Ga direct naar inhoud

Coronavirus en pensioen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over pensioen en het coronavirus. Heeft u een vraag die er niet bij staat? Bel of mail dan uw vaste contactpersoon.

Inspiratie voor ondernemers

Ben je nieuwsgierig naar de kijk van andere ondernemers? En wil je meer lezen over onderwerpen zoals innovatie en duurzaamheid? Je leest het hier.

Ondernemen doe je samen

Is er binnen de collectieve pensioenproducten dekking als iemand overlijdt of arbeidsongeschikt raakt tijdens een verblijf in een risicogebied?

Bij Nationale-Nederlanden hebben we binnen het Persoonlijk Pensioen Plan (PPP) en Garant Pensioen Plan (GPP) bepalingen waarmee we de dekking kunnen beperken bij een verblijf in risicogebieden. Echter, we stellen in voorkomende gevallen het belang van de klant centraal. We doen geen beroep op deze bepaling als er sprake is van het coronavirus. De overige producten kennen geen uitsluiting bij risicogebieden en keren gewoon uit als er sprake is van coronavirus.

Geldt bovenstaand beleid ook voor BeFrank?

De beperking op de dekking gaat ook niet gelden voor regelingen van BeFrank die in de volmacht van Nationale-Nederlanden zijn ondergebracht (dus gelijk aan PPP).

Wat is afgesproken voor PPP- en GPP-deelnemers die uitgezonden zijn naar het buitenland?

In de uitvoeringsovereenkomst staat dat werkgevers ons direct moeten informeren als deelnemers voor hen werkzaamheden (gaan) verrichten buiten:

 • Nederland;
 • een Europese lidstaat;
 • Noord-Amerika (de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Groenland).

Met een Europese lidstaat bedoelen we een staat die lid is van de Europese Unie of die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Kan voor deze uitgezonden deelnemers het recht op een uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid vervallen?

Meer informatie hierover leest u in ‘bijlage 1 Grenzen en Beperkingen’ van het pensioenreglement (PPP en GPP). Al hebben we besloten dat wij deze eventuele beperkingen niet gaan toepassen voor risicogebieden in het kader van het coronavirus.Q&A maatregelen pensioenregelingen in verband met de coronacrisis 1 april 2020

Verwacht u als werkgever door de coronacrisis betalingsproblemen voor uw pensioenregeling? De overheid heeft daarvoor de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’ (NOW) in het leven geroepen. Wij bieden u graag ook aanvullende oplossingen

Welke maatregelen kunt u als werkgever zelf nemen om betalingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen?

U kunt mogelijk een beroep doen op de NOW-regeling. De overheid biedt deze regeling omdat zij het belangrijk vindt om bedrijven te ondersteunen en werknemers zoveel mogelijk baan- en inkomenszekerheid te bieden in deze onzekere tijden.

De NOW biedt werkgevers onder bepaalde voorwaarden een subsidie. Deze is bedoeld als vergoeding voor de loonkosten en tegemoetkoming in kosten voor overige de werkgeverslasten (zoals pensioenpremies, sociale verzekeringspremies en reserveringen voor vakantiegeld). Deze noodmaatregel kan werkgevers helpen de komende maanden het loon van de werknemers en de pensioenpremie te betalen.

Naast de NOW kunnen werkgevers mogelijk ook gebruikmaken van andere regelingen zoals betalingsuitstel van belasting, de ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren’ (TOGS) en de opvolger daarvan, de ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB’ (TVL) . De Kamer van Koophandel biedt een compleet overzicht van regelingen bedoeld om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Meer informatie hierover vindt u op kvk.nl/corona.

Wie kunnen gebruikmaken van de NOW, en wat kunnen zij verwachten?
 • De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20%.
 • Een werkgever hoeft daarvoor niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan die omzetdaling.
 • De ondersteuning bestaat uit een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en verplicht zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonkosten. Dit zijn de kosten van het loon plus een opslag voor overige werkgeverslasten, zoals pensioenpremies en vakantiegeld. Er geldt een opslag op de loonkosten van 30% over de maanden maart tot en met mei. Voor de maanden juni tot en met september is de opslag verhoogd naar 40%.
 • Als loon geldt maximaal twee keer het maximale loon voor de sociale verzekeringen (dat is € 9.538). Het deel van het loon dat daarboven ligt, kom dus niet voor vergoeding in aanmerking.
Welke oplossingen biedt Nationale-Nederlanden aan werkgevers die ondanks de NOW betalingsproblemen verwachten?

De NOW kan betalingsproblematiek op het gebied van pensioenpremies helpen voorkomen. Toch kunnen werkgevers betalingsproblemen krijgen, op de korte of de lange termijn. We bespreken dan graag de mogelijke oplossingen met onze klanten en hun adviseurs.

 • Acute tijdelijke betalingsproblemen
  Voor werkgevers kan het voorschot dat UWV zal uitbetalen, nog enkele weken op zich laten wachten. Werkgevers kunnen met enkele weken vertraging alsnog de premie betalen, zodra het voorschot van het UWV is ontvangen.

 • Als een werkgever de premies niet op tijd betaalt, versturen we na vier weken een herinnering. Mogelijk kruist deze herinnering de uitbetaling van het voorschot van het UWV. Als een werkgever vervolgens de premie alsnog betaalt, dan is de achterstand verdwenen. We versturen dan geen vervolgbrieven meer.
  Lukt het toch niet om de premie te betalen, dan nemen wij ongeveer drie weken later contact op met de werkgever om hier afspraken over te maken. De risicodekkingen blijven in de tussentijd in stand.
 • Verwachte langdurige betalingsachterstand We realiseren ons dat er werkgevers zijn die ondanks de NOW-regeling ook op de langere termijn financiële- en liquiditeitsproblemen verwachten. Ook in dit geval overleggen we graag met klanten en adviseurs over de mogelijkheden, bijvoorbeeld voor het tijdelijk verlagen van de opbouw in de pensioenregeling. Zo kunnen we voorkomen dat we een volledig aanmaningstraject moeten doorlopen, en uiteindelijk mogelijk met terugwerkende kracht de pensioenregeling premievrij moeten maken.
Wat gebeurt er met alle aanstaande incasso's?

Er verandert in principe niets aan het incassobeleid van Nationale-Nederlanden. Dat betekent dat we alle facturen incasseren. We moeten voldoen aan de wettelijke regels voor het zorgvuldig innen van pensioenpremies. Deze regels zijn bedoeld om de pensioenopbouw van werknemers zoveel mogelijk te waarborgen als de werkgever de premies niet op tijd kan voldoen. Als een werkgever zijn premies niet op tijd betaalt, sturen we daarom na ongeveer vier weken een herinnering. Dit blijven we ook nu doen.

Als een werkgever vervolgens de premie alsnog betaalt, dan is de achterstand verdwenen. We versturen dan geen vervolgbrieven meer.
Lukt het toch niet om de premie te betalen, dan nemen wij ongeveer drie weken later contact op met de werkgever om hier afspraken over te maken.