Ga direct naar inhoud

Hulp bij letselschade

Jouw letsel is ook onze zorg

Je hebt letsel opgelopen bij een ongeval. We begrijpen dat dit heel ingrijpend kan zijn. Onze collega’s van Nationale-Nederlanden Personenschade behandelen jouw letselschadeclaim en helpen je graag verder. Hieronder lees je wat je van ons kunt verwachten.

Je kunt bij ons terecht als je bij ons verzekerd bent of als je een van onze verzekerden aansprakelijk stelt. Wij behandelen de letselschadeclaims op de (Wettelijke) Aansprakelijkheidsverzekeringen en de Schadeverzekering voor Inzittenden van:

 • Nationale-Nederlanden
 • OHRA
 • ABN AMRO Verzekeringen
 • ING Verzekeren
 • SNS Verzekeren

Als je verzekerd bent op een Ongevallenverzekering van Nationale-Nederlanden of SNS, kun je ook bij ons terecht.

Letsel na een ongeval, wat nu?

Meld de schade zo snel mogelijk

Dit kan per mail via personenschade@nn.nl. Wil je liever een van onze collega’s spreken? Bel dan naar 070 513 09 20. We zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:30 uur bereikbaar.

Een schade op een Ongevallenverzekering van Nationale-Nederlanden of SNS kun je per mail melden via ongevallenclaims@nn.nl of telefonisch via 070 513 09 09.


We hebben informatie van je nodig bij de melding

Welke informatie we van je nodig hebben, is afhankelijk van de schade. Denk in ieder geval aan:

 • Foto's van de schade en de situatie van het ongeval
 • Contactgegevens en verklaringen van eventuele getuigen
 • Bij een aanrijding met een motorrijtuig: een Europees Schade Aangifte Formulier. Vul de voor- en achterkant in
 • Eventueel het aangifteformulier van de politie
 • Alle overige informatie ter verduidelijking van de situatie van het ongeval

Houd eventuele medische klachten bij

Houd bij welke klachten en verwondingen je hebt opgelopen door het ongeval. Houd ook bij hoe vaak je bij de huisarts of fysiotherapeut bent geweest als dit nodig is geweest. Als je kosten maakt voor bijvoorbeeld medische- of huishoudelijk hulp, bewaar dan de rekeningen.

Wat gebeurt er daarna?

We gaan aan de slag met jouw schademelding
 • We nemen binnen 10 werkdagen contact op met jou of je belangenbehartiger.
 • We onderzoeken of de oorzaak van het ongeval en de gevolgen hiervan zijn verzekerd en onder de dekking van de verzekering vallen.
 • We streven ernaar om binnen drie maanden vast te stellen wie er aansprakelijk is voor het ongeval en of we de schade vergoeden. Soms duurt dit langer dan drie maanden. In dat geval nemen we contact met je op om uit te leggen waarom het langer duurt.
 • Nadat we hebben vastgesteld dat wij aansprakelijk zijn voor het ongeval, nemen we de schade verder in behandeling. Dan is het belangrijk om vast te stellen welk letsel je hebt opgelopen en hoe het met je gaat. Soms schakelen we andere deskundigen in om de schade samen met jou vast te stellen.

Contact met de veroorzaker van het ongeval

Misschien heb je behoefte aan persoonlijk contact met de veroorzaker van het ongeval en heeft dat contact nog niet plaatsgevonden. We willen je graag wijzen op de website Contact Helpt – Platform voor betrokkenen bij verkeersongevallen. Hierop vind je informatie over het leggen van contact en hoe je hierbij eventueel hulp kunt krijgen.

We hebben jouw medewerking nodig

We doen er alles aan om de schade snel, soepel en zorgvuldig te behandelen. Daarbij staat jouw belang steeds voorop. Jij kunt ons hierbij helpen. We vragen je om:

 • tijdens de gehele schadebehandeling alle benodigde informatie te delen;
 • de schade zo beperkt mogelijk te houden en bij twijfel met ons af te stemmen;
 • actief bij te dragen aan je herstel, zodat je zo snel mogelijk kunt terugkeren naar de situatie van voor het ongeval.

Je kunt met verschillende deskundigen te maken krijgen

Bij de behandeling van de schade kun je te maken krijgen met verschillende deskundigen:

Schadebehandelaar

Onze schadebehandelaar is jouw eerste aanspreekpunt. Hij of zij heeft  regelmatig contact met jou of je belangenbehartiger over het letsel, het verloop van het herstel, de schadebehandeling en de hoogte van je schadevergoeding.

Schaderegelaar

Onze schaderegelaar komt soms - afhankelijk van het letsel - bij je thuis voor een gesprek. Deze schaderegelaar beoordeelt de situatie, inventariseert de schade, handelt als het mogelijk is de schade af, of maakt eventuele afspraken met je over de vervolgstappen.

Medisch adviseur

Soms hebben we medische informatie nodig om een beter beeld te krijgen van je letsel en de gevolgen hiervan voor jou. Als dat nodig is, vraagt de medisch adviseur – altijd met jouw schriftelijke toestemming - relevante medische informatie op en beoordeelt deze. Deze medische informatie behandelen we strikt vertrouwelijk. Alleen de medisch adviseur heeft toegang tot jouw medisch dossier.

