06
maart
2024
|
12:45
Europe/Amsterdam

Advies Octas biedt opties voor oplossen hardheden WIA, meer aandacht voor preventie cruciaal

Een sociaal stelsel dat op de langere termijn houdbaar is waarbij het voorkomen van uitval centraal staat voor werknemers en werkgevers. Met activerende prikkels en aandacht voor de uitvoerbaarheid in het belang van de betrokkenen. Dit zijn de aandachtspunten van Nationale-Nederlanden naar aanleiding van het rapport van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheid Stelsel (Commissie Octas). Deze heeft donderdag 29 februari haar advies uitgebracht over het stelsel van Sociale Zekerheid. De commissie was ingesteld door minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Preventie
De druk op het huidige stelsel wordt onder meer veroorzaakt door een combinatie van beoordelingscapaciteit en een toename van het verzuim en vervolgens arbeidsongeschiktheid. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is stress en mentaal welzijn van werknemers. Voor de houdbaarheid van een stelsel op de lange termijn, is meer inzet op preventie van belang en een plan van aanpak noodzakelijk. Nationale-Nederlanden is positief dat het rapport van Octas aandacht heeft voor de noodzaak van preventie en draagt graag hiervoor mogelijke praktische oplossingsrichtingen aan. 

 Activerend
Werkgevers hebben een belangrijke rol bij de (duurzame) re-integratie van zieke en tijdelijk arbeidsongeschikte werknemers en daarmee de arbeidsparticipatie. Dit is een van de goed werkende elementen in het huidige stelsel die zou moeten worden behouden. Aansluitend hierop ziet Nationale-Nederlanden in het advies van Octas voorstellen die de re-integratie kunnen bevorderen. Bijvoorbeeld het verleggen van de focus van beoordelen naar re-integratie zoals in het scenario ‘werk staat voorop’ is aangegeven. De uitwerking van dit scenario vraagt echter veel tijd, terwijl een oplossing op korte termijn nodig is. Pas dit uitgangspunt daarom toe binnen de huidige WIA. Ook het invoeren van een no-risk polis in het tweede ziektejaar en het uitbreiden van de banenafspraak naar de WIA, zoals geadviseerd door Octas, kunnen bijdragen aan het verbeteren van de re-integratie bij een nieuwe werkgever. In het huidige stelsel is deze re-integratie tweede spoor nog een belangrijk knelpunt.

 Uitvoerbaar
Het huidige stelsel is op sommige punten over de grenzen van uitvoerbaarheid heengegaan met als gevolg dat werknemers langer dan nodig in onzekerheid verkeren. In het scenario ‘huidig stelsel beter’ biedt het advies een aantal oplossingen om (de uitvoering van) de WIA minder complex en eerlijker te maken. Nationale-Nederlanden is dan ook positief over het voorstel van de Commissie Octas om bij de WIA-keuring meer uit te gaan van het advies van de bedrijfsarts. Hiermee wordt dubbel werk door de verzekeringsarts voorkomen wat bijdraagt aan het terugdringen van de achterstanden bij de WIA beoordelingen. Werknemers krijgen bovendien sneller duidelijkheid. 
Daarbij moet een eenvoudiger stelsel met veelal hogere en stabielere uitkeringen gepaard gaan met de juiste randvoorwaarden om te voorkomen dat de kosten van het stelsel sterk oplopen. Uiteindelijk worden deze door werkgevers en de samenleving gedragen. Maatregelen die resulteren in meer verzuim en arbeidsongeschiktheid moeten voorkomen worden.

Zelfstandige ondernemers
Het demissionaire kabinet werkt momenteel aan een publieke verzekering voor zelfstandige ondernemers met eerbiedigende werking en opt-out. Nationale-Nederlanden en haar arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir missen deze elementen in het advies van Octas, waardoor ondernemers niet zouden kunnen kiezen tussen een private en publieke verzekering. Volgens Nationale-Nederlanden is keuzevrijheid voor ondernemers van belang, ook bij het verzekeren van arbeidsongeschiktheid. Dit zou ook een beperktere extra belasting van het UWV betekenen dan in het geval van een volledig publieke verzekering.

 Nationale-Nederlanden kijkt uit naar een kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Octas.

Deel dit nieuws op

Gerelateerde onderwerpen

Contact

Bas Kuik
Woordvoerder
+31 (0)6 20 89 39 66
Boilerplate

Over Nationale-Nederlanden 
Nationale-Nederlanden is een financiële dienstverlener die producten en diensten aanbiedt op het gebied van verzekeringen, pensioenen en bankactiviteiten aan ruim 6 miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Al meer dan 175 jaar helpen onze medewerkers mensen zorgen voor wat zij écht belangrijk vinden. Nationale-Nederlanden is onderdeel van NN Group, een internationale financiële dienstverlener actief in 11 landen en toonaangevend in een aantal Europese landen en Japan. NN Group N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam (NN).