkomst aangaan en u niet helpen als klant. Uw persoonsgegevens gebruiken we ook voor onze klantenadministratie, onze marketingactiviteiten, om risico’s goed te kunnen inschatten of om fraude te voorkomen. In de wet worden dit ‘gerechtvaardigde belangen’ genoemd. Ook zijn we het soms wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verzamelen.

Waarom heeft Delta Lloyd mij nooit om deze gegevens gevraagd?

Dat heeft te maken met vernieuwde inzichten en steeds strengere maatregelen van de toezichthouders. Recentelijk heeft Nationale-Nederlanden aan al haar klanten in een vergelijkbare situatie deze ontbrekende gegevens gevraagd. Daarom nu ook aan u als onze nieuwe klant.

Ik heb deze informatie al eerder aan Delta Lloyd aangeleverd. Waarom nu weer aan Nationale-Nederlanden?

Dat is vervelend. Wij hebben alle informatie van Delta Lloyd aangeleverd gekregen. Het kan zijn dat wij een fout gemaakt hebben. Onze excuses. U mag het nu ook telefonisch aan ons doorgeven. Dan zorgen wij dat het geregistreerd wordt.

Ben ik verplicht om de gegevens van de mederekeninghouder op de tegenrekening aan Nationale-Nederlanden door te geven?

Ja. Volgens de Algemene Bankvoorwaarden bent u als klant verplicht om, als wij daarom vragen, de informatie te verstrekken zodat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval onze verplichtingen tegenover toezichthouders. In sommige gevallen kunnen wij ertoe moeten beslissen de rekening tijdelijk te blokkeren als u de gegevens niet tijdig aanlevert. U wordt hier dan wel over ingelicht uiteraard.

De mederekeninghouder van de tegenrekening is geen klant van jullie, ik ga verder geen informatie verstrekken.

Wij zijn verplicht om uw mederekeninghouder zelfstandig te toetsen aan de Sanctielijsten. Volgens de Algemene Bankvoorwaarden bent u als klant verplicht om, als wij daarom vragen, de informatie te verstrekken zodat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval onze verplichtingen tegenover toezichthouders. Dit kunt u ook nalezen op de website van de AFM (=Autoriteit Financiële Markten).

Ik heb mijn producten via een adviseur afgesloten. Bij wie kan ik terecht voor inzage in mijn persoonsgegevens?

Via mijn.nn kunt u de gegevens inzien die wij van u hebben. Voor de gegevens die de tussenpersoon van u heeft, kunt u contact opnemen met uw adviseur zoals u gewend bent.

Wat verandert er voor mij met de nieuwe privacywetgeving?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u verschillende rechten. Veel van die rechten had u ook al onder de wet die voor de AVG gold, de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG beschrijft de rechten duidelijker, en er zijn ook wat zaken bijgekomen. Zo kon u altijd al, en kunt u nog steeds inzage vragen in de gegevens die wij van u verwerken. Nieuw is bijvoorbeeld het recht op het overdragen van gegevens aan u of aan een andere dienstverlener (dataportabiliteit) en u kunt ons in sommige gevallen vragen om beperking van verwerking van uw gegevens of om uw gegevens te verwijderen.

Hoe zorgt Nationale-Nederlanden voor de beveiliging van mijn persoonsgegevens?

We besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. Naast technologische maatregelen hebben we een speciaal team dat toezicht houdt op het gebruik en de beveiliging van persoonsgegevens. Bovendien houden we de veiligheid van ons dataverkeer voortdurend in de gaten. Gaat er toch iets mis? Dan ondernemen we direct actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Dat zijn we volgens de wet ook verplicht. We melden ze als dat nodig is aan de toezichthouder en aan u.

Op wie is de AVG van toepassing?

De AVG is van toepassing op natuurlijke personen. Bent u zzp’er of heeft u een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan wordt u in dat geval ook gezien als natuurlijk persoon en is de AVG ook van toepassing op die gegevens die direct of indirect iets over u vertellen.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien of wijzigen?

