Ga direct naar: inhoud

Betrokken

Nationale-Nederlanden is zeer betrokken bij Nederland. Daarom steunen we sociale en educatieve projecten als onderdeel van NN's maatschappelijke programma NN Future Matters. Dit doen we door geld en middelen te geven, en door onze medewerkers aan te moedigen om zich als vrijwilliger in te zetten.

NN Future Matters

NN Future Matters is het overkoepelend maatschappelijk programma van NN. Het richt zich op de verbetering van het financieel welzijn van de mensen in onze directe omgeving. Door inzet van onze kennis, ons netwerk en de expertise van onze collega’s proberen wij het leven van andere op een positieve manier te beïnvloeden.

Wij doen dit door mensen beter in staat stellen om met hun financiën om te gaan; door het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt en door kinderen die in moeilijke financiële omstandigheden opgroeien te helpen. Het programma richt zich met name op jongeren tussen de 10 en 25 jaar en heeft speciale aandacht voor groepen in de samenleving die te maken hebben met financieel uitdagende omstandigheden.

Het programma NN Future Matters richt zich op 3 hoofdthema's waarvan wij vinden dat we met onze kennis en middelen de meeste maatschappelijke impact kunnen creëren.

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven

Voorbeelden van NN Future Matters Partners

Junior Achievement Europe

Junior Achievement Europe is een internationale organisatie met als doel om jongeren voor te bereiden op de toekomst, de arbeidsmarkt en hen in staat wil stellen hun doelen te bereiken. De focus ligt op de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn in een globaliserende wereld. JA Europe heeft verschillende programma’s, bij veel van deze initiatieven doen NN-collega’s vrijwilligerswerk.

Social Innovation Relay

Junior Achievement Europe is een internationale organisatie met als doel om jongeren voor te bereiden op de toekomst, de arbeidsmarkt en hen in staat wil stellen hun doelen te bereiken. De focus ligt op de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn in een globaliserende wereld. JA Europe heeft verschillende programma’s, bij veel van deze initiatieven doen NN-collega’s vrijwilligerswerk.

Innovation Camp

Social Innovation Relay (SIR) is een wereldwijde competitie die georganiseerd wordt door Junior Achievement Europe in samenwerking met NN. Het is een wedstrijd die middelbare scholieren uitdaagt om een innovatief bedrijfsplan te ontwikkelen dat een sociaal maatschappelijk probleem aanpakt. Dit project helpt jongeren bij het ontwikkelen van een praktijkgerichte aanpak en ondernemersvaardigheden die ze nodig hebben in hun onderwijsloopbaan en carrière. NN-collega’s vervullen de rol van (e-)mentor in deze competitie en coachen elk een eigen team. Het programma heeft twee componenten: eerst een nationale fase en daarna een internationale finale.

Job Shadowing

Social Innovation Relay (SIR) is een wereldwijde competitie die georganiseerd wordt door Junior Achievement Europe in samenwerking met NN. Het is een wedstrijd die middelbare scholieren uitdaagt om een innovatief bedrijfsplan te ontwikkelen dat een sociaal maatschappelijk probleem aanpakt. Dit project helpt jongeren bij het ontwikkelen van een praktijkgerichte aanpak en ondernemersvaardigheden die ze nodig hebben in hun onderwijsloopbaan en carrière. NN-collega’s vervullen de rol van (e-)mentor in deze competitie en coachen elk een eigen team. Het programma heeft twee componenten: eerst een nationale fase en daarna een internationale finale.

JINC

Innovation Camp, ofwel Innovation Challenge , is een project waarbij leerlingen aan de slag gaan met een uitdaging gerelateerd aan het bedrijfsleven en ondernemen. De leerlingen worden op willekeurige basis bij elkaar gezet en na een kennismaking storten zij zich op de opdracht. Binnen 24 uur dienen zij, met behulp van de nodige materialen en bronnen, met een voorstel te komen wat het geschetste probleem aanpakt. Naast communicatieve vaardigheden, oefenen de studenten om probleemoplossend en creatief te denken onder tijdsdruk.

LINDA.foundation

Innovation Camp, ofwel Innovation Challenge , is een project waarbij leerlingen aan de slag gaan met een uitdaging gerelateerd aan het bedrijfsleven en ondernemen. De leerlingen worden op willekeurige basis bij elkaar gezet en na een kennismaking storten zij zich op de opdracht. Binnen 24 uur dienen zij, met behulp van de nodige materialen en bronnen, met een voorstel te komen wat het geschetste probleem aanpakt. Naast communicatieve vaardigheden, oefenen de studenten om probleemoplossend en creatief te denken onder tijdsdruk.

Stichting Jarige Job

Job Shadowing is een mentorprogramma waarbij studenten een dag meelopen met een professional uit het bedrijfsleven. Door dit meeloopprogramma krijgen studenten inzicht in het bedrijfsleven, de eigenlijke werkvloer, eventuele carrièremogelijkheden en krijgen zij de kans om hun netwerk uit te breiden. Deze ervaring geeft zowel inzicht in bedrijfsvoering en ondernemen als de kans om essentiële vaardigheden te ontwikkelen die belangrijk zijn zodra ze zelf aan het werk gaan binnen een eigen onderneming of op de banenmarkt.

