Ga direct naar inhoud

Rechtbank Rotterdam doet uitspraak in collectieve procedure Wakkerpolis

20 juli 2022

Vandaag heeft de rechtbank in Rotterdam een uitspraak in eerste aanleg gedaan in een collectieve procedure die door Wakkerpolis is aangespannen tegen Nationale-Nederlanden (NN) over tot 2008 gesloten beleggingsverzekeringen. NN bestudeert de uitspraak, maar concludeert dat de vorderingen van Wakkerpolis grotendeels door de rechtbank zijn afgewezen. 

De rechtbank verwerpt de vordering van Wakkerpolis dat de waarde van alle beleggingsverzekeringen opnieuw moet worden berekend zonder eerste kosten. NN heeft over het algemeen voldaan aan haar informatieverplichtingen jegens polishouders. Wilsovereenstemming tussen NN en de polishouders over het verrekenen van eerste kosten is daarmee gegeven. Alleen voor wat betreft polissen die zijn afgesloten van 1990 tot 1 juli 1994 concludeert de rechtbank dat er geen sprake is van wilsovereenstemming over de eerste kosten, omdat NN volgens de rechtbank in die periode niet volledig aan haar informatieverplichtingen heeft voldaan. Dit geldt niet voor de verzekeringen die na 1 juli 1994 zijn afgesloten.

Volgens de rechtbank heeft NN voor verzekeringen afgesloten in de periode vanaf 1 augustus 1999 voldoende geïnformeerd over de gevolgen van tussentijdse afkoop of premievrij maken voor de waarde van de verzekering. Voor beleggingsverzekeringen die zijn afgesloten tussen 1 juli 1994 en 1 augustus 1999 en tussentijds afgekocht of premievrij gemaakt zijn, vindt de rechtbank dat ook bij afkoop en premie vrijmaken eerste kosten mochten worden verrekend, maar dat de termijn voor verrekening daar vijf jaar had moeten zijn, als dat voor de polishouder gunstiger uitpakt.

Hoewel de uitspraak voor een groot deel in lijn is met de opvattingen van NN, is NN het op een aantal punten niet met de rechtbank eens en zal hoger beroep instellen.

NN blijft klanten benaderen om hen aan te moedigen hun beleggingsverzekering zorgvuldig te beoordelen. Waar mogelijk informeren we klanten over het mogelijke financiële verschil tussen de geprojecteerde waarde van hun verzekering en het beoogde kapitaal. Ook geven we hen een overzicht van mogelijke verbeteringen van hun verzekering. Klanten kunnen kosteloos overstappen naar een ander product of hun verzekering wijzigen.

Wij roepen klanten op om regelmatig de website van NN te raadplegen. Klanten die vragen hebben over hun beleggingsverzekering, kunnen terecht op Nationale-Nederlanden levensverzekering: NN. Daar staan antwoorden op de meest gestelde vragen en mogelijkheden voor klanten met een beleggingsverzekeringen.