Uw belangrijkste persoonsgegevens staan in uw persoonlijke omgeving mijn.nn. Heeft u nog geen mijn.nn-account? Dan kunt u een mijn.nn-account aanvragen.

Ik wil mijn gegevens graag inzien, maar ik heb geen mijn.nn, geen e-mail of geen computer. Hoe kan ik toch mijn persoonsgegevens inzien?

Omdat het om uw persoonsgegevens gaat, verstrekken we u de opgevraagde informatie graag zo veilig mogelijk. Daarom sturen we u de gegevens het liefst toe via mijn.nn. Heeft u bijvoorbeeld geen computer, dan kunnen we u de gevraagde informatie ook per post toesturen. Het verzoek kunt u via de klantenservice indienen. Hiervoor zullen we u wel een aantal vragen stellen om u te identificeren.

Waarom vraagt Nationale-Nederlanden om gegevens van de mederekeninghouder van mijn tegenrekening?

We vragen deze informatie om te voldoen aan de sanctiewetgeving. Het is verboden om bij te dragen aan elke ondersteuning van een activiteit of transactie van een persoon, entiteit of land die op een sanctielijst staat. Dit betekent onder andere dat wij verplicht zijn om te controleren of onze rekeninghouders, maar ook de mederekeninghouder op een tegenrekening, op een van de (internationale) sanctielijsten staan.

Heeft Nationale-Nederlanden per e-mail gevraagd om gegevens van de mederekeninghouder op de tegenrekening online door te geven?

Ja, dat klopt. We vragen u om de gegevens via mijn.nn, uw persoonlijke online omgeving, aan ons door te geven. Volg hiervoor de instructies in de e-mail die u heeft ontvangen.

Ik gebruik de tegenrekening ook voor een andere spaar- en/of beleggingsrekening bij Nationale-Nederlanden. Moet ik de gegevens van de mederekeninghouder per rekening doorgeven?

Nee, u hoeft de gegevens maar één keer aan ons door te geven. Log hiervoor in op mijn.nn en klik op de melding waarin wij u om extra gegevens vragen.

Wat doet Nationale-Nederlanden met de gegevens die ik doorgeef?

Als financiële instelling zijn we verplicht om onze klanten en relaties te toetsen aan de Sanctielijsten. Dit doen we met de gegevens die u doorgeeft. Op de Sanctielijst staan personen en organisaties waar financiële instellingen geen zaken mee mogen doen.

Ik kan of wil de gegevens van mijn mederekeninghouder op de tegenrekening niet doorgeven aan Nationale-Nederlanden. Wat kan ik dan doen?

U kunt er dan voor kiezen om uw tegenrekening te wijzigen naar een betaalrekening die alleen op uw naam staat. Volg hiervoor de instructies in de e-mail die u heeft ontvangen.

Nationale-Nederlanden heeft een e-mail gestuurd om gegevens van de mederekeninghouder op de tegenrekening online door te geven. De tegenrekening staat alleen op mijn naam. Wat kan ik doen?

Neemt u dan telefonisch contact met ons op via 088 663 06 63 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur).

Ik heb een e-mail ontvangen over het doorgeven van gegevens van de mederekeninghouder op de tegenrekening. Ik gebruik de tegenrekening ook voor een andere spaar- en/of beleggingsrekening bij Nationale-Nederlanden en wil de tegenrekening voor alle producten wijzigen. Moet ik per product de tegenrekening wijzigen?

Ja, als u de tegenrekening wilt wijzigen, moet u dit per product aan ons doorgeven. Log hiervoor in op mijn.nn, klik op de melding waarin wij u om extra gegevens vragen, kies voor 'wijzigen tegenrekening' en volg de stappen op het scherm. Daarna kunt u ook voor uw andere spaar- of beleggingsrekening in mijn.nn per product de tegenrekening wijzigen.

Bekijk het volledige Privacy Statement

Terug naar Mijn Privacy