Ga direct naar: inhoud

Betrokken

Nationale-Nederlanden is zeer betrokken bij Nederland. Daarom steunen we sociale en educatieve projecten als onderdeel van NN's maatschappelijke programma NN Future Matters. Dit doen we door geld en middelen te geven, en door onze medewerkers aan te moedigen om zich als vrijwilliger in te zetten.

NN Future Matters

NN Future Matters is het overkoepelend maatschappelijk programma van NN. Het richt zich op de verbetering van het financieel welzijn van de mensen in onze directe omgeving. Door inzet van onze kennis, ons netwerk en de expertise van onze collega’s proberen wij het leven van andere op een positieve manier te beïnvloeden.

Wij doen dit door mensen beter in staat stellen om met hun financiën om te gaan; door het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt en door kinderen die in moeilijke financiële omstandigheden opgroeien te helpen. Het programma richt zich met name op jongeren tussen de 10 en 25 jaar en heeft speciale aandacht voor groepen in de samenleving die te maken hebben met financieel uitdagende omstandigheden.

Het programma NN Future Matters richt zich op 3 hoofdthema's waarvan wij vinden dat we met onze kennis en middelen de meeste maatschappelijke impact kunnen creëren.

Deze video bekijken?

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt Nationale-Nederlanden gebruik van cookies. Ook YouTube plaatst cookies via onze website.
U heeft ervoor gekozen om (nog) geen cookies te accepteren. Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Cookies accepteren’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Cookies accepteren

Voorbeelden van NN Future Matters Partners

Junior Achievement Europe

Junior Achievement Europe is een internationale organisatie met als doel om jongeren voor te bereiden op de toekomst, de arbeidsmarkt en hen in staat wil stellen hun doelen te bereiken. De focus ligt op de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn in een globaliserende wereld. JA Europe heeft verschillende programma’s, bij veel van deze initiatieven doen NN-collega’s vrijwilligerswerk.

Social Innovation Relay

Social Innovation Relay (SIR) is een wereldwijde competitie die georganiseerd wordt door Junior Achievement Europe in samenwerking met NN. Het is een wedstrijd die middelbare scholieren uitdaagt om een innovatief bedrijfsplan te ontwikkelen dat een sociaal maatschappelijk probleem aanpakt. Dit project helpt jongeren bij het ontwikkelen van een praktijkgerichte aanpak en ondernemersvaardigheden die ze nodig hebben in hun onderwijsloopbaan en carrière. NN-collega’s vervullen de rol van (e-)mentor in deze competitie en coachen elk een eigen team. Het programma heeft twee componenten: eerst een nationale fase en daarna een internationale finale.

Innovation Camp

Innovation Camp, ofwel Innovation Challenge , is een project waarbij leerlingen aan de slag gaan met een uitdaging gerelateerd aan het bedrijfsleven en ondernemen. De leerlingen worden op willekeurige basis bij elkaar gezet en na een kennismaking storten zij zich op de opdracht. Binnen 24 uur dienen zij, met behulp van de nodige materialen en bronnen, met een voorstel te komen wat het geschetste probleem aanpakt. Naast communicatieve vaardigheden, oefenen de studenten om probleemoplossend en creatief te denken onder tijdsdruk.

Job Shadowing

Job Shadowing is een mentorprogramma waarbij studenten een dag meelopen met een professional uit het bedrijfsleven. Door dit meeloopprogramma krijgen studenten inzicht in het bedrijfsleven, de eigenlijke werkvloer, eventuele carrièremogelijkheden en krijgen zij de kans om hun netwerk uit te breiden. Deze ervaring geeft zowel inzicht in bedrijfsvoering en ondernemen als de kans om essentiële vaardigheden te ontwikkelen die belangrijk zijn zodra ze zelf aan het werk gaan binnen een eigen onderneming of op de banenmarkt.

JINC

JINC is al jaren partner van NN en is een non-profit organisatie die jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg helpt naar een goede start op de arbeidsmarkt. Dit doen zij door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en het aanbieden van workshops over ondernemerschap. JINC vindt dat elk kind een eerlijke kans verdient op de arbeidsmarkt, ook als het opgroeit in een omgeving met minder voorbeelden en rolmodellen om zich aan op te trekken. Elk jaar helpen NN-vrijwilligers bij de realisatie en invulling van de programma’s van JINC, bijvoorbeeld door het geven van sollicitatietrainingen. De samenwerking met JINC sluit naadloos aan op de visie en de doelen van het Future Matters programma.

