Ga direct naar: inhoud

Betrokken bij Nederland

Nationale-Nederlanden is zeer betrokken bij Nederland. Daarom steunen we sociale en educatieve projecten als onderdeel van NN's maatschappelijke programma NN Future Matters. Dit doen we door geld en middelen te geven, en door onze medewerkers aan te moedigen om zich als vrijwilliger in te zetten.

NN Future Matters

NN Future Matters is het overkoepelend maatschappelijk programma van NN. Het richt zich op de verbetering van het financieel welzijn van de mensen in onze directe omgeving. Door inzet van onze kennis, ons netwerk en de expertise van onze collega’s proberen wij het leven van andere op een positieve manier te beïnvloeden.

Wij doen dit door mensen beter in staat stellen om met hun financiën om te gaan; door het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt en door kinderen die in moeilijke financiële omstandigheden opgroeien te helpen. Het programma richt zich met name op jongeren tussen de 10 en 25 jaar en heeft speciale aandacht voor groepen in de samenleving die te maken hebben met financieel uitdagende omstandigheden.

Het programma NN Future Matters richt zich op 3 hoofdthema's waarvan wij vinden dat we met onze kennis en middelen de meeste maatschappelijke impact kunnen creëren.

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven

NN Future Matters partners en initiatieven

Junior Achievement Europe

Junior Achievement Europe is een internationale organisatie met als doel om jongeren voor te bereiden op de toekomst, de arbeidsmarkt en hen in staat wil stellen hun doelen te bereiken. De focus ligt op de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn in een globaliserende wereld. JA Europe heeft verschillende programma’s, bij veel van deze initiatieven doen NN-collega’s vrijwilligerswerk.

Social Innovation Relay

Social Innovation Relay (SIR) is een wereldwijde competitie die georganiseerd wordt door Junior Achievement Europe in samenwerking met NN. Dit project helpt jongeren bij het ontwikkelen van een praktijkgerichte aanpak en ondernemersvaardigheden die ze nodig hebben in hun onderwijsloopbaan en carrière.

Innovation Camp

Innovation Camp, ofwel Innovation Challenge , is een project van Junior Achievement Europe waarbij leerlingen aan de slag gaan met een uitdaging gerelateerd aan het bedrijfsleven en ondernemen. De leerlingen worden op willekeurige basis bij elkaar gezet en na een kennismaking storten zij zich op de opdracht. Binnen 24 uur dienen zij, met behulp van de nodige materialen en bronnen, met een voorstel te komen wat het geschetste probleem aanpakt. Ieder team lid vervult een andere taak gebaseerd op de persoonlijkheid van de student. Zodoende ontwikkelen zij bedrijfskundige vaardigheden alsmede individuele kwaliteiten.

Door middel van deelname aan dit project krijgen jongeren de kans om meer te leren over elkaar, het bedrijfsleven en ondernemerschap door het principe ‘leren door te doen’. Naast communicatieve vaardigheden, oefenen de studenten om probleemoplossend en creatief te denken onder tijdsdruk.

Job Shadowing

Job Shadowing is een mentorprogramma waarbij studenten een dag meelopen met een professional uit het bedrijfsleven. Door dit meeloopprogramma krijgen studenten een idee van de werking van het bedrijfsleven, de eigenlijke werkvloer, eventuele carrièremogelijkheden en krijgen zij de kans om hun netwerk uit te breiden. Deze ervaring geeft zo wel inzicht in bedrijfsvoering en ondernemen als de kans om essentiële vaardigheden te ontwikkelen die hen een waardevolle aanwinst maken voor verscheidene instellingen.

NN Future Matters Scholarship

Het NN Future Matters Scholarship programma is een studiebeurzenprogramma opgezet door NN in samenwerking met EP Nuffic. Het is opgezet om (inter)nationale studenten uit de landen waar NN actief is, die de eerste zijn in hun gezin om te gaan studeren, de financiële mogelijkheid te geven om in Nederland een masteropleiding te volgen. Slechts een selecte groep studenten, die door persoonlijke financiële omstandigheden niet in staat zijn een mastertraject te volgen, worden tot deze beurs toegelaten. Op deze manier probeert NN actief bij te dragen aan de ontwikkeling van jongeren in Europa en willen wij hen de kans geven om hun horizon te verbreden door in Nederland te komen studeren.

Lees meer over NN Future Matters activiteiten (In het Engels)


Partners in Nederland

JINC

JINC is al jaren partner van NN en is een non-profit organisatie die jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg helpt naar een goede start op de arbeidsmarkt. Dit doen zij door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en het aanbieden van workshops over ondernemerschap. JINC vindt dat elk kind een eerlijke kans verdient op de arbeidsmarkt, ook als het opgroeit in een omgeving met minder voorbeelden en rolmodellen om zich aan op te trekken. De samenwerking met JINC sluit naadloos aan op visie en de doelen van het NN Future Matters programma.

LINDA.foundation

De LINDA.foundation wil, samen met zoveel mogelijk donateurs, meer begrip en vooral positieve momenten creëren voor gezinnen met kinderen in Nederland die het financieel zwaar hebben.

De LINDA.foundation wil voor positieve momenten geven aan gezinnen met kinderen die zich in een financieel benarde positie bevinden. Dat doen ze in de vorm van een pakket bonnen waarmee de gezinnen lekker kunnen eten, een cadeautje in de schoen kunnen doen en een nieuwe outfit kunnen dragen tijdens de kerstperiode.

