21
december
2023
|
13:17
Europe/Amsterdam

NN en vakorganisaties bereiken akkoord over nieuwe cao en Sociaal Plan

Vakorganisaties CNV Vakmensen, De Unie en FNV Finance zijn een nieuwe cao overeengekomen met NN. Dit nadat een meerderheid van de leden van alle drie de bonden instemden met het eindbod van NN. De nieuwe cao geldt voor 7.750 medewerkers die onder een Nederlands contract werkzaam zijn bij NN en treedt in werking per 1 januari 2024.

De cao bevat afspraken over een collectieve loonsverhoging, het sociaal plan en de introductie van een generatieregeling. Daarnaast is afgesproken dat medewerkers die onder de huidige en de nieuwe cao vallen een eenmalige uitkering ontvangen van EUR 2.000 belastingvrij.

Investeren in medewerkers
In de cao is veel aandacht voor vitaliteit en ontwikkeling. Medewerkers die drie jaar of langer in dienst zijn behouden de mogelijkheid om eens in de vijf jaar twee maanden extra vitaliteitsverlof op te nemen. Aanvullend is in de nieuwe cao de generatieregeling opgenomen, waardoor collega’s van 60 jaar of ouder meer keuzevrijheid krijgen in aanloop naar hun pensioen.

Deel dit nieuws op

Gerelateerde onderwerpen

Contact

Maarten van Tartwijk
Head of Media Relations & External Communications
+31 (6) 53603065