01
mei
2018
|
06:00
Europe/Amsterdam

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed versneld door samenwerking BNG Bank, NN Group en Bewust Investeren

Samenvatting

Scholen, gemeentehuizen en andere openbare gebouwen kunnen versneld worden verduurzaamd door een unieke samenwerking van BNG Bank, NN Group en Bewust Investeren BV..

Scholen, gemeentehuizen en andere openbare gebouwen kunnen versneld worden verduurzaamd door een unieke samenwerking van BNG Bank, NN Group en Bewust Investeren BV. Hiervoor is een speciale financieringspropositie ontwikkeld. Een op te richten stichting in de gemeente koopt en verduurzaamt een gebouw dat verbetering behoeft. Na 30 jaar komt dit gebouw weer in eigendom van de betreffende gemeente. Het doel van de samenwerking is om de komende tien jaar ten minste 10 miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. BNG Bank en NN Group hebben ten behoeve van Bewust Investeren EUR 300 miljoen beschikbaar gesteld in de komende twee jaar.

Bewust Investeren richt zich op de brede definitie van verduurzaming: milieu, maatschappij en behoorlijk bestuur. De propositie speelt in op de uitdaging van gemeenten om hun vastgoed te verduurzamen. De wil en noodzaak om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen is er, maar krappe budgetten en een tekort aan kennis, ervaring en tijd staan de overgang naar snelle verduurzaming van hun vastgoed in de weg. Terwijl inwoners van de gemeenten bezig zijn met slimme meters, alternatieve energiebronnen en isolatie, laat de aanpak van maatschappelijk vastgoed nog op zich wachten. De oplossing van Bewust Investeren zorgt voor een snelle verbetering van gebouwen die anders niet of pas op een veel later moment wordt uitgevoerd.

Gerben Dros, initiatiefnemer van Bewust Investeren: “In Nederland zie ik zoveel niet-verduurzaamde en slecht onderhouden maatschappelijke gebouwen waar mensen in werken, leren, sporten en recreëren. Gemeenten roepen hun inwoners op om te verduurzamen, maar lopen daar zelf niet in voorop. Dat moet én kan nu anders. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor onze kwetsbare omgeving, voor mensen die zich gezond en goed moeten kunnen voelen in gebouwen en voor bestuur dat zorgvuldig met beperkte middelen omgaat. Bewust investeren in onze toekomst.”

Impuls door BNG Bank en NN Group

Met de samenwerkingsovereenkomst wordt de verduurzaming versneld aangepakt door projecten te realiseren en financieren. Het initiatief speelt in op actuele maatschappelijk thema’s, waaronder het verbeteren en verduurzamen van schoolgebouwen in Nederland. De aanpak van Bewust Investeren is al haalbaar voor een individuele basisschool, sportcomplex of multifunctionele accommodatie (MFA). Gemeenten kunnen zich daardoor blijven richten op hun kerntaken en institutionele beleggers en BNG Bank kunnen invulling geven aan hun wens om naast financieel rendement ook een positieve impact op het gebied van milieu en sociale factoren te realiseren.

Jelle van der Giessen, Chief Investment Officer van NN Group: “Onze rol in de samenleving gaat verder dan waarde creëren voor aandeelhouders. NN Group wil lange termijn waarde realiseren voor een brede reeks van stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders, business partners en de samenleving als geheel. De keuzes die we vandaag maken, hebben invloed op de economie en de samenleving van morgen. De propositie van Bewust Investeren stelt ons in staat om heel concreet te investeren in de verduurzaming van vastgoed in Nederland. Ik ben blij dat we met NN Investment Partners (NN IP), onze vermogensbeheerder, deze propositie hebben kunnen ontwikkelen.”

Pauline Bieringa, directeur Public Finance van BNG Bank: “BNG Bank is de grootste financier van maatschappelijk vastgoed in Nederland en één van de grootste financiers van het Energieakkoord. De bank faciliteert graag gemeenten die hun vastgoed willen verduurzamen. We zijn derhalve blij dat we deze financiering kunnen aanbieden in samenwerking met NN Group.”

Gemeenten profiteren van de unieke propositie

Bewust Investeren organiseert de financiering en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed voor gemeenten. De gemeente maakt met de verkoop van het vastgoed aan een gezamenlijk opgerichte stichting geld vrij. Door de stichtings- en erfpachtstructuur krijgt de gemeente de regierol en behoudt zij het strategisch eigendom van het vastgoed. Tevens wordt het duurzaam meerjarenonderhoud aanbesteed door Bewust Investeren. De gemeente pacht het gebouw 30 jaar, met een breekoptie na 15 jaar. De erfpachtcanon dekt de investeringen en kosten. Aan het einde van de looptijd heeft de stichting de financiering afgelost en krijgt de gemeente het gebouw in eigendom terug. Door deze unieke propositie kunnen gemeenten, tegen lage en voorspelbare kosten, gebruik maken van sterk verduurzaamd vastgoed. Daarmee ontzorgt Bewust Investeren de gemeenten.