Door de samenwerking met de LINDA.foundation kan NN er zijn voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Week van het geld

De Week van het geld is een nationale projectweek waarin basisschoolleerlingen leren over geld en risico’s en hoe ermee om te gaan. Dit initiatief van Wijzer in Geldzaken verbetert de financiële zelfredzaamheid van de jonge generatie en sluit daardoor goed aan bij de ambities van het NN Future Matters programma. Elk jaar geven NN-vrijwilligers gastlessen over geld en verzekeren tijdens deze week.

Stichting Jarige Job

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school normaal. In Nederland is het vieren van een verjaardag voor 60.000 kinderen niet vanzelfsprekend. Stichting Jarige Job helpt gezinnen, en daarmee de kinderen, om door middel van een verjaardagsbox verjaardagen te vieren. Met deze box kunnen ouders het huis versieren en een taart bakken en zijn zij er zeker van dat de cadeautjes ingepakt zijn en de traktatie voor school klaar staat. Via het NN Future Matters programma helpt NN Stichting Jarige Job om van verjaardagen weer een echt gezinsfeest te maken.

Het Vergeten Kind

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. Het Vergeten Kind organiseert activiteiten en projecten die een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare kinderen. NN Future Matters steunt Het Vergeten Kind en probeert op deze manier te zorgen dat deze kinderen hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan hun toekomst.

FutureNL

Stichting FutureNL gelooft dat alle Nederlandse kinderen nu de digitale vaardigheden moeten ontwikkelen om later maximaal in een digitale wereld te kunnen functioneren. Dit doen zij door het stimuleren van interactie met technologie. Stichting FutureNL draagt daardoor op een onafhankelijke manier bij aan technologie in het Nederlandse onderwijs. Hiervoor ontwikkelt de stichting leerlijnen en lesmaterialen. Jaarlijks geven NN-collega’s gastlessen op basisscholen over coderen en programmeren om hieraan bij te dragen.

Stichting van Schulden naar Kansen

Sinds 2018 maakt Stichting van Schulden naar Kansen, voorheen Delta Lloyd Foundation, onderdeel uit van het overkoepelende maatschappelijke programma NN Future Matters. Stichting van Schulden naar Kansen zet zich sinds 2008 in voor het terugdringen van armoede en schulden in Nederland. Dat doen we door in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Zwolle de samenwerking op te zoeken met maatschappelijke partners die mensen de financiële vaardigheden bijbrengen die zij nodig hebben om duurzaam uit de schulden te komen. Hierbij gaat het om lokale projecten die mensen helpen om zich te ontwikkelen op één of meerdere van de vier elementen die in meer of mindere mate aanwezig moeten zijn in een huishouden om te kunnen spreken van financiële zelfredzaamheid:

Het is onze ambitie om de komende jaren 11.625 huishoudens die in armoede leven, veroorzaakt door schulden, meer financieel zelfredzaam te maken.

Onderzoek naar impact en effect

De activiteiten van Stichting van Schulden naar Kansen worden door de Hogeschool van Amsterdam onderzocht op impact en effect. Dit gebeurt via een meerjarig onderzoek op drie niveaus:

  • Projecten
    Hoe verloopt het proces binnen de projecten en wat zijn de prestaties? Wat gaat er goed en heeft effect en wat kan beter?
  • Individuele deelnemers
    Hoe ervaren de deelnemers het nut van het project? Ervaren zij veranderingen in hun financieel gedrag, vaardigheden, betalingsgedrag en inkomens- en arbeidsmarktpositie? Met gevalideerde meetinstrumenten wordt bepaald in hoeverre het financiële gedrag daadwerkelijk vooruit gegaan is.
  • Wijkniveau
    Wat wordt er bereikt in de wijk? Wat is de ontwikkeling in betaalgedrag en betalingsachterstanden bij de grotere schuldeisers?

Met dit onderzoek creëren we inzicht in wat werkt in de aanpak van schulden en armoedebestrijding.

Lees meer over de Stichting Van Schulden naar Kansen

Wij & de Maatschappij

Nationale-Nederlanden heeft een eigen Goede Doelenfonds opgericht om goede doelen en maatschappelijke initiatieven te steunen. Het fonds ‘Wij & de Maatschappij’ is er voor en door onze medewerkers.

Stichting Wij & de Maatschappij

De stichting Wij & de Maatschappij (fiscaal nummer: 8512.01.118) geeft donaties aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere algemeen nut beogende instellingen, zoals bedoeld in artikel 6:33 Wet Inkomstenbelasting 2001.

Duwtje in de rug

Wij & de Maatschappij geeft onze medewerkers en de acties waarvoor zij zich inzetten graag een duwtje in de rug. Want maatschappelijke betrokkenheid hebben we hoog in het vaandel staan. We zijn er trots op dat onze medewerkers betrokken zijn bij onze samenleving en willen hen hierin graag ondersteunen. Zodat we een verzekeraar en vermogensbeheerder zijn die midden in de maatschappij staat en er voor Nederland is.

Postadres

Postbus 90518
2509 LM Den Haag

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 35
2595 AK Den Haag

Bestuursleden

P.M. Berkhoff
K. Chan
M. Pennings (voorzitter)
M.T. Kievits
Y. Schwarz

(bestuursleden ontvangen geen beloningsregeling)

uniqueid