Ga direct naar inhoud

Uitspraak Kifid in individuele zaak over beleggingsverzekering

Den Haag, 23 juni 2017

Vandaag heeft de Commissie van Beroep van het Kifid een uitspraak gedaan in een individuele klachtzaak van een NN-klant over zijn beleggingsverzekering. In de uitspraak oordeelt de Commissie, dat NN bij het sluiten van deze verzekering meer informatie had moeten verstrekken dan de wet- en regelgeving destijds voorschreven. Aangezien de uitspraak van de Commissie van Beroep bindend is in deze individuele zaak, zal NN de uitspraak nakomen ten aanzien van deze klant.

NN is van mening dat zij zich steeds heeft gehouden aan de informatievoorschriften voorgeschreven door wet en regelgeving. NN vindt daarnaast dat de uitspraak van het Kifid in strijd is met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 29 april 2015. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de toepasselijke Europese richtlijn aan EU-lidstaten ruimte laat om aanvullende informatie van verzekeraars te verlangen. Dergelijke door lidstaten verlangde informatie moet wel duidelijk en nauwkeurig zijn, nodig zijn voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van de verzekering en voor de verzekeraar voorspelbaar zijn ten tijde van het sluiten van de verzekering. De door het Kifid aangenomen aanvullende informatievereisten voldoen niet aan deze criteria.

Nederlandse rechters en het Kifid zullen de uitspraak van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot de informatievereisten voor beleggingsverzekeringen nader interpreteren in procedures tegen NN en andere Nederlandse verzekeraars. De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan het eerder gepubliceerde standpunt van NN dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd.