Ga direct naar inhoud

Update 29-5-2020: Nationale-Nederlanden verlengt uitstel evenementen en start bezoeken aan business partners weer op

2 juni 2020 (update 29 mei 2020)

Het kabinet heeft op 19 mei de maatregelen om het coronavirus te bestrijden aangepast. Hierop past Nationale-Nederlanden de tijdslijnen in eerder gecommuniceerde berichten over bezoeken van ons accountmanagement aan: vanaf 1 juni bouwen we ons bezoek aan business partners weer langzaam op.

Zorg voor onze klanten en business partners vindt Nationale-Nederlanden erg belangrijk.

Om het risico van het COVID-19 virus te beperken heeft Nationale-Nederlanden besloten om alle evenementen voor onze business partners en klanten tot vooralsnog 1 september 2020 op te schorten. De betrokken personen zijn of worden hiervan op de hoogte gesteld. De gezondheid van onze klanten, businesspartners en medewerkers is en blijft hierbij bij onze belangrijkste zorg.

Sinds het uitbreken van het COVID-19 virus houdt Nationale-Nederlanden de ontwikkelingen nauw in de gaten en laat zich hierbij leiden door de Nederlandse autoriteiten zoals het  RIVM .

Voor vragen over COVID-19 in relatie tot verzekeringsproducten is er informatie te vinden op de site van het Verbond van Verzekeraars voor bankproducten op de site van de NVB.

Voor evenementen georganiseerd door derden waarbij NN sponsor is, volgt NN het beleid van de organiserende partij. Hierbij checkt NN per activiteit of haar aanwezigheid, in welke vorm dan ook, wenselijk is.

Bezoeken van ons accountmanagement

In navolging van de door de overheid benoemde maatregelen van 19 mei 2020 bouwen we langzaam - met in achtneming van een aantal voorwaarden – de bezoeken van ons accountmanagement aan business partners en klanten in heel Nederland waar mogelijk weer op, als fysieke aanwezigheid vanuit zakelijke overwegingen nodig is. Lukt dit niet? Dan blijven we deze bezoeken houden in de vorm van een telefonische of online meeting. Deze maatregel geldt vanaf 1 juni 2020.

Juist in deze tijd vinden wij als Nationale-Nederlanden het onderhouden van contacten met onze business partners, klanten en relaties van groot belang. Wij gaan deze bezoeken stap voor stap opbouwen. Hierbij houden we uiteraard rekening met de maatregelen die/beleid van onze business partners, klanten en relaties en de algemene voorschriften vanuit RIVM. 

Bezoeken op kantoor van Nationale-Nederlanden zijn voorlopig nog niet mogelijk. Onze accountmanagers en andere collega’s werken zoveel nog steeds vanuit huis en hebben geen fysiek contact met andere collega’s.

Vanuit Nationale-Nederlanden hanteren we voor de fysieke ontmoetingen de volgende uitgangspunten:

  1. Het bezoek vindt uitsluitend plaats als alle partijen die deelnemen aan de afspraak zich hierbij comfortabel voelen.
  2. De NN accountmanager belt op de dag van de afspraak of deze door kan gaan. Indien een van de deelnemers klachten heeft of ziek is, dan wordt afspraak verplaatst of omgezet naar een telefonische of online meeting.
  3. De NN accountmanager reist met eigen vervoer en maakt geen gebruik van openbaar vervoer.
  4. De NN accountmanager informeert voorafgaand aan het bezoek alle deelnemers over de uitgangspunten. Tijdens het bezoek houden de deelnemers zich aan de noodzakelijke 1,5 meter afstand en de overige RIVM regels.

Voor meer informatie over Nationale-Nederlanden kunt u contact opnemen met:

Bas Kuik
+31 (0)6 20 89 39 66
bas.kuik@nn.nl


Over Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden is een financieel dienstverlener met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Dagelijks zetten meer dan 5000 medewerkers van het bedrijf zich in om de financiële toekomst van klanten veilig te stellen. Nationale-Nederlanden is sinds de negentiende eeuw actief op de Nederlandse markt en biedt verzekeringen, pensioenen en bancaire producten. Het is onderdeel van NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een beursnotering aan Euronext Amsterdam.