Inclusieve en duurzame werkomgeving

Je thuis voelen in ons bedrijf, dat vinden we belangrijk. Daarom zijn ontwikkeling, diversiteit en duurzaamheid belangrijke thema’s in onze rol als werkgever. Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is. Daarom investeren we onder andere in energiebesparende maatregelen op onze kantoren en bieden we onze collega´s mogelijkheden om zo duurzaam mogelijk te reizen en thuis te werken. Ook stimuleren we onze collega’s om zelf duurzame keuzes te maken.

Duurzame werkomgeving​

  • Wij zijn klimaatneutraal. Dit betekent dat wij al onze CO2-uitstoot compenseren.
  • De elektriciteit in onze kantoren in Nederland wordt opgewekt door windturbines en waterkrachtcentrales en is volledig groen.
  • Een deel van onze kantoren verwarmen we met restwarmte van elektriciteitscentrales.
  • Er is flink geïnvesteerd in het reduceren van ons energieverbruik. Zo zijn de lampen zijn vervangen door exemplaren met een lager energieverbruik en gebruiken we bewegingssensoren zodat onnodige verlichting van ruimten wordt voorkomen. Pompen en ventilatoren worden efficiënt ingezet en waar mogelijk vervangen door zuinigere exemplaren.
  • Bij renovaties gebruiken we zoveel mogelijk circulaire materialen. De meubels en vloerbedekking die we inkopen worden gemaakt van gerecycled materiaal.
  • Dit zorgt voor een blijvende verlaagde uitstoot. In 2020 hebben wij onze CO2-uitstoot met 43% verlaagd van 22,5 kiloton naar 13 kiloton ten opzichte van 2019. Deze besparing is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van ruim 2.000 auto’s.
  • We doen alleen zaken met leveranciers die zelf ook een actief duurzaamheidbeleid hanteren.

Goed werkgeverschap en diversiteit

Een open, veilige, en stimulerende werkomgeving waarin iedereen gelijkwaardig is. ​Dat bieden we onze collega’s.

​Ons personeelbestand moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Op die manier zorgen we voor een diversiteit aan talenten, overtuigingen en opvattingen binnen ons bedrijf. Onze collega´s verschillen op het vlak van etniciteit, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, fysieke capaciteiten en persoonlijke overtuigingen. De werkomgeving die we creëren is er een waarin iedereen zichzelf kan zijn en waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Zo zetten we ons bijvoorbeeld in voor meer vrouwen in senior management posities.

Investeren in ontwikkeling van collega's

We stimuleren onze collega’s om zich te ontwikkelen. Zo kunnen we samen groeien als bedrijf en uitstekende dienstverlening te leveren aan onze klanten.​

​Deskundige medewerkers maken dat we als bedrijf goed kunnen presteren. Investeren in professionele ontwikkeling is daarom een prioriteit. Dit komt ook de loopbaan van de medewerker ten goede. Ons opleidingsbeleid stelt collega's in staat om goed te blijven functioneren in een veranderende werkomgeving, waar ze groeien als professional én als persoon. Zo faciliteren we collega’s om mee te bewegen met veranderingen in de omgeving en branche.

Mobiliteit

Om collega’s te stimuleren zo duurzaam mogelijk om te gaan met hun woon-werkverkeer, bieden we elke collega een OV-kaart aan. Onze kantoorpanden zijn goed te bereiken met het OV.

Verder draagt de hybride manier van werken bij aan een lagere bezetting op kantoor en daarmee minder uitstoot op onze kantoren.

Om de transitie naar duurzame mobiliteit verder te stimuleren hebben wij de ambitie om ons wagenpark in 2025 volledig elektrisch te maken. Daarnaast hebben we dit jaar 20 extra laadstations geïnstalleerd. Hiermee komen we uit op 68 laadstations voor 188 elektrische auto’s in onze Nederlandse kantoren.

Flexibiliteit

Een positieve bedrijfscultuur en optimale werkomgeving vinden we belangrijk. Daarom is het mogelijk om flexibel te werken. Dit verhoogt de motivatie en dat komt onze klanten ten goede.

Door het hybride werken en nieuwe communicatiemiddelen zijn we in staat onze klanten snellere en betere dienstverlening te bieden. Hierdoor hoeven onze collega’s niet dagelijks naar kantoor reizen. Dat scheelt kilometers, reistijd en het benodigde aantal vierkante meters kantoorruimte met bijbehorend energieverbruik.

Onze doelstellingen

40% vrouwen in senior management posities in 2023.

70% minder uitstoot in 2030.

Compensatie van resterende CO2-uitstoot.