01
april
2022
|
15:10
Europe/Amsterdam

Reactie Nationale-Nederlanden op het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen: Mijlpaal op weg naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Samenvatting

Met het indienen van het wetsvoorstel en de consultatie van de lagere regelgeving is een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw en toekomstbestendig pensioenstelsel. Nationale-Nederlanden is voorstander van de ingezette wijziging en spreekt haar waardering uit voor het vele werk dat is verricht op het ministerie en door sociale partners.

Met het indienen van het wetsvoorstel en de consultatie van de lagere regelgeving is een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw en toekomstbestendig pensioenstelsel. Nationale-Nederlanden is voorstander van de ingezette wijziging en spreekt haar waardering uit voor het vele werk dat is verricht op het ministerie en door sociale partners. NN gaat ervan uit dat bij de Tweede Kamerbehandeling duidelijkheid en transparantie voor deelnemers maar ook eenvoud in de uitvoering voorop staan. Dit geeft meer vertrouwen in het stelsel en voorkomt complexiteit.

Volgens Leon van Riet, CEO Netherlands Life & Pensions en lid van de Managementboard van NN Group ‘moet de herziening uiteindelijk leiden tot een pensioenstelsel dat iedereen in staat stelt een adequaat pensioen op te bouwen. De noodzaak voor het nemen van maatregelen is onverminderd groot, mede in het licht van de huidige inflatie. Van belang is dat er bij de Tweede Kamerbehandeling later dit jaar aandacht blijft voor vraagstukken als uitlegbaarheid, overgangsmaatregelen, compensatie en in het bijzonder voor bestaande regelingen bij verzekeraars en PPI’s. Wij maken ons sterk voor een duidelijk en uitlegbaar pensioen, juist ook voor onze twee miljoen deelnemers.’

 

Nationale-Nederlanden zou graag aandacht vragen voor:

  • De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2023. Met het oog op de kamerbehandeling en een zorgvuldige invoering is het noodzakelijk dat voldoende tijd genomen wordt. Een aantal bepalingen uit de wet worden voorgesteld zonder overgangstermijn. Bijvoorbeeld aanpassingen in het netto-pensioen of nieuwe pensioenregelingen voor werkgevers die nu nog geen regeling hebben. Wij zouden hier graag een overgangstermijn zien.
  • De voorstellen voor het nabestaandenpensioen zijn in de basis een verbetering. Er komt meer uniformering en er worden maatregelen getroffen bij wisseling van baan. Een dekking na einde van het dienstverband en tijdens een WW-periode voorkomt schrijnende gevallen. Helaas leidt dit wel tot meer complexiteit, we zien graag hiervoor een praktische oplossing in verband met uitvoerbaarheid en begrijpelijkheid. Daarnaast pleit NN voor de handhaving van de nu veelvoorkomende restitutiemogelijkheid bij overlijden.
  • Adequate compensatie voor werknemers: werkgevers met een bestaande beschikbare premieregeling die overstappen op een vlakke (gelijke) premie spreken over het algemeen een compensatieregeling af. Compensatie in pensioen heeft hierbij de voorkeur. We zien graag dat ook bij compensatie in pensioen dit beperkt kan worden tot alleen de huidige groep medewerkers.
  • De solidaire premieregeling kent alleen variabele pensioenuitkeringen. Voor de flexibele premieregeling geldt een vaste uitkering, tenzij de werkgever hierover andere afspraken maakt. Ook in de flexibele regeling is een variabele uitkering in principe welvaart verhogend. Onderscheid tussen beide regelingen op dit gebied, vinden wij ongewenst.

 


Over Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden is een financiële dienstverlener die producten en diensten aanbiedt op het gebied van verzekeringen, pensioenen en bankactiviteiten aan ruim 6 miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Al meer dan 175 jaar helpen onze medewerkers mensen zorgen voor wat zij écht belangrijk vinden. Nationale-Nederlanden is onderdeel van NN Group, een internationale financiële dienstverlener actief in 19 landen en toonaangevend in een aantal Europese landen en Japan. NN Group N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam (NN).  

Important legal information
Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of future expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation: (1) changes in general economic conditions, in particular economic conditions in NN Group’s core markets, (2) the effects of the Covid-19 pandemic and related response measures, including lockdowns and travel restrictions, on economic conditions in countries in which NN Group operates, on NN Group’s business and operations and on NN Group’s employees, customers and counterparties (3) changes in performance of financial markets, including developing markets, (4) consequences of a potential (partial) break-up of the euro or European Union countries leaving the European Union, (5) changes in the availability of, and costs associated with, sources of liquidity as well as conditions in the credit markets generally, (6) the frequency and severity of insured loss events, (7) changes affecting mortality and morbidity levels and trends, (8) changes affecting persistency levels, (9) changes affecting interest rate levels, (10) changes affecting currency exchange rates, (11) changes in investor, customer and policyholder behavior, (12) changes in general competitive factors, (13) changes in laws and regulations and the interpretation and application thereof, (14) changes in the policies and actions of governments and/or regulatory authorities, (15) conclusions with regard to accounting assumptions and methodologies, (16) changes in ownership that could affect the future availability to NN Group of net operating loss, net capital and built-in loss carry forwards, (17) changes in credit and financial strength ratings, (18) NN Group’s ability to achieve projected operational synergies, (19) catastrophes and terrorist-related events, (20) adverse developments in legal and other proceedings and (21) the other risks and uncertainties contained in recent public disclosures made by NN Group.