“Wij slaan een brug tussen institutionele beleggers en gemeenten om te investeren in de verduurzaming van Nederland”, aldus initiatiefnemer Bart Hoevers van Bewust Investeren. “BNG Bank is de grootste financier van gemeenten. NN IP heeft de propositie van Bewust Investeren aantrekkelijk gemaakt voor institutionele beleggers die de wens hebben duurzaam te investeren in Nederland. BNG Bank en NN IP zijn pioniers in duurzaam financieren en beleggen, waarbij rekening wordt gehouden met ESG-criteria. Deze partners stellen ons in staat ons doel te bereiken.”

Het initiatief is tevens een kans voor het maatschappelijk onroerend goed van woningcorporaties, dat langjarig verhuurd wordt aan gemeenten. Met de aanpak van Bewust Investeren kan dit vastgoed verkocht en verduurzaamd worden, terwijl de gemeente de lange termijn gebruiker van het gebouw blijft. De corporaties kunnen de verkoopopbrengst gebruiken voor de verduurzaming van hun woningportefeuille. De drie partijen zullen rapporteren over de gerealiseerde impact in het kader van deze samenwerking.

Meer informatie over Bewust Investeren is te vinden op hun website, www.bewustinvesteren.nl.


Media Relaties NN Group

Maurice Piek
Telefoon: +31 (0)6 3038 2911
E-mail: maurice.piek@nn-group.com

Bewust Investeren

Gerben Dros
Telefoon: +31 (0)6 5341 1422
E-mail: gerben.dros@bewustinvesteren.nl


Media Relaties BNG Bank

Robert Bakker
Telefoon: +31 (0)6 4629 6189
E-mail: robert.bakker@bngbank.nl

Bewust Investeren

Bart Hoevers
Telefoon: +31 (0)6 1201 1656
E-mail: bart.hoevers@bewustinvesteren.nl


NN Group
NN Group is een internationale financiële dienstverlener, actief in 18 landen, met een sterke aanwezigheid in een aantal Europese landen en Japan. De groep biedt, met haar medewerkers, producten en diensten aan op het gebied van pensioenen, verzekeringen, investeringen en bankactiviteiten aan circa 17 miljoen klanten. De belangrijkste merken van NN Group zijn Nationale-Nederlanden, NN, Delta Lloyd, NN Investment Partners, ABN AMRO Verzekeringen, Movir, AZL, BeFrank en OHRA. NN Group is genoteerd aan Euronext Amsterdam (NN).
BNG BANK
BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar excellente kredietwaardigheid financiering tegen gunstige voorwaarden te verstrekken ten behoeve van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, projectfinanciering en andere instellingen met een maatschappelijk belang. Met een balans van EUR 140 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland.
BEWUST INVESTEREN BV

Bewust Investeren ziet de mogelijkheid voor een duurzamere wereld door samenwerking van institutionele beleggers, gemeenten en woningcorporaties. Daarmee is 10 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed in Nederland in 10 jaar aanmerkelijk duurzamer te maken. Bewust Investeren is opgericht door Bart Hoevers en Gerben Dros.

Ir. Bart Hoevers MRE MRICS was jarenlang partner bij Deloitte en ir. Gerben Dros was 25 jaar zelfstandig procesmanager.

Important legal information

Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of future expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation: (1) changes in general economic conditions, in particular economic conditions in NN Group’s core markets, (2) changes in performance of financial markets, including developing markets, (3) consequences of a potential (partial) break-up of the euro, (4) changes in the availability of, and costs associated with, sources of liquidity as well as conditions in the credit markets generally, (5) the frequency and severity of insured loss events, (6) changes affecting mortality and morbidity levels and trends, (7) changes affecting persistency levels, (8) changes affecting interest rate levels, (9) changes affecting currency exchange rates, (10) changes in investor, customer and policyholder behaviour, (11) changes in general competitive factors, (12) changes in laws and regulations, (13) changes in the policies of governments and/or regulatory authorities, (14) conclusions with regard to accounting assumptions and methodologies, (15) changes in ownership that could affect the future availability to us of net operating loss, net capital and built-in loss carry forwards, (16) changes in credit and financial strength ratings, (17) NN Group’s ability to achieve projected operational synergies and (18) the other risks and uncertainties contained in recent public disclosures made by NN Group.

Any forward-looking statements made by or on behalf of NN Group speak only as of the date they are made, and, NN Group assumes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information or for any other reason.

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any securities.