Ga direct naar: inhoud

Alles over het Nationale-Nederlanden Banksparen Onderzoek

06 april 2016

Nederlandse mannen sparen meer voor later dan vrouwen, dit blijkt uit het Nationale-Nederlanden Banksparen Onderzoek. Op deze pagina geven we een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Vrouw kiest spaarpot, man gaat voor beleggen

Hoeveel spaart u maandelijks voor later (mannen)?

Hoeveel spaart u maandelijks voor later (vrouwen)?

Ruim drie op de vier vrouwen (77%) legt maandelijks een klein bedrag opzij voor later. Zij sparen tot 250 euro. De mannen sparen dit bedrag minder vaak: 62% geeft aan dit te sparen. Maandelijks sparen mannen grotere bedragen dan vrouwen. Beiden zetten geld opzij via de internetspaarrekening, dit is populairste spaarvorm. Op de tweede plek zetten vrouwen de spaarpot. Mannen kiezen voor beleggen, via een bank of zelfstandig. De derde plek waarmee zowel mannen als vrouwen sparen voor later is banksparen of een lijfrenteverzekering.

Man heeft grotere zekerheid over werkgeverspensioen

Ontvangt u later voldoende werkgeverspensioen (mannen)?

Ontvangt u later voldoende werkgeverspensioen (vrouwen)?

Mannen zijn redelijk zeker over hun werkgeverspensioen. Op de vraag ‘Verwacht je voldoende pensioen van de werkgever?’, geeft een grote meerderheid ja aan (54%). Daarnaast geeft 28% misschien en 18% nee als antwoord. Van de vrouwen geeft slechts 33% zeker te zijn over voldoende werkgeverspensioen. De meerderheid geeft 37% ‘misschien’ aan, omdat ze beperkt werkgeverspensioen heeft opgebouwd. 30% geeft ‘nee’ aan door het ontbreken van een pensioensopbouw via de werkgever.

Vrouw verwacht minder AOW

Hoeveel AOW verwacht u te ontvangen (mannen)?

Hoeveel AOW verwacht u te ontvangen (vrouwen)?

Vrouwen zijn meer onzeker over hun AOW dan mannen. De meeste mannen verwachten evenveel als AOW-gerechtigden nu krijgen (50%). Slecht 43% van de vrouwen verwacht een gelijk bedrag. De meeste vrouwen verwachten namelijk minder dan de huidige gepensioneerden (52%). Bij zowel mannen als vrouwen kijkt een klein percentage uit naar een hoger AOW-bedrag.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Nationale-Nederlanden. Ruim 1400 Nederlandse respondenten van 18 jaar of ouder namen deel aan het onderzoek.