Arbeidsdeskundige

Ben je door het ongeval arbeidsongeschikt geraakt? Dan vinden we het belangrijk dat je zo snel mogelijk kan terugkeren naar je werk. Mogelijk begeleidt een arbeidsdeskundige je bij de re-integratie naar werk.

Wij betalen de kosten voor de externe deskundigen die door ons, of in overleg met ons, worden ingeschakeld.

Een belangenbehartiger inschakelen kan verstandig zijn

Vooral als het letsel ernstig is, kan het verstandig zijn dat je een belangenbehartiger inschakelt. Dat is een deskundige op het gebied van letselschade. Als onze verzekerde aansprakelijk is voor het ongeval, dan betalen wij de redelijke kosten van de belangenbehartiger.

Meer informatie over, of adressen van belangenbehartigers kun je opvragen bij deletselschaderaad.nl. De werkwijze van deze belangenbehartigers wordt getoetst door De Letselschade Raad.

Een mogelijke schadevergoeding komt zorgvuldig tot stand

Wij handelen de schade definitief af zodra de aansprakelijkheid vast staat en je medische eindsituatie duidelijk is.

De schade kan onder andere bestaan uit:

 • schade aan materiële zaken;
 • reis- en verblijfkosten;
 • medische kosten;
 • schade door arbeidsongeschiktheid (verlies van arbeidsvermogen);
 • smartengeld;
 • kosten voor noodzakelijke hulp.

Is onze verzekerde aansprakelijk, maar heb jij ook deels schuld aan de schade? Dan vergoeden we alleen het deel van de schade waarvoor onze verzekerde aansprakelijk is.

Een voorschot op de schadevergoeding is soms mogelijk
Heb je voor of tijdens de schadebehandeling al kosten gemaakt? Dan kunnen we je een voorschot betalen. Dit voorschot brengen we in mindering op de totale schadevergoeding. Als je wilt weten welke kosten we vergoeden, neem dan contact met ons op of met een belangenbehartiger.

Heb je vragen of een klacht?

Heb je vragen over de behandeling van je schadeclaim? Of ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Dan horen we graag van je. Je kunt je vragen of klachten bespreken met de schadebehandelaar. De schadebehandelaar informeert je over de behandeling van je schadeclaim en probeert je klacht op te lossen.

Komen jullie er samen niet uit of ben je niet tevreden over de voorgestelde oplossing van je klacht? Dan kun je je klacht sturen naar letsel.klachten@nn.nl of versturen naar Nationale-Nederlanden, Klachtendesk, Antwoordnummer 21, 2509 VB Den Haag.

Een eerste reactie ontvang je binnen 10 werkdagen nadat we je klacht ontvangen hebben. Lukt het ons niet om op tijd een inhoudelijke reactie te geven op je klacht? Dan laten we je weten wanneer je deze wel kunt verwachten.

Contact

Neem telefonisch contact op met je schadebehandelaar

Je vindt het rechtstreekse telefoonnummer van de schadebehandelaar in de ondertekening van eerder ontvangen berichten.

Heb je nog geen schadebehandelaar?

Bel ons op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur op 070 513 09 20 of stuur een e-mail naar personenschade@nn.nl

Een schade op een Ongevallenverzekering van Nationale-Nederlanden kun je per mail melden via ongevallenclaims@nn.nl

Vermeld het schadenummer in de onderwerpregel van je bericht. Zo kunnen we je sneller helpen.


Logo Nationaal Keurmerk Letselschade


Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

Nationale-Nederlanden wil jou zoveel mogelijk zorg uit handen nemen. We proberen samen met jou de schade zo snel en goed mogelijk te behandelen. Wij onderschrijven de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Deze gedragscode geeft richtlijnen voor een zorgvuldige en snelle schadeafwikkeling. Nationale-Nederlanden is aangesloten bij het Register Letselschade en volgt ook de richtlijnen van De Letselschade Raad. Deze regels zorgen ervoor dat de behandeling van je claim duidelijk en helder is en onze manier van werken getoetst wordt.

Informatie over de Gedragscode Behandeling Letselschade, het Register Letselschade en over de regels van De Letselschade Raad vindt u op: deletselschaderaad.nl.

Je privacy is gewaarborgd

Nationale-Nederlanden neemt je persoonsgegevens op in haar administratie en gaat hier zorgvuldig mee om. Nationale-Nederlanden gebruikt deze gegevens alleen voor schadebehandeling en verplichte rapportages aan toezichthouders. Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Personen of organisaties die Nationale-Nederlanden inschakelt houden zich hier ook aan. Ons privacy statement vind je op nn.nl/privacy. Als verzekeraar is Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. ook gebonden aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Deze code staat op verzekeraars.nl.

Nationale-Nederlanden registreert schademeldingen en verzekeringsgegevens in de CIS databank. Stichting CIS bewaart deze gegevens voor verzekeringsmaatschappijen die in Nederland actief zijn. Zo kunnen verzekeraars, politie, justitie en andere door de Stichting CIS erkende instellingen onderling informatie uitwisselen. Daarmee kunnen ze risico’s beheersen en fraude tegengaan. Meer informatie vindt u op stichtingcis.nl.