NN Future Matters Scholarship

Job Shadowing is een mentorprogramma waarbij studenten een dag meelopen met een professional uit het bedrijfsleven. Door dit meeloopprogramma krijgen studenten inzicht in het bedrijfsleven, de eigenlijke werkvloer, eventuele carrièremogelijkheden en krijgen zij de kans om hun netwerk uit te breiden. Deze ervaring geeft zowel inzicht in bedrijfsvoering en ondernemen als de kans om essentiële vaardigheden te ontwikkelen die belangrijk zijn zodra ze zelf aan het werk gaan binnen een eigen onderneming of op de banenmarkt.

Het Vergeten Kind

JINC is al jaren partner van NN en is een non-profit organisatie die jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg helpt naar een goede start op de arbeidsmarkt. Dit doen zij door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en het aanbieden van workshops over ondernemerschap. JINC vindt dat elk kind een eerlijke kans verdient op de arbeidsmarkt, ook als het opgroeit in een omgeving met minder voorbeelden en rolmodellen om zich aan op te trekken. Elk jaar helpen NN-vrijwilligers bij de realisatie en invulling van de programma’s van JINC, bijvoorbeeld door het geven van sollicitatietrainingen. De samenwerking met JINC sluit naadloos aan op de visie en de doelen van het Future Matters programma.

De Week van het Geld

JINC is al jaren partner van NN en is een non-profit organisatie die jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg helpt naar een goede start op de arbeidsmarkt. Dit doen zij door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en het aanbieden van workshops over ondernemerschap. JINC vindt dat elk kind een eerlijke kans verdient op de arbeidsmarkt, ook als het opgroeit in een omgeving met minder voorbeelden en rolmodellen om zich aan op te trekken. Elk jaar helpen NN-vrijwilligers bij de realisatie en invulling van de programma’s van JINC, bijvoorbeeld door het geven van sollicitatietrainingen. De samenwerking met JINC sluit naadloos aan op de visie en de doelen van het Future Matters programma.

Lees meer over NN Future Matters activiteiten (In het Engels)

Stichting van Schulden naar Kansen

Sinds 2018 maakt Stichting van Schulden naar Kansen, voorheen Delta Lloyd Foundation, onderdeel uit van het overkoepelende maatschappelijke programma NN Future Matters. Stichting van Schulden naar Kansen zet zich sinds 2008 in voor het terugdringen van armoede en schulden in Nederland. Dat doen we door in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Zwolle de samenwerking op te zoeken met maatschappelijke partners die mensen de financiële vaardigheden bijbrengen die zij nodig hebben om duurzaam uit de schulden te komen. Hierbij gaat het om lokale projecten die mensen helpen om zich te ontwikkelen op één of meerdere van de vier elementen die in meer of mindere mate aanwezig moeten zijn in een huishouden om te kunnen spreken van financiële zelfredzaamheid:

Het is onze ambitie om de komende jaren 11.625 huishoudens die in armoede leven, veroorzaakt door schulden, meer financieel zelfredzaam te maken.

Onderzoek naar impact en effect

De activiteiten van Stichting van Schulden naar Kansen worden door de Hogeschool van Amsterdam onderzocht op impact en effect. Dit gebeurt via een meerjarig onderzoek op drie niveaus:

  • Projecten
    Hoe verloopt het proces binnen de projecten en wat zijn de prestaties? Wat gaat er goed en heeft effect en wat kan beter?
  • Individuele deelnemers
    Hoe ervaren de deelnemers het nut van het project? Ervaren zij veranderingen in hun financieel gedrag, vaardigheden, betalingsgedrag en inkomens- en arbeidsmarktpositie? Met gevalideerde meetinstrumenten wordt bepaald in hoeverre het financiële gedrag daadwerkelijk vooruit gegaan is.
  • Wijkniveau
    Wat wordt er bereikt in de wijk? Wat is de ontwikkeling in betaalgedrag en betalingsachterstanden bij de grotere schuldeisers?

Met dit onderzoek creëren we inzicht in wat werkt in de aanpak van schulden en armoedebestrijding.

Lees meer over de Stichting Van Schulden naar Kansen

Wij & de Maatschappij

Nationale-Nederlanden heeft een eigen Goede Doelenfonds opgericht om goede doelen en maatschappelijke initiatieven te steunen. Het fonds ‘Wij & de Maatschappij’ is er voor en door onze medewerkers.

Stichting Wij & de Maatschappij

De stichting Wij & de Maatschappij (fiscaal nummer: 8512.01.118) geeft donaties aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere algemeen nut beogende instellingen, zoals bedoeld in artikel 6:33 Wet Inkomstenbelasting 2001.

Duwtje in de rug

Wij & de Maatschappij geeft onze medewerkers en de acties waarvoor zij zich inzetten graag een duwtje in de rug. Want maatschappelijke betrokkenheid hebben we hoog in het vaandel staan. We zijn er trots op dat onze medewerkers betrokken zijn bij onze samenleving en willen hen hierin graag ondersteunen. Zodat we een verzekeraar en vermogensbeheerder zijn die midden in de maatschappij staat en er voor Nederland is.

Postadres

Postbus 90518
2509 LM Den Haag

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 35
2595 AK Den Haag

Bestuursleden

P.M. Berkhoff
K. Chan
M. Pennings (voorzitter)
M.T. Kievits
Y. Schwarz

(bestuursleden ontvangen geen beloningsregeling)

uniqueid