Ga direct naar: inhoud

Nederlandse Corporate Governance Code

Nationale-Nederlanden is onderdeel van NN-Group en valt om die reden onder de Corporate Governance van NN-Group.

In hoeverre voldoet NN aan hoofdstuk IV van de Nederlandse Code?

Vrijwel het gehele beheer van onze beleggingsportefeuilles hebben wij uitbesteed aan NN Investment Partners. NN Investment Partners International Holdings past de tot institutionele beleggers gerichte principes en best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code toe via uitvoering van haar stembeleid.

De NN Investment Partners International Holdings voting policy is onder andere gebaseerd op corporate governance richtlijnen van International Corporate Governance Network, lokale regelgeving en local best practices. Dit stembeleid en de informatie over het stemgedrag is, geaggregeerd met soortgelijke informatie vanwege andere institutionele beleggers die het beheer van hun beleggingsportefeuille aan NN Investment Partners International Holdings hebben uitbesteed en dus niet op ons individueel toegespitst, beschikbaar op haar website.

Bij de uitvoering van haar stembeleid maakt NN Investment Partners International Holdings gebruik van de diensten die de externe dienstverlener RiskMetrics levert. Het gaat daarbij zowel om operationele diensten, research als advisering en rapportages over het stemgedrag. Door NN Investment Partners International Holdings worden eigen afwegingen gemaakt die doorslaggevend zijn bij de bepaling van de uitoefening van het stemrecht. In de door RiskMetrics verzorgde rapportages over het stemgedrag worden onderscheiden het stemgedrag voor de verschillende NN Basis Fondsen (met een bepaalde minimum omvang die jaarlijks zal worden vastgesteld), Proprietary Assets en Sustainable assets.

Voor zover tot het vermogen aandelen of certificaten behoren die niet worden beheerd door NN Investment Partners International Holdings zal van geval tot geval worden bepaald of en op welke wijze het daaraan verbonden stemrecht zal worden uitgeoefend.

De tekst van het commentaar van NN vindt u hier.


Kunnen wij u helpen?