15
februari
2022
|
06:00
Europe/Amsterdam

NN Group neemt levensverzekeringsactiviteiten over van ABN AMRO Verzekeringen

Samenvatting

NN Group, ABN AMRO Bank en hun joint venture ABN AMRO Verzekeringen maken vandaag bekend dat zij overeenstemming hebben bereikt over de verkoop van AAV’s levensverzekeringsdochter aan Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij

NN Group persbericht is leidend

NN Group, ABN AMRO Bank en hun joint venture ABN AMRO Verzekeringen (AAV) maken vandaag bekend dat zij overeenstemming hebben bereikt over de verkoop van AAV’s levensverzekeringsdochter aan Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij (NN Life & Pensions). 

AAV is een joint venture tussen NN Group (51%) en ABN AMRO Bank (49%) die verzekeringsproducten en -diensten aanbiedt aan meer dan een miljoen particuliere en zakelijke klanten. NN Group consolideert reeds de levensverzekeringsactiviteiten van AAV. ABN AMRO Bank en NN Group zetten hun succesvolle samenwerking in AAV voort en verlengen deze met nog eens 5 jaar tot 1 januari 2038 als aan bepaalde gebruikelijke prestatiecriteria wordt voldaan. Hiermee kan AAV zich concentreren op haar schadeverzekeringsactiviteiten en haar werkzaamheden als intermediair. NN Group en ABN AMRO Bank zijn tevens overeengekomen de komende jaren extra te investeren in de versterking van de digitale capaciteiten van AAV en de verdere groei van haar schadeverzekeringsportefeuille.  

De levensverzekeringsdochter van AAV, ABN Amro Levensverzekering N.V., wordt geïntegreerd in NN Life & Pensions. De voorgenomen transactie heeft geen gevolgen voor de dienstverlening en garanties aan klanten. NN Life & Pensions en ABN Amro Bank zijn van plan de verkoop van overlijdensrisicoverzekeringen via de kanalen van de bank voort te zetten. 

Leon van Riet, CEO NN Netherlands Life & Pensions en lid van de Raad van Bestuur van NN Group: “De transactie is in lijn met onze strategie om verdere efficiencyverbeteringen te bereiken door gebruik te maken van onze bestaande closed book capaciteiten. Wij zijn verheugd dat wij onze succesvolle samenwerking met ABN AMRO Bank kunnen voortzetten en kijken ernaar uit om de groeistrategie van AAV verder te ondersteunen.” 

Edwin Grutterink, CEO ABN AMRO Verzekeringen: “Voor ons bedrijf is de verkoop van de levensverzekeringsportefeuille een belangrijke strategische beweging voor de toekomst. Het bepaalt tevens dat AAV zich volledig kan richten op schade en ons intermediair bedrijf, waar we nog veel groeikansen zien. Verdere digitalisering en verduurzaming gaan ons hierbij helpen. Als bankverzekeraar hebben we een unieke positie in de markt waarin we onze expertises kunnen combineren om op relevante momenten klanten altijd een passende oplossing te bieden.”  

NN Life & Pensions zal 100% ABN AMRO Levensverzekering N.V. van AAV overnemen voor een totaalbedrag van EUR 253 miljoen. Dit bedrag zal worden gefinancierd uit de bestaande kasmiddelen van NN Life & Pensions. Na de transactie is AAV voornemens de opbrengst van de transactie, na aftrek van de met de transactie verband houdende kosten, aan haar aandeelhouders NN Group en ABN AMRO Bank uit te keren.  

De transactie zal naar verwachting bij afronding een beperkt negatief effect hebben op de Solvency II-ratio van NN Group. Dit zal naar verwachting omslaan in een beperkt positief effect na de voorgenomen juridische fusie van AAL en NN Life & Pensions en de toepassing van het Partial Internal Model van NN Group. Op geconsolideerde basis zal de overname naar verwachting resulteren in een netto kasuitstroom uit NN Group van EUR 128 miljoen voor het indirecte belang van 49% in AAL en een toename van de dividendcapaciteit met circa EUR 15 miljoen per jaar. 

De transactie is afhankelijk van goedkeuring door toezichthouders en zal naar verwachting in de tweede helft van 2022 worden afgerond.


Over Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden is een financiële dienstverlener die producten en diensten aanbiedt op het gebied van verzekeringen, pensioenen en bankactiviteiten aan ruim 6 miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Al meer dan 175 jaar helpen onze medewerkers mensen zorgen voor wat zij écht belangrijk vinden. Nationale-Nederlanden is onderdeel van NN Group, een internationale financiële dienstverlener actief in 19 landen en toonaangevend in een aantal Europese landen en Japan. NN Group N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam (NN).   

Important legal information
Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of future expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation: (1) changes in general economic conditions, in particular economic conditions in NN Group’s core markets, (2) the effects of the Covid-19 pandemic and related response measures, including lockdowns and travel restrictions, on economic conditions in countries in which NN Group operates, on NN Group’s business and operations and on NN Group’s employees, customers and counterparties (3) changes in performance of financial markets, including developing markets, (4) consequences of a potential (partial) break-up of the euro or European Union countries leaving the European Union, (5) changes in the availability of, and costs associated with, sources of liquidity as well as conditions in the credit markets generally, (6) the frequency and severity of insured loss events, (7) changes affecting mortality and morbidity levels and trends, (8) changes affecting persistency levels, (9) changes affecting interest rate levels, (10) changes affecting currency exchange rates, (11) changes in investor, customer and policyholder behavior, (12) changes in general competitive factors, (13) changes in laws and regulations and the interpretation and application thereof, (14) changes in the policies and actions of governments and/or regulatory authorities, (15) conclusions with regard to accounting assumptions and methodologies, (16) changes in ownership that could affect the future availability to NN Group of net operating loss, net capital and built-in loss carry forwards, (17) changes in credit and financial strength ratings, (18) NN Group’s ability to achieve projected operational synergies, (19) catastrophes and terrorist-related events, (20) adverse developments in legal and other proceedings and (21) the other risks and uncertainties contained in recent public disclosures made by NN Group.