LINDA.foundation

De LINDA.foundation is in juli 2013 opgericht door Linda de Mol en Mood for Magazines BV., de uitgeverij van het tijdschrift LINDA. Het fonds is bestemd voor (alleenstaande) ouders met kinderen die in financiële nood verkeren, omdat zij van mening zijn dat kinderen nooit de druk van financiële omstandigheden hoeven te voelen. De LINDA.foundation biedt geen langetermijnoplossing, maar een lichtpuntje. Zo ontvangen de geselecteerde families bijvoorbeeld cadeaubonnen die zij kunnen gebruiken om speelgoed en kleding voor de kinderen of voedingsmiddelen te kopen. In 2014 introduceerde NN een creditcard die bij elke transactie 10 eurocent aan de LINDA.foundation doneert. Daarnaast halen NN-collega’s jaarlijks geld op voor de LINDA.foundation met verschillende initiatieven.

Stichting Jarige Job

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend, maar ook in Nederland is het vieren van een verjaardag voor 60.000 kinderen niet vanzelfsprekend. Stichting Jarige Job helpt gezinnen, en daarmee de kinderen, om verjaardagen te vieren door middel van een verjaardagsbox. Met deze box kunnen ouders het huis versieren en een taart bakken en zijn zij er zeker van dat de cadeautjes ingepakt zijn en de traktatie voor school klaar staat. Via het Future Matters programma helpen NN-vrijwilligers Stichting Jarige Job om verjaardagen weer een echt gezinsfeest te maken.

NN Future Matters Scholarship

Het Future Matters Scholarship programme, is een studiebeurzenprogramma opgezet door NN in samenwerking met EP Nuffic. Het is opgezet om (inter)nationale studenten die de eerste zijn in hun gezin om te gaan studeren, de financiële mogelijkheid te geven om in Nederland een masteropleiding te volgen. Slechts een selecte groep studenten die door persoonlijke financiële omstandigheden niet in staat zijn een mastertraject te volgen, worden voor deze beurs toegelaten. De studenten worden ook gekoppeld aan een NN-vrijwilliger, die optreed als een persoonlijke mentor. Met dit programma draagt NN actief bij aan de ontwikkeling van jongeren in Europa en willen wij hen de kans geven om hun horizon te verbreden door in het buitenland te studeren.

Het Vergeten Kind

Het Vergeten Kind zet zich in voor alle kinderen in Nederland die niet opgroeien in een veilig milieu. De doelen van Het Vergeten Kind zijn pas bereikt als al deze kinderen een normaal leven kunnen leiden in een zorgeloze, veilige en vrolijke leefomgeving met activiteiten en ontwikkelingsmogelijkheden die passen bij hun leeftijd. NN Future Matters steunt Het Vergeten Kind en hoopt op deze manier bij te dragen aan de bevordering van het leefmilieu voor alle (vergeten) kinderen in het land.

De Week van het Geld

De Week van het Geld is een nationale projectweek waarin basisschoolleerlingen leren over geld en hoe ermee om te gaan. Dit initiatief van Wijzer in Geldzaken verbetert de financiële zelfredzaamheid van de jonge generatie en sluit daardoor goed aan bij de ambities van het NN Future Matters programma. Elk jaar geven NN-vrijwilligers gastlessen over geld en verzekeren tijdens de projectweek.

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds zet zich in voor kinderen in gezinnen waar de financiële middelen om te kunnen sporten, ontbreken. Het fonds heeft als motto dat alle kinderen moeten kunnen sporten en als NN dragen wij graag een steentje bij aan dit doel. Het Jeugdsportfonds was het officiële goede doel van de NN Marathon Rotterdam 2016.
Onze inzet voor het Jeugdsportfonds sluit goed aan bij ons NN Future Matters programma omdat wij met onze steun gezinnen met kinderen in een financieel lastige situatie tegemoet kunnen komen.


Lees meer over NN Future Matters activiteiten (In het Engels)

Wij & de Maatschappij

Nationale-Nederlanden heeft een eigen Goede Doelenfonds opgericht om goede doelen en maatschappelijke initiatieven te steunen. Het fonds ‘Wij & de Maatschappij’ is er voor en door onze medewerkers.

Stichting Wij & de Maatschappij

De stichting Wij & de Maatschappij (fiscaal nummer: 8512.01.118) geeft donaties aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere algemeen nut beogende instellingen, zoals bedoeld in artikel 6:33 Wet Inkomstenbelasting 2001.

Duwtje in de rug

Wij & de Maatschappij geeft onze medewerkers en de acties waarvoor zij zich inzetten graag een duwtje in de rug. Want maatschappelijke betrokkenheid hebben we hoog in het vaandel staan. We zijn er trots op dat onze medewerkers betrokken zijn bij onze samenleving en willen hen hierin graag ondersteunen. Zodat we een verzekeraar en vermogensbeheerder zijn die midden in de maatschappij staat en er voor Nederland is.

Postadres

Postbus 90518
2509 LM Den Haag

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 35
2595 AK Den Haag

Bestuursleden

P.M. Berkhoff
K. Chan
R.F. Hudig (voorzitter)
M.T. Kievits
Y. Schwarz

(bestuursleden ontvangen geen beloningsregeling)

uniqueid